10 giờ:3 phút Thứ năm, ngày 18 tháng 10 , 2018

Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Hỏi: Tôi có 16 năm tham gia bảo hiểm xã hội, tôi bị suy giảm khả năng lao động 54% do bệnh nghề nghiệp. Hỏi chế độ bệnh nghề nghiệp của tôi được giải quyết như thế nào?

Trả lời: Đồng chí bị suy giảm khả năng lao động là 54% nên được hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp hàng tháng. Mức trợ cấp được tính như sau:

* Khoản trợ cấp tính theo mức suy giảm khả năng

lao động:

- Suy giảm 31% khả năng lao động tương ứng với 30% mức lương cơ sở.

- Suy giảm 23% khả năng lao động tiếp theo được tính bằng 46% mức lương cơ sở (23 x 2% mức lương cơ sở).

Như vậy, khoản trợ cấp tính theo mức suy giảm khả năng lao động của đồng chí là 76% mức lương cơ sở.

* Khoản trợ cấp tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội:

- 01 năm đóng bảo hiểm xã hội đầu tiên được tính bằng 0,5% tháng tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị.

- 15 năm đóng bảo hiểm xã hội tiếp theo được tính bằng 4,5% tháng tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị.

Như vậy, khoản trợ cấp tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội của đồng chí là 5% tháng tiền lương đóng bảo hiểm xã hội.

* Mức trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng của đồng chí là tổng hai khoản trợ cấp nêu trên:

(76% mức lương cơ sở  +  5% tháng tiền lương đóng bảo hiểm xã hội)

Hỏi: Tôi bị tai nạn lao động ngày 01-3, đến ngày 15-6 điều trị xong ra viện; tháng 7 tôi được hội đồng giám định y khoa kết luận suy giảm khả năng lao động 35%. Cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng hưởng từ tháng 6. Vậy cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết cho tôi hưởng từ tháng 6 có đúng quy định không?

Trả lời: Thời điểm hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được quy định tại Điều 48 của Luật Bảo hiểm xã hội. Cụ thể:

- Thời điểm hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp một lần, hàng tháng và trợ cấp phục vụ được tính từ tháng người lao động điều trị xong, ra viện.

- Đối với trường hợp thương tật hoặc bệnh tật tái phát, người lao động được đi giám định lại mức suy giảm khả năng lao động thì thời điểm hưởng trợ cấp mới được tính từ tháng có kết luận của Hội đồng giám định y khoa. 

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp đồng chí điều trị xong, ra viện ngày 15-6 nên cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng từ tháng 6 là đúng quy định.

Hỏi: Trong những trường hợp nào thì người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được cấp phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 49 của Luật Bảo hiểm xã hội thì người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà bị tổn thương các chức năng hoạt động của cơ thể thì được cấp phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình theo niên hạn căn cứ vào tình trạng thương tật, bệnh tật.

                             BAN BIÊN TẬP
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website