13 giờ:12 phút Thứ năm, ngày 5 tháng 5 , 2022

Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra hoạt động công tác đảng, công tác chính trị các đơn vị khu vực miền Trung

Trong 2 ngày (4 và 5-5), Đoàn công tác của Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) do Đại tá Ngô Quốc Chung - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra nền nếp hoạt động công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) tại Sư đoàn 372, Sư đoàn 375 và Nhà máy A32.

Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra hoạt động công tác đảng, công tác chính trị các đơn vị khu vực miền Trung
Đại tá Ngô Quốc Chung - Phó Chủ nhiệm chính trị Quân chủng kiểm tra hệ thống sổ sách, văn kiện CTĐ, CTCT cơ quan Sư đoàn 375.

Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra hoạt động công tác đảng, công tác chính trị các đơn vị khu vực miền Trung
Đại tá Ngô Quốc Chung kiểm tra công tác tuyên truyền, cổ động của Sư đoàn 375.

Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra hoạt động công tác đảng, công tác chính trị các đơn vị khu vực miền Trung

Kiểm tra nhận thức chính trị cán bộ, công nhân Nhà máy A32.

Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra hoạt động công tác đảng, công tác chính trị các đơn vị khu vực miền Trung

Kiểm tra hệ thống văn kiện, sổ sách CTĐ, CTCT tại Sư đoàn 372.

Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra hoạt động công tác đảng, công tác chính trị các đơn vị khu vực miền Trung
Đại tá Ngô Quốc Chung kiểm tra, động viên phi công Trung đoàn 929, Sư đoàn 372 làm nhiệm vụ bay huấn luyện.

Qua kiểm tra cho thấy, 6 tháng đầu năm 2022, Sư đoàn 372, Sư đoàn 375 và Nhà máy A32 đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên; tiến hành có hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ, trọng tâm là công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay, thực hành diễn tập bắn ném bom đạn thật; tiếp nhận và sửa chữa máy bay phản lực chiến đấu. Nổi bật là đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng theo đúng kế hoạch; hệ thống giáo án, bài giảng chính trị được xây dựng đúng quy cách, mẫu biểu; công tác tuyên truyền, giáo dục được triển khai toàn diện với nhiều cách làm linh hoạt, đồng bộ, hiệu quả; hoạt động thi đua, khen thưởng được tăng cường và đẩy mạnh. Các cấp ủy, chi bộ đã chấp hành nghiêm nguyên tắc và duy trì nghiêm túc nền nếp, chế độ sinh hoạt; hệ thống quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo cơ bản được xây dựng chặt chẽ, sát điều kiện thực tế; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng không ngừng được nâng lên. Các đơn vị đã thực hiện tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn, bồi dưỡng cán bộ; nền nếp công tác cán bộ được duy trì thường xuyên, hồ sơ, thống kê thường xuyên được cập nhật, bổ sung đầy đủ. Công tác bảo vệ an ninh, dân vận, chính sách và xây dựng chính quy ngành được triển khai tích cực, hiệu quả, có nhiều đổi mới, chuyển biến rõ nét. Duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng; chuẩn bị và tổ chức đại hội Đoàn các cấp đúng thủ tục, nguyên tắc, đạt chất lượng, hiệu quả. Cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, thống nhất, có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra hoạt động công tác đảng, công tác chính trị các đơn vị khu vực miền Trung
Đại tá Ngô Quốc Chung kết luận kiểm tra tại Sư đoàn 375.

Kết luận kiểm tra, Đại tá Ngô Quốc Chung đã biểu dương những kết quả nổi bật về hoạt động CTĐ, CTCT mà các đơn vị, nhà máy đạt được trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu các đơn vị, nhà máy tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên; duy trì nghiêm túc nền nếp hoạt động CTĐ, CTCT; đẩy mạnh thực hiện chính quy ngành, chấn chỉnh, đăng ký hệ thống văn kiện, sổ sách theo đúng quy định, hướng dẫn; nắm và quản lý chắc tình hình tư tưởng; làm tốt công tác giáo dục chính trị, bảo đảm phương tiện nghe, nhìn, báo chí, quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần bộ đội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thi đua, tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7-1947/27-7-2022) và chào mừng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12-1972/12-2022). Tiếp tục tăng cường các biện pháp xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu ngày càng cao, đủ sức lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Thực hiện đúng nguyên tắc, quy chế, quy trình công tác cán bộ; chủ động đề xuất hoạt động công tác dân vận trên địa bàn, quan tâm, chăm lo các đối tượng chính sách, có hoàn cảnh khó khăn. Duy trì và chấp hành nghiêm Quy chế Dân chủ ở cơ sở; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang trên địa bàn nắm chắc tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát huy vai trò hoạt động của cấp ủy viên phụ trách công tác bảo vệ an ninh và chiến sĩ bảo vệ ở đơn vị cơ sở, xử trí linh hoạt, kịp thời các tình huống. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân.

Tin, ảnh: HỮU LỆ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website