15 giờ:21 phút Thứ tư, ngày 27 tháng 12 , 2023

Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024

Sáng 27-12, Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương (QUTW), Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (BQP) dự và phát biểu chỉ đạo. Dự Hội nghị có Trung tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên QUTW, Tư lệnh Quân chủng; đại biểu các cơ quan chức năng BQP; các đồng chí trong Thường vụ, Đảng ủy Quân chủng; thủ trưởng một số cơ quan chức năng Quân chủng PK-KQ. Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng chủ trì Hội nghị.

Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024
Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024
Trung tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng phát biểu tại Hội nghị.

Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024
Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng chủ trì Hội nghị.

Năm 2023, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tích cực chủ động, khắc phục khó khăn, linh hoạt, sáng tạo trong triển khai các giải pháp để tổ chức thực hiện, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ trong năm. Nổi bật là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện ba khâu đột phá, làm chuyển biến vững chắc về công tác sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay (SSCĐ, QLVT, QLĐHB); nghiên cứu nắm chắc tình hình thế giới, khu vực, tham mưu kịp thời với QUTW, BQP về phương án, đối sách sử dụng lực lượng phòng không, không quân tham gia bảo vệ chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, nhất là chủ quyền biên giới, biển, đảo. Lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, giáo dục, đào tạo; tổ chức tốt các cuộc diễn tập, hội thi, hội thao, bắn, ném bom, đạn thật cho các lực lượng, tham gia diễn tập do BQP tổ chức với các quân, binh chủng và đưa các lực lượng vào tăng cường SSCĐ bảo vệ các ngày lễ, Tết, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước đúng kế hoạch, an toàn tuyệt đối.

Thực hiện tốt chức năng tham mưu cho BQP, Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân Trung ương về công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân (PKLQ, PKND) và không quân toàn quân; tổ chức các hội thi, hội thao và kiểm tra đối với các lực lượng PKLQ, PKND nghiêm túc, chặt chẽ, an toàn. Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiến hành tốt công tác giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật; bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, diễn tập, hội thi, hội thao và ném bom, bắn đạn thật; giữ vững đời sống bộ đội trong điều kiện biến động của giá cả thị trường, thiên tai… Công tác kế hoạch và đầu tư, tài chính, kinh tế và các mặt công tác khác có nhiều cố gắng, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ và khả năng SSCĐ của Quân chủng. Các hoạt động tư pháp, thanh tra pháp chế, kiểm tra được tăng cường; làm tốt công tác tham mưu cho BQP về công tác đối ngoại quốc phòng thuộc lĩnh vực phòng không, không quân; tổ chức và tham gia các hội nghị song phương và đa phương theo kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024
Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng phát biểu tại Hội nghị.

Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024
Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng phát biểu tại Hội nghị.

Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024
Quang cảnh Hội nghị.

Năm 2024, Đảng ủy Quân chủng xác định tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, QUTW, BQP; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ, QLVT, QLĐHB bảo vệ vững chắc mục tiêu được giao; nghiên cứu, đánh giá tình hình; tham mưu đề xuất với QUTW, BQP các chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, chính xác các tình huống tác chiến phòng không, không để bất ngờ, lỡ thời cơ trong mọi tình huống. Quyết liệt triển khai thực hiện đến năm 2025 cơ bản hoàn thành mục tiêu xây dựng Quân chủng “tinh gọn, mạnh”. Chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; chuẩn bị tốt đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ mới. Trong đó, Đảng ủy tập trung lãnh đạo có hiệu quả ba khâu đột phá: 1-Lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, làm chủ trang bị kỹ thuật mới, coi trọng công tác huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay; 2-Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện điều chỉnh tổ chức lực lượng Quân chủng bảo đảm “tinh, gọn, mạnh”; chấn chỉnh tổ chức, biên chế khối cơ quan Quân chủng; 3-Lãnh đạo làm chuyển biến công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thượng tướng Lê Huy Vịnh biểu dương những thành tích, kết quả mà Quân chủng đã đạt được trong năm 2023. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024, đồng chí Thứ trưởng BQP yêu cầu Đảng ủy Quân chủng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác nắm, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu với QUTW, BQP xử lý linh hoạt, chính xác các tình huống trên không, không để bị động, bất ngờ; xây dựng lực lượng PKND, không quân toàn quân vững mạnh, xây dựng thế trận PKND vững chắc. Chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật PKND; đồng thời chuẩn bị tốt tốt lực lượng, phương tiện chủ động, tích cực tham gia công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và sự cố môi trường. Triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng Quân chủng vững mạnh về chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tập trung giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nắm chắc nhiệm vụ, hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; thực hiện tốt các giải pháp quản lý tư tưởng đối với đội ngũ phi công, lực lượng làm nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo, lực lượng mới thành lập và các đối tượng thuộc diện điều chỉnh tổ chức, cơ cấu lại của Quân chủng. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tích cực tham gia các hoạt động dân vận trên địa bàn đóng quân; đẩy mạnh Phong trào Thi đua quyết thắng năm 2024, hướng các hoạt động thi đua vào thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Thực hiện hiệu quả ba khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân chủng nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định, trong đó tập trung lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ SSCĐ, QLVT, QLĐHB, nâng cao chất lượng huấn luyện chuyển loại, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật hiện có và biên chế mới, cải tiến, coi trọng huấn luyện bay trong mọi điều kiện thời tiết, ngày, đêm, trên đất liền, trên biển và bảo đảm an toàn bay. Thực hiện tốt kế hoạch luyện tập tham gia diễu binh, diễu hành và bay trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, bay chào mừng Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần 2. Tổ chức tốt các cuộc diễn tập và tham gia các cuộc diễn tập do BQP tổ chức bảo đảm chất lượng, an toàn. Tiếp tục xây dựng lực lượng PK-KQ tiến thẳng lên hiện đại, triển khai chặt chẽ việc sáp nhập, giải thể một số cơ quan, đơn vị theo đúng kế hoạch đề ra; quyết liệt giải quyết số dư biên chế ở cơ quan Quân chủng. Có các giải pháp thu hút, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tự lực, tự cường trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ vào sửa chữa, cải tiến, hiện đại hóa vũ khí, khí tài, trang bị.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự, xây dựng Chính phủ điện tử và chuyển đổi số trong Quân chủng. Đổi mới phương thức bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ; tập trung nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe bộ đội; đẩy mạnh tăng gia sản xuất; chủ động phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh anh toàn thực phẩm. Bảo đảm hệ số vũ khí, khí tài, trang bị cho SSCĐ, huấn luyện; đẩy mạnh nghiên cứu sửa chưa, sản xuất vật tư, trang bị kỹ thuật cho khí tài, phương tiện; tăng cường các biện pháp an toàn, phòng chống cháy nổ và an toàn trong tham gia giao thông. Thực hiện các đề án, dự án, công trình đúng tiến độ, chất lượng tốt, nhất là các dự án đầu tư chiều sâu công nghệ tại các nhà máy, dự án xây dựng hạ tầng sân bay, doanh trại.

Tập trung xây dựng Đảng bộ Quân chủng và các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Chủ động chuẩn bị tốt cho đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân chủng nhiệm kỳ 2025-2030; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, thực hiện quy trình các bước về công tác cán bộ; có giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, giữ gìn phi công quân sự. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ bản hoàn thành việc chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng các cấp. Thực hiện nghiệm quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu. Kiên quyết chấn chỉnh, xử lý cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, các biểu hiện tham những, tiêu cực, cửa quyền, độc đoán, gia trưởng, cục bộ địa phương.

Đồng chí Thứ trưởng BQP tin tưởng rằng, với quyết tâm chính trị cao và hành động quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện, Quân chủng PK-KQ sẽ khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: ĐÌNH KÝ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website