14 giờ:14 phút Thứ hai, ngày 13 tháng 12 , 2021

Các Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Quân chủng Phòng không - Không quân ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm 2022

Ngày 13-12, các Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Quân chủng Phòng không - Không quân đã tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm 2022. Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng; đại biểu các cơ quan, phòng chức năng của Quân chủng Phòng không - Không quân.

Sư đoàn 365: Năm 2021, Đảng ủy đã lãnh đạo Sư đoàn hoàn thành các nhiệm vụ được giao, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt như: Sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời (SSCĐ, QLVT), tham gia quản lý bay, huấn luyện, diễn tập, bắn đạn thật, hội thi, hội thao; công tác xây dựng chính quy có nhiều chuyển biến; hoạt động công tác đảng, công tác chính trị đã bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị; công tác bảo đảm kỹ thuật, hậu cần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đời sống bộ đội ổn định.

Năm 2022, Sư đoàn 365 tiếp tục triển khai thực hiện tốt nghị quyết, chỉ thị của các cấp; chủ động nghiên cứu nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ vùng trời, xử lý kịp thời, chính xác các tình huống, không để bị động, bất ngờ, lỡ thời cơ; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, làm chủ các loại vũ khí trang bị kỹ thuật mới, cải tiến; tập trung xây dựng Đảng bộ Sư đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, Sư đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm 2022
Trung tướng Lâm Quang Đại - Chính ủy Quân chủng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy,Chính ủy Quân chủng  đã biểu dương những kết quả mà Sư đoàn 365 đã đạt được trong năm 2021. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, Sư đoàn 365 tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, nhiệm vụ của Sư đoàn; tổ chức duy trì nghiêm nền nếp, chế độ huấn luyện sát với yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu, đối tượng, tình huống tác chiến và vũ khí, trang bị hiện có; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, quan tâm, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nâng cao tính tự học, tự rèn, cấp trên bồi dưỡng cho cấp dưới, đề cao trách nhiệm của cán bộ chủ trì trong thực hiện chức trách nhiệm vụ; kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ; quan tâm chăm lo chính sách hậu phương Quân đội, giữ vững Sư đoàn ổn định, an toàn, nội bộ đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. (THANH ĐẠO, NGỌC HẢI)

Sư đoàn 367: Năm 2021, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm; chấp hành nghiêm túc nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy Quân chủng, mệnh lệnh, chỉ thị của Tư lệnh Quân chủng; tập trung lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao; nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, không để sai sót, lọt, chậm, lỡ thời cơ; triển khai huấn luyện chặt chẽ, đúng quy định, tổ chức hội thao, diễn tập đạt kết quả cao; công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật có nhiều chuyển biến tiến bộ, vững chắc; công tác kỹ thuật, hậu cần bảo đảm kịp thời cho các nhiệm vụ của đơn vị. Đảng bộ Sư đoàn luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Sư đoàn được nâng lên.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm 2022
Thiếu tướng Bùi Anh Chung - Phó Tư lệnh Quân chủng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Năm 2022, Đảng ủy Sư đoàn tập trung lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị; xây dựng Sư đoàn “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, có chất lượng tổng hợp, trình độ, sức mạnh, khả năng SSCĐ ngày càng cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh thực hiện "3 khâu đột phá": Nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ, QLVT; nâng cao chất lượng công tác cán bộ, công tác huấn luyện, tập trung huấn luyện kíp chiến đấu, huấn luyện hội thi, hội thao, làm chủ VKTBKT mới, cải tiến; nâng cao chất lượng công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn trong các hoạt động.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Bùi Anh Chung - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân chủng ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Sư đoàn 367 đã đạt được trong năm 2021; đồng thời nhấn mạnh: Năm 2022, Đảng ủy Sư đoàn cần tập trung lãnh đạo xây dựng Sư đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá đã xác định; trong đó tập trung nâng cao trình độ SSCĐ, QLVT, đặc biệt là nâng cao trình độ các kíp chiến đấu Sở chỉ huy từ Sư đoàn đến các phân đội; nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, nhất là huấn luyện làm chủ VKTBKT mới, cải tiến; tăng cường công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022. (CÔNG GIANG)

Sư đoàn 372: Năm 2021, Đảng ủy Sư đoàn 372 lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trọng tâm là nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện bay (HLB), huấn luyện chuyển loại, diễn tập, hội thao, hội thi; tiếp nhận máy bay, vũ khí, trang bị kỹ thuật; công tác bảo đảm kỹ thuật, hậu cần, tài chính đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phòng chống dịch COVID-19 có hiệu quả; hoạt động công tác đảng, công tác chính trị giữ vững nguyên tắc, bám sát hoạt động của bộ đội. Tổng kết năm 2021, Đảng bộ Sư đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Sư đoàn được Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua.

Các Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Quân chủng Phòng không - Không quân ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm 2022
Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Năm 2022, Đảng ủy Sư đoàn 372 quán triệt, triển khai linh hoạt, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị các cấp, tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ SSCĐ; nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật; thực hiện tốt “3 khâu đột phá” (Nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ; Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện chiến đấu, trọng tâm là huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay; làm chuyển biến vững chắc, hiệu quả công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn trong các hoạt động); xây dựng Sư đoàn VMTD “mẫu mực, tiêu biểu” hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trên giao. (HỮU LỆ)

Sư đoàn 375: Năm 2021, Đảng ủy Sư đoàn 375 đã tập trung lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ trên giao; một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như: Sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời (SSCĐ, QLVT); tham gia hội thao, hội thi bắn đạn thật do Quân chủng tổ chức đạt giỏi; phòng, chống dịch COVID-19 có hiệu quả. Sư đoàn vững mạnh về chính trị, chất lượng tổng hợp ngày càng nâng lên.

Các Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Quân chủng Phòng không - Không quân ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm 2022
Thiếu tướng Bùi Tố Việt phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Năm 2022, Đảng ủy Sư đoàn 375 tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, quy định của trên; duy trì chặt chẽ nền nếp, chế độ SSCĐ, QLVT, không để bị động, bất ngờ, lỡ thời cơ; tiếp tục xây dựng Sư đoàn “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trên giao; xây dựng Đảng bộ Sư đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ. Tập trung thực hiện “3 khâu đột phá” (Nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ, QLVT, chất lượng công tác huấn luyện, tập trung huấn luyện làm chủ khí tài mới, khí tài cải tiến; nâng cao chất lượng công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn trong các hoạt động; làm chuyển biến mạnh mẽ về phong cách, phương pháp, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp). (HỮU LỆ)

Nhà máy A32: Năm 2021, Đảng ủy đã lãnh đạo Nhà máy khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên giao; trọng tâm là tiếp nhận, sửa chữa lớn, tăng tổng niên hạn sử dụng, kiểm thử - bay thử và bàn giao máy bay cho các đơn vị phục vụ huấn luyện, SSCĐ; ổn định tổ chức, biên chế sau khi Nhà máy được điều chuyển từ Cục Kỹ thuật về trực thuộc Quân chủng PK-KQ; thực hiện tốt "nhiệm vụ kép" vừa chống dịch COVID-19, vừa tổ chức sản xuất, sửa chữa có hiệu quả vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; duy trì nghiêm nền nếp XDCQ, QLKL. Hoạt động CTĐ, CTCT đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ, nền nếp, chế độ công tác được duy trì nghiêm túc. Nhà máy đạt danh hiệu "Đơn vị quyết thắng", Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Các Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Quân chủng Phòng không - Không quân ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm 2022
Thiếu tướng Bùi Tố Việt phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Năm 2022, Đảng ủy Nhà máy quán triệt và triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh; hoàn thành kế hoạch sản xuất - kỹ thuật - tài chính - xã hội và các nhiệm vụ trên giao; tổ chức triển khai chặt chẽ, chất lượng, hiệu quả các đề án, dự án; xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; xây dựng Nhà máy vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. (HỮU LỆ)

Trường Trung cấp Kỹ thuật PK-KQ: Năm 2021, Đảng ủy Trường Trung cấp đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, lãnh đạo Nhà trường hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao. Nhà trường đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức dạy học theo hướng tích cực, sát với thực tiễn hoạt động của các đơn vị chiến đấu; công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy có nhiều tiến bộ; nâng cao khả năng SSCĐ, huấn luyện cho bộ đội phù hợp với tình hình dịch COVID-19; hoạt động công tác đảng, công tác chính trị được tiến hành có nền nếp… Tổng kết năm học 2020-2021, Nhà trường được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen. Năm 2022, Đảng ủy Nhà trường tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, Nhà trường “chính quy, mẫu mực, chuẩn hóa, hiện đại” đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm thực chất và vững chắc.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm 2022
Thiếu tướng Trần Ngọc Quyến - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thiếu tướng Trần Ngọc Quyến - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Nhà trường đạt được trong năm năm 2021. Đồng thời yêu cầu trong năm 2022, Đảng ủy Nhà trường tiếp tục nâng cao năng lực quán triệt, cụ thể hóa các văn bản, hướng dẫn của cấp trên vào cấp mình; lãnh đạo có hiệu quả công tác tư tưởng, giáo dục chính trị, pháp luật, kỷ luật, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao về tư tưởng và hành động; tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục - đào tạo, tích cực làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng triển khai khi có quyết định thành lập Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng ủy, các tổ chức đảng, siết chặt kỷ cương, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách, xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, góp phần xây dựng Nhà trường vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. (THẾ THỦY)

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website