10 giờ:24 phút Thứ năm, ngày 4 tháng 1 , 2024

Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị năm 2023

Sáng 4-1, Cục Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 4 điểm cầu trong Quân chủng. Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng dự và chỉ đạo Hội nghị; cùng dự có Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân chủng. Dự Hội nghị tại điểm cầu Quân chủng có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Cục Chính trị; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, Chủ nhiệm chính trị (Trưởng ban Chính trị) các cơ quan Quân chủng, sư đoàn, học viện, nhà trường, lữ đoàn, tổng công ty, công ty, các viện, nhà máy, trung tâm; đại biểu Văn phòng Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân chủng; chính trị viên các kho, trung tâm thuộc Cục Kỹ thuật và thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Cục Chính trị. Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng chủ trì Hội nghị.

Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ tổ chức Hội nghị tổng kết CTĐ, CTCT năm 2023
Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ tổ chức Hội nghị tổng kết CTĐ, CTCT năm 2023
Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng chủ trì Hội nghị.

Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ tổ chức Hội nghị tổng kết CTĐ, CTCT năm 2023
Các đại biểu dự Hội nghị.

Năm 2023, hoạt động CTĐ, CTCT trong toàn Quân chủng được triển khai cơ bản, toàn diện, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra; trong đó, có nhiều nội dung nổi bật như: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị; đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động và tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Quân chủng PK-KQ, 70 năm ngày truyền thống Bộ đội Pháo cao xạ bảo đảm trang trọng, thiết thực. Công tác thi đua, khen thưởng đã bám sát chủ đề, nội dung, chỉ tiêu thi đua năm; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; tiến hành có hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được triển khai tích cực, hiệu quả, đúng quy định. Triển khai đồng bộ các chủ trương, giải pháp về công tác cán bộ, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Quân chủng. Công tác chính sách, dân vận, quần chúng đã bám sát nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Tình hình chính trị nội bộ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên các địa bàn đóng quân cơ bản ổn định; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao tinh thần cảnh giác, ý chí quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Năm 2024, hoạt động CTĐ, CTCT tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, giáo dục KHXH&NV, phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng; quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, làm chuyển biến chất lượng công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ, trọng tâm là SSCĐ tăng cường bảo vệ các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước, trong huấn luyện chiến đấu, diễn tập, hội thi, hội thao, bắn, ném bom, đạn thật của các lực lượng; XDCQ-QLKL; bảo đảm an toàn bay, an toàn giao thông; phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phòng chống cháy nổ; trong giáo dục đào tạo; huấn luyện dự bị động viên; trong lao động sản xuất. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu về phẩm chất đạo đức, lối sống, có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân; thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội; xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh, góp phần xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ tổ chức Hội nghị tổng kết CTĐ, CTCT năm 2023
Đại tá Ngô Quốc Chung - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng báo cáo tổng kết CTĐ, CTCT năm 2023.

Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ tổ chức Hội nghị tổng kết CTĐ, CTCT năm 2023
Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, thay mặt Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng, Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng biểu dương những kết quả, thành tích mà cơ quan chính trị, cán bộ chính trị đã đạt được trong năm 2023; đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt 5 vấn đề trong triển khai hoạt động CTĐ, CTCT năm 2024, đó là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hướng hoạt động CTĐ, CTCT vào thực hiện tốt 3 khâu đột phá theo Nghị quyết lãnh đạo năm 2024 của Đảng ủy Quân chủng và nghị quyết của từng cấp đã xác định; với quyết tâm chính trị cao nhất, tập trung khắc phục khâu yếu, mặt yếu của năm 2023, nhất là những vấn đề xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, làm cho bộ đội có nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ của Quân đội, Quân chủng, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; đẩy mạnh phong trào Thi đua quyết thắng, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; quản lý tư tưởng, quản lý tình hình chính trị nội bộ, nâng cao năng lực nắm, dự báo, giải quyết những vấn đề về tư tưởng; tổ chức tốt Đại hội Thi đua Quyết thắng các cấp, coi đây là dịp để các cơ quan, đơn vị củng cố tổ chức, xây dựng đơn vị. Tập trung xây dựng Đảng bộ Quân chủng, các cấp ủy tổ chức Đảng TSVM tiêu biểu, chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt của Đảng; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, giữ vững sự lãnh đạo của Đảng trong mọi hoạt động của Quân chủng; chấp hành nghiêm quy chế lãnh đạo, quy chế hoạt động các mặt trọng yếu; coi trọng công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện đội ngũ đảng viên; năng lực điều hành thực hiện nghị quyết của bí thư, cấp ủy các cấp; chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm các dấu hiệu vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên để kiểm tra, phòng ngừa vi phạm ở tất cả các cấp. Chấp hành nghiêm nguyên tắc, quy chế, quy trình, quy định về công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp bảo đảm đúng nguyên tắc, dân chủ trong xem xét các vấn đề cán bộ, có các biện pháp định hướng nghề nghiệp cho đội ngũ sĩ quan trẻ và quân nhân chuyên nghiệp; hoàn thành việc sắp xếp nhân sự các cấp chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ mới; thực hiện tốt công tác tư tưởng, chính sách đối với cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp khi sáp nhập cơ quan hậu cần, kỹ thuật; triển khai thực hiện tốt việc xây dựng cán bộ “7 dám” theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm bí mật, an ninh, an toàn trong các hoạt động của Quân chủng; quản lý tốt các mối quan hệ của quân nhân, kịp thời có các biện pháp phòng, ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật, kỷ luật và bất ngờ về tư tưởng.

Tin, ảnh: LẠI THẾ THỦY
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website