6 giờ:6 phút Thứ sáu, ngày 23 tháng 6 , 2017

Quân chủng PK-KQ thực hiện tốt công tác chi trả chế độ phụ cấp đặc thù

Quân chủng là một trong những lực lượng được Đảng, Nhà nước xác định xây dựng tiến thẳng lên hiện đại. Theo đó, Quân chủng đã phát triển mạnh về tổ chức biên chế, lực lượng; được trang bị, đầu tư mua sắm nhiều vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại. Tuy nhiên, các yếu tố như nhiều đơn vị đóng quân xa, một số đơn vị làm nhiệm vụ đặc biệt, môi trường độc hại, nguy hiểm, mặt trái của cơ chế kinh tế thị trường… đã tác động không nhỏ đến tư tưởng, tâm lý của một số cán bộ, chiến sĩ. Để hoàn thành trọng trách được giao, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng đã tiến hành đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo; trong đó, thực hiện tốt công tác chi trả chế độ phụ cấp đặc thù cho bộ đội là một trọng tâm.

Quân chủng PK-KQ thực hiện tốt công tác chi trả chế độ phụ cấp đặc thù
Đoàn kiểm tra liên bộ (Bộ Quốc phòng-Bộ Nội vụ-Bộ Tài chính)
kiểm tra, khảo sát công tác chỉ trả chế độ phụ cấp đặc thù
tại Trung đoàn 280 (Sư đoàn 361).

Đại tá Bùi Cao Lãnh - Trưởng Phòng Chính sách Quân chủng, cho biết: “Ngay từ khi Chính phủ ban hành Quyết định số 15/2009/QĐ-TTg ngày 21-1-2009 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp đặc thù đối với một số đối tượng trong Quân đội; cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng đã quán triệt, phổ biến cho bộ đội và triển khai thực hiện nghiêm túc. Thông qua quán triệt, phổ biến đã tạo sự thống nhất cao trong quá trình triển khai thực hiện; bộ đội nắm chắc, tiêu chuấn, mức hưởng, quy định trong Quyết định. Vì vậy, trong quá trình tổ chức thực hiện đã hạn chế tối đa ý kiến thắc mắc, góp phần giữ vững và tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong đơn vị”.

Trên cơ sở Thông tư liên tịch số 30/2009/TTLT-BQP-BNV-BTC ngày 19-6-2009 của Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 15/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã thành lập “Hội đồng xét duyệt chức danh, đối tượng hưởng phụ cấp đặc thù” ở các cấp từ Quân chủng đến cơ sở, thành viên trong các hội đồng đều đúng các thành phần theo quy định. Sau khi được thành lập, “Hội đồng xét duyệt chức danh, đối tượng hưởng phụ cấp đặc thù” các cấp đã làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy, chỉ huy các cấp trong các bước triển khai thực hiện Quyết định đạt hiệu quả.

Theo đó, toàn Quân chủng có 74 “Hội đồng xét duyệt chức danh, đối tượng hưởng phụ cấp đặc thù” từ cấp trung đoàn và tương đương trở lên. Trên cơ sở chức danh thuộc các nhóm ngành nghề quy định trong Quyết định  “Hội đồng xét duyệt chức danh, đối tượng hưởng phụ cấp đặc thù” các đơn vị lập danh sách cụ thể báo cáo Quân chủng. Sau đó, “Hội đồng xét duyệt chức danh, đối tượng hưởng phụ cấp đặc thù” cấp Quân chủng tổ chức xét duyệt và báo cáo đề nghị cơ quan Bộ Quốc phòng thẩm định. Tư lệnh Quân chủng ra quyết định cho hưởng và tổ chức hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện. Sau khi được phê duyệt, hàng tháng các đơn vị trực thuộc Quân chủng lập danh sách đối tượng cụ thể, tổ chức thẩm định, xét duyệt, thủ trưởng đơn vị ra quyết định cho hưởng và tổ chức chi trả cho đối tượng kịp thời, đúng thủ tục nguyên tắc. Bên cạnh đó, “Hội đồng xét duyệt chức danh, đối tượng hưởng phụ cấp đặc thù” các cấp còn tổ chức kiểm tra, rà soát, giải quyết những vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện của các đơn vị, phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót trong thực hiện. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị rà soát các chức danh, đối tượng còn sót lọt, tổ chức xét duyệt và đề nghị Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng ra quyết định cho hưởng bổ sung.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, từ năm 2009 cho đến hết năm 2016, toàn Quân chủng có 23 nhóm chức danh hưởng phụ cấp đặc thù theo Quyết định số 15/2009/QĐ-TTg và đã tổ chức chi trả cho hơn 19.000 đồng chí với tổng số tiền đã chi trả là hơn 1.400 tỷ đồng. Đại tá Bùi Cao Lãnh cho biết thêm, nhờ làm tốt ngay từ khâu quán triệt, phổ biến cho đến quá trình thực hiện với một quy trình chặt chẽ, công tác triển khai thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù trong Quân chủng đã được tiến hành nghiêm túc, dân chủ, thống nhất, công khai, kịp thời. Đặc biệt, “Hội đồng xét duyệt chức danh, đối tượng hưởng phụ cấp đặc thù” các cấp trong quá trình tổ chức xét duyệt đã đảm bảo đúng quy trình, bảo đảm chi trả đúng, đủ, kịp thời cho đối tượng được hưởng. Các cơ quan chức năng đã chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ trong tổ chức thực hiện, các ý kiến, vướng mắc được báo cáo và giải quyết kịp thời, tạo sự thống nhất cao trong quá trình thực hiện.

Việc thực hiện tốt công tác chi trả phụ cấp đặc thù cho các đối tượng trong Quân chủng đã góp phần tạo động lực, cổ vũ, động viên, khơi dậy tinh thần cống hiến, sức sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ và xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc.

Bài, ảnh: THÁI SƠN

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website