15 giờ:38 phút Thứ tư, ngày 8 tháng 3 , 2023

Đảng ủy Học viện Phòng không-Không quân sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Khóa XII

Chiều 8-3, Đảng ủy Học viện Phòng không-Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 9-2-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Khóa XII về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”. Thiếu tướng Bùi Đức Thành - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện chủ trì Hội nghị. Dự và theo dõi Hội nghị có đại biểu phòng chức năng của Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ.

Đảng ủy Học viện Phòng không-Không quân sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW
Thiếu tướng Bùi Đức Thành - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện chủ trì Hội nghị.

Đảng ủy Học viện Phòng không-Không quân sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW
Các đại biểu dự Hội nghị tham quan khu trưng bày các sản phẩm nghiên cứu khoa học của Học viện PK-KQ.

5 năm qua, Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc, cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp của Học viện PK-KQ đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Khóa XII; tổ chức tốt việc học tập, nghiên cứu, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng về ý nghĩa, vai trò của công tác giáo dục chính trị, nghiên cứu lý luận chính trị được nâng lên. Công tác xây dựng, chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được đẩy mạnh. Chủ động triển khai nghiên cứu các công trình, đề tài, biên soạn giáo trình, tài liệu, chuyên đề; đổi mới phương pháp dạy học; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào giáo dục chính trị, các môn lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được tiến hành thường xuyên, chất lượng ngày được nâng lên, góp phần giữ vững trận địa chính trị tư tưởng của Đảng trong toàn Đảng bộ và Học viện.

Trong những năm tới, Đảng ủy Học viện PK-KQ xác định tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Khóa XII gắn với thực hiện các chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong toàn Học viện; đưa việc học tập lý luận chính trị trở thành nhu cầu của mỗi cán bộ, đảng viên, và quần chúng. Qua đó góp phần xây dựng Học viện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, Đảng bộ Học viện PK-KQ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Tin, ảnh: THẾ MẠNH
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website