11 giờ:36 phút Thứ hai, ngày 28 tháng 2 , 2022

Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Cục Cán bộ và ngành Công tác Cán bộ Quân đội (28-2-1947/28-2-2022)

Xây dựng ngành Công tác Cán bộ Quân chủng Phòng không - Không quân phát triển vững mạnh

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém” và “Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng, nâng cao chất lượng công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ trong Quân chủng làm nòng cốt để toàn Quân chủng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân giao phó.

Xây dựng Ngành Công tác Cán bộ Quân chủng Phòng không - Không quân phát triển vững mạnh
Cán bộ, nhân viên Phòng Cán bộ Quân chủng PK-KQ trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ.
Ảnh:
THÁI SƠN

Quân chủng PK-KQ là một trong những đơn vị được Đảng, Nhà nước, Quân đội xác định xây dựng tiến thẳng lên hiện đại; được giao quản lý, khai thác nhiều vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, với nhiều chủng loại, nhiều lực lượng, số lượng cán bộ, chiến sĩ đông, nhiều chuyên ngành, địa bàn hoạt động trải rộng trên phạm vi cả nước. Trong khi đó, yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời; quản lý điều hành bay, tham gia cứu hộ, cứu nạn...ngày càng cao, tính chất đa dạng, phức tạp, khẩn trương; nhất là trên không và trên hướng biển, đảo. Do vậy, yêu cầu nhiệm vụ công tác xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ có những đặc thù riêng.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, những năm qua, ngành công tác Cán bộ Quân chủng đã làm tốt vai trò nghiên cứu, đề xuất với Cục Chính trị tham mưu cho Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân chủng ban hành các chỉ thị, nghị quyết và văn bản quy định, hướng dẫn về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với điều chỉnh tổ chức biên chế Quân chủng theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, tạo tiền đề vững chắc cho xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Trong đó xác định mục tiêu tổng quát là xây dựng đội ngũ cán bộ Quân chủng có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm minh, có kiến thức, năng lực toàn diện, có tín nhiệm, sức khỏe, độ tuổi phù hợp, có số lượng và cơ cấu hợp lý, đồng bộ; bảo đảm sự chuyển tiếp vững chắc giữa các thế hệ.

Đến nay, Quân chủng đã xây dựng được một đội ngũ cán bộ ở các cấp có đủ về số lượng, chất lượng ngày càng được nâng lên, cơ cấu ngày càng hợp lý, cơ bản đủ so với biên chế, tỷ lệ cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học và sau đại học đạt 99%, tỷ lệ cán bộ tại chỗ đạt trên 60%; hằng năm có trên 90% cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Công tác đào tạo - bồi dưỡng luôn tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ mọi mặt, nhất là bản lĩnh chính trị, năng lực quản lý, chỉ huy; trình độ khai thác, sử dụng VKTBKT mới, hiện đại; ưu tiên cử đội ngũ cán bộ trẻ, có trình độ đi học tập, chuyển loại, nghiên cứu ở nước ngoài để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cùng với đó, chú trọng công tác tạo nguồn; cử cán bộ đi đào tạo - bồi dưỡng, nhất là cấp chiến lược, chiến dịch; đào tạo sau đại học theo đúng quy hoạch sử dụng, theo năng lực và trình độ của cán bộ…

Đối với công tác quản lý cán bộ, ngành công tác Cán bộ Quân chủng đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc công tác quy hoạch cán bộ chỉ huy quản lý các cấp và điều hành có kế hoạch, lộ trình, bước đi cụ thể, phù hợp; tạo sự chuyển tiếp vững chắc giữa các thế hệ cán bộ. Công tác điều động - bổ nhiệm, đề bạt - nâng lương cán bộ được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đúng nguyên tắc, quy chế quy trình đảm bảo khách quan, công tâm, dân chủ; kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng, tổ chức và chính sách trong công tác quản lý cán bộ, tạo được sự đồng thuận cao trong đội ngũ cán bộ các cấp. Công tác chính sách cán bộ đã thực hiện có hiệu quả các chế độ chính sách hiện hành của Đảng, Nhà nước đối với Quân đội, Quân chủng; tham gia nghiên cứu và đề xuất, bổ sung hoàn thiện chế độ chính sách ưu đãi, chế độ tiền lương, phục cấp đặc thù đối với các ngành lao động đặc biệt trong Quân chủng. Quản lý, nắm chắc sức khỏe, phát hiện và chăm sóc kịp thời đối với cán bộ và chủ động phối hợp với các địa phương để triển khai các dự án nhà ở, nhà công vụ; qua đó tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cùng với đó, nhiệm vụ xây dựng Phòng Cán bộ và ngành công tác Cán bộ Quân chủng vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới không ngừng được chú trọng, nâng cao. Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng đã thẩm định, lựa chọn kỹ cán bộ được điều động - bổ nhiệm vào ngành bảo đảm các tiêu chí về phẩm chất, năng lực toàn diện so với các ngành khác; quan tâm chăm lo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành nghiệp vụ công tác cán bộ trong Quân chủng. Cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp đã quan tâm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên ngành. Định kỳ 2 năm, Phòng Cán bộ Quân chủng tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác cán bộ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên mới vào ngành; đề nghị cho cán bộ được đi bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cán bộ do Cục Cán bộ, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức tại Học viện Chính trị. Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ đã chú trọng giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, phương pháp, tác phong, trình độ năng lực nghiệp vụ của đội ngũ làm công tác cán bộ; qua đó nâng cao khả năng phát hiện, dự báo, tham mưu, đề xuất, hướng dẫn thực hiện đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Với những kết quả đã đạt được, cùng sự trưởng thành nhanh chóng, ngày càng vững chắc của đội ngũ làm công tác cán bộ, ngành Cán bộ Quân chủng đã đạt được nhiều thành tích tiêu biểu xuất sắc trong lĩnh vực công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ của Quân chủng. Đặc biệt, Phòng Cán bộ vinh dự được đón nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Quân chủng như: Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, BHXH Việt Nam, BHXH Bộ Quốc phòng; được Thường vụ Đảng ủy Quân chủng khen, tặng nhiều bằng khen, giấy khen; nhiều năm liền được Tư lệnh Quân chủng tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”… Những thành tích trên góp phần quan trọng vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ, làm nòng cốt cho Quân đội, Quân chủng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong các thời kỳ cách mạng đối với sự nghiệp phát triển, xây dựng Quân đội, bảo vệ vững chắc bầu trời của Tổ quốc, giữ vững nền quốc phòng an ninh.

Xây dựng Ngành công tác Cán bộ và đội ngũ cán bộ trong Quân chủng vững mạnh là trách nhiệm của các tổ chức và mọi cán bộ, đảng viên, trước hết là của cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp. Cùng với truyền thống 75 năm xây dựng và phát triển của ngành công tác Cán bộ Quân đội, ngành Cán bộ Quân chủng luôn cẩn trọng trong công tác sơ, tổng kết để rút ra những bài học kinh nghiệm cả thành công và chưa thành công để tiếp tục có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ Quân chủng trong giai đoạn tiếp theo. Thực hiện tốt điều đó là yếu tố quan trọng để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ; tăng cường hiệu lực công tác đảng, công tác chính trị, xây dựng Quân chủng vững mạnh, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

HÀ HỮU NGỌ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website