19 giờ:34 phút Thứ ba, ngày 13 tháng 9 , 2022

Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra công tác quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 624 tại Sư đoàn 361

Ngày 13-9, Đoàn công tác của Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) do Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 624-CT/ĐU của Thường vụ Đảng ủy Quân chủng “Về tăng cường công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật (XDCQ, QLKL) trong Quân chủng PK-KQ” tại Sư đoàn 361. Tham gia Đoàn có thủ trưởng một số phòng chức năng của Quân chủng PK-KQ.

Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra công tác quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 624 tại Sư đoàn 361
Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Chính ủy Quân chủng kết luận kiểm tra.

Thời gian qua, Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn và cấp uỷ, chỉ huy các cấp trong Sư đoàn 361 đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 624-CT/ĐU của Thường vụ Đảng uỷ Quân chủng “Về tăng cường công tác XDCQ, QLKL trong Quân chủng PK-KQ”; xây dựng và ban hành các kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ cũng như trong mỗi cơ quan, đơn vị. Qua đó giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng, nhất là cán bộ chủ trì các cấp quán triệt, nắm vững và thực hiện nghiêm túc, sáng tạo hiệu quả Chỉ thị 624-CT/ĐU nói riêng, các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của các cấp về công tác XDCQ, QLKL nói chung; tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm và hành động của cán bộ, chiến sĩ trong Sư đoàn, góp phần bảo đảm cho Sư đoàn luôn ổn định, an toàn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao…

Kết luận kiểm tra, Trung tướng Trần Ngọc Quyến biểu dương những kết quả mà Sư đoàn 361 đạt được trong quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 624-CT/ĐU của Thường vụ Đảng ủy Quân chủng thời gian qua. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Sư đoàn tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 624-CT/ĐU và các chỉ thị, công điện, hướng dẫn của cấp trên về công tác XDCQ, QLKL; xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện sát với đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị; phát huy tốt vai trò của các tổ chức, các lực lượng trong quá trình triển khai thực hiện; làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kỷ luật, làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, trách nhiệm của bộ đội trong công tác XDCQ, QLKL; duy trì, thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ; xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó trong đơn vị và đoàn kết quân dân…

Tin, ảnh: HỒNG BIỆN, CÔNG HÙNG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website