13 giờ:58 phút Thứ sáu, ngày 5 tháng 7 , 2019

Đảng ủy Quân chủng Phòng không-Không quân ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Ngày 5-7, tại Hà Nội, Đảng ủy Quân chủng Phòng không-Không quân đã tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015-2020. Dự Hội nghị có Trung tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Đảng ủy viên Đảng ủy Quân chủng và đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng. Trung tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng chủ trì Hội nghị.

6 tháng đầu năm 2019, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Quân chủng đã tập trung lãnh đạo hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trọng tâm; tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng nhiều nội dung đạt kết quả tốt; thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay (SSCĐ, QLVT, QLĐHB) nghiêm túc; cơ động lực lượng, hội thi, hội thao, bắn, ném bom, đạn thật đạt kết quả tốt. Công tác huấn luyện phòng không, chiến sĩ mới chất lượng được nâng lên; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật (XDCQ, QLKL) có chuyển biến tiến bộ. Công tác kỹ thuật, hậu cần, tài chính bảo đảm kịp thời cho các nhiệm vụ; sản xuất kinh tế, kinh doanh đúng hướng, đúng pháp luật. Đảng bộ Quân chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Đảng ủy Quân chủng Phòng không-Không quân xác định 8 nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo trọng tâm
Quang cảnh Hội nghị.

Trong thời gian tới, nhiệm vụ SSCĐ, QLVT, QLĐHB đặt ra những yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao, cường độ huấn luyện tăng, có nhiều cuộc hội thao, hội thi, diễn tập cơ động bắn, ném bom, đạn thật của các lực lượng. Từ đặc điểm, tình hình trên, Đảng ủy Quân chủng đã xác định 8 nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Trong đó, tập trung quán triệt sâu sắc tình hình, mệnh lệnh, chỉ thị của trên về SSCĐ, QLVT, QLĐHB, không để bị động, bất ngờ, lỡ thời cơ; duy trì chặt chẽ nền nếp, chế độ trực ban SSCĐ; hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và các ngày lễ kỷ niệm, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Đổi mới công tác giáo dục đào tạo sát với yêu cầu thực tiễn; nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng làm chủ VKTBKT mới, cải tiến; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ các hội thi, hội thao, diễn tập, bắn đạn thật cho các lực lượng đúng kế hoạch, an toàn tuyệt đối. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy Quân chủng về lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác XDCQ, QLKL từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo; tập trung chỉ đạo công tác hậu cần, tài chính, lao động sản xuất, xây dựng kinh tế chặt chẽ, đúng quy chế. Xây dựng Đảng bộ Quân chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân chủng tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 trong Đảng bộ Quân chủng, hội nghị thống nhất đánh giá: Đảng bộ Quân chủng luôn kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH; trung thành với đường lối đổi mới của Đảng, giữ vững bản chất giai cấp công nhân, lãnh đạo, chỉ đạo Quân chủng học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc nghị quyết đại hội đảng các cấp, Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; chỉ đạo thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Tin, ảnh: TRUNG THÀNH

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website