10 giờ:8 phút Thứ sáu, ngày 23 tháng 11 , 2018

Cảnh giác, đấu tranh chống lại thông tin xấu độc trên mạng xã hội

Thời gian qua, sau khi Ủy ban kiểm tra Trung ương thông báo kết luận kỳ họp 30, trong đó có nội dung kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với ông Chu Hảo - nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Tri thức vì những sai phạm trong việc xuất bản một số cuốn sách có nội dung trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước; vi phạm Luật Xuất bản, bị cơ quan chức năng xử lý, thu hồi và tiêu hủy.

Lợi dụng thông tin trên và việc một số đối tượng cơ hội, chống đối chính trị, tri thức cực đoan; một số đối tượng đã giả danh cán bộ, sĩ quan Quân đội tán phát tài liệu “Tuyên bố ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam” để ủng hộ, bảo vệ ông Chu Hảo… một số đài, báo phương Tây và các trang mạng, tài khoản xấu độc, phản động đã đăng tải nhiều tin, bài có nội dung thông tin không chính xác, suy diễn phức tạp, làm sai lệch mục đích của việc xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên vi phạm của Đảng ta; cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đang kỳ thị, “gạt ra bên lề”, “đánh” những trí thức “chân chính”… Qua đó, các đối tượng kích động phong trào “bỏ đảng, bỏ đoàn” trong xã hội, gây tâm lý băn khoăn, lo lắng trong dư luận các tầng lớp nhân dân và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, nhất là đối với giới tri thức Việt Nam.

Trước tình hình trên, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị cần định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống lại các thông tin xấu độc. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng; khẳng định, việc Ủy ban kiểm tra Trung ương thông báo kết luận kiểm tra các dấu hiệu vi phạm đối với ông Chu Hảo là chính xác, khách quan, đúng quy định của Điều lệ Đảng; là việc làm cần thiết nhằm giữ nghiêm kỷ luật Đảng, có tác dụng thiết thực trong công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên của Đảng.

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng quán triệt, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng bản chất, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, đối tượng cơ hội, chống đối chính trị lợi dụng vụ việc trên để tuyên truyền gây nghi ngờ, chia rẽ đoàn kết nội bộ, chia rẽ mối quan hệ Việt Nam với các nước; kích động các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, nhất là trong giới tri thức và thế hệ trẻ trào lưu “bỏ đảng, bỏ đoàn”, nhằm thực hiện mục tiêu chống phá Đảng, Nhà nước ta. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, tư tưởng, kỷ luật, các mối quan hệ xã hội, quan hệ gia đình của cán bộ, QNCN, CNVQP, HSQBS; nhất là số cán bộ, đảng viên có biểu hiện bất mãn, tiêu cực, vi phạm kỷ luật Đảng, kỷ luật Quân đội, có người thân là trí thức… để có biện pháp quản lý, giáo dục, động viên kịp thời; không để số này bị kích động, tham gia vào các hoạt động “hội”, “đoàn”, “nhóm” trái pháp luật, “bỏ đảng, bỏ đoàn”, cổ súy cho các hoạt động tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Lực lượng 47 tích cực, chủ động viết tin, bài, comment ủng hộ kết luận của Ủy ban kiểm tra Trung ương xem xét, xử lý kỷ luật đối với một số cán bộ, đảng viên vi phạm nói chung, ông Chu Hảo nói riêng; đẩy mạnh việc chia sẻ, lan tỏa trên các phương tiện truyền thông, Internet, mạng xã hội một số bài viết của cơ quan báo chí chính thống về tính nghiêm minh, thượng tôn pháp luật của Đảng, Nhà nước trong xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên vi phạm. Tích cực đấu tranh trực diện, chỉ rõ động cơ chính trị của một số đối tượng cơ hội chính trị; đảng viên suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; số trí thức cực đoan; một số đối tượng giả danh sĩ quan Quân đội lợi dụng vụ việc để “xin ra khỏi Đảng”, viết tin, bài, trả lời phỏng vấn báo chí phương Tây có nội dung xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước và Quân đội ta.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị tăng cường quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, quy định, quy chế của Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Quân chủng về chấp hành pháp luật, kỷ luật; đẩy mạnh tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ và các quy định khi tham gia giao thông; duy trì nghiêm túc và tiến hành có hiệu quả công tác tư tưởng, phối hợp chặt chẽ với gia đình, địa phương trong nắm, giải quyết tư tưởng và các mối quan hệ xã hội, tình hình hậu phương gia đình của quân nhân. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt, học tập, công tác theo quy định, nhất là chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực SSCĐ; chú trọng xây dựng nền nếp chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật; nắm chắc tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật của bộ đội, khi có vụ việc báo cáo kịp thời, chính xác, không né tránh, che dấu khuyết điểm. Đồng thời, quan tâm, chăm lo củng cố, xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong đơn vị, bảo đảm tốt tiêu chuẩn đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội; nêu cao vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp; tăng cường công tác kiểm tra sâu sát cơ sở, bám nắm bộ đội, kịp thời chấn chỉnh những sai sót, khuyết điểm, giữ vững ổn định đơn vị, an toàn về mọi mặt.

TRẦN ĐỨC LƯU

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website