10 giờ:3 phút Thứ năm, ngày 18 tháng 10 , 2018

Chế độ hưu trí

Hỏi: Tôi là nam công nhân viên quốc phòng đang là công nhân Nhà máy đóng tàu thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Tôi sinh tháng 5-1966, làm việc trong điều kiện bình thường, có 28 năm đóng BHXH, tỷ lệ mất sức lao động là 61%, nghỉ việc tháng 6-2016. Xin hỏi tôi có đủ điều kiện hưởng lương hưu không?

Trả lời: Điều kiện hưởng lương hưu đối với người lao động (không tính quân nhân) bị suy giảm khả năng lao động được quy định tại Khoản 1, Điều 55 của Luật Bảo hiểm xã hội. Theo đó, người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định chung nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

2. Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

3. Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì không kể tuổi đời.

Trường hợp của đồng chí tính đến tháng 6/2016, có 28 năm đóng bảo hiểm xã hội, bị suy giảm 61% khả năng lao động và đủ 50 tuổi; căn cứ quy định nêu trên, đồng chí chưa đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu.

Hỏi: Tôi là nữ giáo viên, giảng dạy ở Nhà trường Quân đội. Đến tháng 10-2017 tôi đủ 55 tuổi và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội là 25 năm. Vậy, cách tính lương hưu có gì thay đổi hay không?

Trả lời: Mức lương hưu hàng tháng được quy định tại Điều 56 của Luật Bảo hiểm xã hội. Cụ thể:

1. Từ ngày 01-01-2016 đến trước ngày 01-01-2018, mức lương hưu hàng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

2. Từ ngày 01-01-2018, mức lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Đối với trường hợp của đồng chí tháng 10-2017 đã đủ 55 tuổi và có đủ 25 năm đóng bảo hiểm xã hội. Vậy, tỷ lệ hưởng lương hưu của đồng chí sẽ là 75% (15 năm tương ứng với tỷ lệ hưởng 45%, sau đó mỗi năm đóng tính thêm 3%).

                                                BAN BIÊN TẬP
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website