15 giờ:53 phút Thứ hai, ngày 27 tháng 11 , 2023

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu dự và chỉ đạo Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân

Chiều 27-11, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) tổ Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2023. Trung tướng Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Dự Hội nghị có Trung tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ; Trung tướng Phạm Ngọc Tuấn - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Quân chủng; thủ trưởng Cục Quân huấn (Bộ Tổng Tham mưu); Cục Tổ chức (Tổng cục Chính trị) và đại biểu một số cơ quan chức năng Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam. Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng chủ trì Hội nghị.

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu dự và chỉ đạo Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân
Trung tướng Nguyễn Văn Gấu - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu dự và chỉ đạo Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân
Trung tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng phát biểu tại Hội nghị.

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu dự và chỉ đạo Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân
Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng PK-KQ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp trên; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng bảo đảm đúng đường lối, quan điểm, nguyên tắc của Đảng, sát với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ năm 2023 của Quân chủng. Tập trung xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; luôn là lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc Việt Nam XHCN; tham mưu có hiệu quả cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân Trung ương về công tác phòng không lục quân, phòng không nhân dân và không quân toàn quân; nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân chủng PK-KQ được nâng lên, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao…

Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng luôn quán triệt, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng, giải quyết đúng đắn các mối quan hệ công tác theo nguyên tắc, quy định. Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng luôn đoàn kết, thống nhất, đề cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng PK-KQ chấp hành nghiêm Quy định 08-Qđi/TW, ngày 25-10-2018 của BCH Trung ương về Quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên; luôn giữ vững lập trường, quan điểm và phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; thường xuyên đổi mới phương pháp, tác phong làm việc, tích cực, chủ động bám sát đơn vị và nhiệm vụ; kịp thời chỉ đạo giúp các cơ quan, đơn vị giải quyết những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề mới phát sinh…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng PK-KQ nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa; tiến hành kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân; lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân và lấy kết quả kiểm điểm cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể, nhất là những hạn chế đã được chỉ ra. Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá sâu sắc những kết quả đạt được để phát huy; chỉ ra hạn chế và nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo; xác định những giải pháp khắc phục hiệu quả. Sau kiểm điểm, tạo sự chuyển biến tích cực về mọi mặt; sự đoàn kết, thống nhất trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và toàn Đảng bộ Quân chủng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: ĐỨC LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website