15 giờ:36 phút Thứ hai, ngày 27 tháng 9 , 2021

Sư đoàn 365 rút kinh nghiệm công tác giáo dục, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận

Chiều 27-9, Sư đoàn 365 tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác giáo dục, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận trong Sư đoàn. Đại tá Vũ Xuân Yên - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn, chủ trì Hội nghị.

Sư đoàn 365 rút kinh nghiệm công tác giáo dục, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận
Đại tá Vũ Xuân Yên - Chính ủy Sư đoàn, chủ trì Hội nghị.

Từ tháng 1-2020 đến nay, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Sư đoàn 365 luôn quán triệt và nhận thức đúng về vị trí, vai trò công tác giáo dục, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận; xác định đây là một nội dung quan trọng góp phần xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Các cơ quan, đơn vị trong toàn Sư đoàn đã tổ chức cho 100% cán bộ, chiến sĩ học tập truyền thống, nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác năm; quán triệt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, tổ chức học tập chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật đảm bảo chặt chẽ, chất lượng. Kết quả kiểm tra nhận thức chính trị có 100% đạt yêu cầu, trên 82% khá, giỏi.

Duy trì nghiêm nền nếp thông tin chuyên đề hằng tháng, thông báo chính trị - thời sự tuần, tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân chủng PK-KQ và đơn vị, đặc biệt là dịp Đại hội Đảng các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Sư đoàn (21-6-1966/21-6-2021); phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ trì các cấp, nói đi đôi với làm, thực hiện “3 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc với bộ đội) và “5 nắm” (nắm tâm tư nguyện vọng; nắm lý lịch chính trị, hoàn cảnh gia đình; nắm phẩm chất đạo đức, lối sống; nắm năng lực công tác, kết quả hoàn thành nhiệm vụ và nắm mối quan hệ của bộ đội). Qua đó đã kịp thời định hướng tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian tới, Sư đoàn 365 xác định tập trung thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả công tác giáo dục, tuyên truyền về các chỉ thị, nghị quyết, quy định của trên, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Làm tốt công tác định hướng tư tưởng, dư luận trong cơ quan, đơn vị; xây dựng và nâng cao nhận thức cho bộ đội về các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước, nhận thức sâu sắc tình hình nhiệm vụ, âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, thống nhất cao về tư tưởng và hành động, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: THANH ĐẠO, HỒNG NHẬT
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website