11 giờ:33 phút Thứ ba, ngày 27 tháng 12 , 2022

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội nghị quân chính năm 2022

Sáng 27-12, tại Hà Nội, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) tổ chức Hội nghị quân chính năm 2022. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 6 điểm cầu trong toàn Quân chủng. Trung tướng Vũ Văn Kha - Quyền Tư lệnh Quân chủng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị tại điểm cầu Quân chủng có Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng; Thiếu tướng Nguyễn Đăng Bảo - Phó Cục trưởng Cục Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu); Chuẩn đô đốc Phạm Như Xuân - Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân; Đại tá Trần Trung Dũng - Phó Tư lệnh Binh đoàn 18; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng; đại biểu Khoa Quân chủng (Học viện Quốc phòng); thủ trưởng các cơ quan Quân chủng; lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị, nhà máy, học viện, nhà trường của Quân chủng ở khu vực phía Bắc.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội nghị quân chính năm 2022
Trung tướng Vũ Văn Kha - Quyền Tư lệnh Quân chủng phát biểu khai mạc Hội nghị.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội nghị quân chính năm 2022
Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy Quân chủng lãnh đạo nhiệm vụ năm 2023.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội nghị quân chính năm 2022
Các đại biểu dự Hội nghị.

Năm 2022, Quân chủng đã tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; trọng tâm thực hiện 3 khâu đột phá của Đảng ủy Quân chủng, làm chuyển biến vững chắc công tác sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), quản lý vùng trời (QLVT), quản lý điều hành bay (QLĐHB), nghiên cứu nắm chắc tình hình thế giới, khu vực, tham mưu kịp thời với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về phương án, đối sách sử dụng lực lượng và tác chiến PK-KQ, tham gia bảo vệ chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, nhất là chủ quyền biên giới, biển, đảo, các công trình năng lượng của đất nước. Chỉ đạo và tổ chức tốt các cuộc diễn tập, hội thi, hội thao, bắn, ném bom, đạn thật của các lực lượng; tham gia diễn tập do Bộ Quốc phòng tổ chức với các quân, binh chủng và đưa các lực lượng vào tăng cường SSCĐ bảo vệ các ngày lễ, tết, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước an toàn tuyệt đối. Thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Bộ Quốc phòng, Ban chỉ đạo Phòng không nhân dân (PKND) Trung ương về công tác phòng không lục quân (PKLQ), phòng không nhân dân (PKND) và không quân toàn quân (KQTQ). Chủ trì tổ chức các hội nghị, hội thi, hội thao và kiểm tra đối với các lực lượng PKLQ, PKND nghiêm túc, chặt chẽ. Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Xây dựng, ban hành hệ thống quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu của Đảng ủy Quân chủng theo đúng Hướng dẫn số 1224 của Tổng cục Chính trị về ban hành và thực hiện quy chế của các cấp ủy đảng trong Quân đội và chỉ đạo triển khai thống nhất trong toàn Đảng bộ. Lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổng kết các nghị quyết của QUTW đúng kế hoạch, chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và chất lượng sinh hoạt trong cấp ủy, tổ chức đảng nâng lên. Lãnh đạo bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, diễn tập, hội thi, hội thao và bắn, ném bom đạt thật, giữ vững đời sống bộ đội trong điều kiện biến động của giá cả thị trường, thiên tai… công tác kế hoạch, đầu tư, tài chính, kinh tế và các mặt công tác khác đều đạt kết quả tốt, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ, khả năng SSCĐ của Quân chủng. Các hoạt động tư pháp, thanh tra, pháp chế, kiểm tra được tăng cường. Làm tốt công tác tham mưu cho Bộ Quốc phòng về công tác đối ngoại quốc phòng thuộc lĩnh vực PK, KQ, tổ chức và tham gia các hội nghị trực tuyến song phương và đa phương theo kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội nghị quân chính năm 2022
Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng phát biểu tại Hội nghị.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội nghị quân chính năm 2022
Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng phát biểu tại Hội nghị.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội nghị quân chính năm 2022
Thượng tá Trần Trung Kiên - Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân chủng phát biểu tại Hội nghị.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội nghị quân chính năm 2022
Đại tá Nguyễn Quang Luyến - Chủ nhiệm Hậu cần Quân chủng phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2023, Quân chủng tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh và quy định của Bộ Quốc phòng, Quân chủng về SSCĐ, QLVT, QLĐHB, xử trí chính xác, kịp thời các tình huống tác chiến phòng không, không để bị động, bất ngờ, lỡ thời cơ, bảo vệ an toàn các mục tiêu được giao. Theo dõi nắm chắc, đánh giá đúng âm mưu, thủ đoạn của địch, tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về phương án, đối sách, sử dụng lực lượng PK, KQ tham gia bảo vệ chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, đặc biệt là chủ quyền biên giới, biển, đảo. Tập trung thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá (1-Tập trung lãnh đạo chấn chỉnh tổ chức biên chế Quân chủng tinh, gọn, mạnh, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; 2-Lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, tập trung huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật mới; coi trọng huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay; 3-Tiếp tục lãnh đạo làm chuyển biến rõ nét chất lượng công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn trong các hoạt động). Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo PKNQ Trung ương về công tác PKLQ, PKND và KQTQ. Tập trung xây dựng Quân chủng vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu; xây dựng Đảng bộ Quân chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và các nhiệm vụ đột xuất; tăng cường thanh tra, pháp chế, cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quân sự…

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội nghị quân chính năm 2022
Trung tướng Vũ Văn Kha - Quyền Tư lệnh Quân chủng trao Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng
và Quân chủng cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong Phong trào Thi đua quyết thắng năm 2022.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội nghị quân chính năm 2022
Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Chính ủy Quân chủng trao thưởng cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong Phong trào Thi đua quyết thắng năm 2022.
Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội nghị quân chính năm 2022
Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng
trao thưởng các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong Phong trào Thi đua quyết thắng năm 2022.

Tại Hội nghị, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Quân chủng PK-KQ đã tổng kết, trao thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào Thi đua quyết thắng năm 2022; đồng thời phát động Phong trào Thi đua quyết thắng năm 2023 với chủ đề “Đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương, an toàn, quyết thắng”.

Tin, ảnh: ĐỨC LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website