9 giờ:46 phút Thứ sáu, ngày 19 tháng 10 , 2018

Học viện Phòng không-Không quân thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII)

Ngày 18-10, Thường vụ Đảng ủy Học viện PK-KQ đã tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8, BCH Trung ương Đảng (Khóa XII); Quán triệt Nghị quyết số 915-NQ/QUTW ngày 25-8-2018 của Quân ủy Trung ương về đổi mới cơ chế quản lý tài chính Quân đội giai đoạn 2018-2025 và những năm tiếp theo. Thiếu tướng Hà Xuân Trường - Giám đốc Học viện chủ trì hội nghị.

Học viện Phòng không-Không quân thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8
Thiếu tướng Hà Xuân Trường - Giám đốc Học viện chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Hà Xuân Trường - Giám đốc Học viện đã thông báo đến các đại biểu những nội dung cơ bản về kết quả Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XII); trong đó, tập trung vào các nội dung: Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương Đảng; thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng; công tác cán bộ; báo cáo công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 7 đến Hội nghị Trung ương 8. Đồng thời quán triệt, triển khai những nội dung chính trong Nghị quyết số 915-NQ/QUTW ngày 25-8-2018 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết số 1015-NQ/ĐU ngày 17-9-2018 của Đảng ủy Quân chủng PK-KQ về thực hiện cơ chế quản lý tài chính giai đoạn 2018-2025 và những năm tiếp theo.

Sau hội nghị, các cơ quan, khoa, đơn vị trực thuộc Học viện PK-KQ sẽ tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8, BCH Trung ương Đảng (Khóa XII). Đối với HSQ-BS, QNCN, CNVQP sẽ tổ chức phổ biến, tuyên truyền theo lớp học chính trị tại đơn vị.

Tin, ảnh: TIẾN TƯỜNG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website