14 giờ:18 phút Thứ sáu, ngày 2 tháng 2 , 2024

Xây dựng Cục Chính trị Phòng không - Không quân vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”

Năm 2023, Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Cục Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức thi đua, tạo động lực khích lệ, động viên cán bộ, nhân viên, chiến sĩ xác định rõ trách nhiệm, phát huy tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lá cờ đầu trong Phong trào Thi đua quyết thắng của Quân chủng PK-KQ.

Xây dựng Cục Chính trị Phòng không - Không quân vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”
Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ động viên các phi công tham gia Hội thao dẫn đường cho lực lượng không quân toàn quân và diễn tập bắn, ném bom đạn thật cho lực lượng không quân năm 2023.
Ảnh: ĐỨC LƯU

Ngay từ đầu năm 2023, công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua quyết thắng đã được Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Cục Chính trị và cấp ủy, chỉ huy các phòng, ban, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Quá trình thực hiện luôn bám sát thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ của Quân chủng; lựa chọn đúng, trúng các nội dung thi đua, hướng mạnh về cơ sở. Phong trào Thi đua quyết thắng với chủ đề “Đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương, an toàn, quyết thắng” đã diễn ra sôi nổi ngay từ ngày đầu, tháng đầu và được triển khai liên tục, rộng khắp, gắn kết chặt chẽ với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng khóa XIII và Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, các phong trào thi đua yêu nước; làm cho công tác thi đua trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ trong toàn Cục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Công tác khen thưởng được tiến hành công khai, dân chủ, bảo đảm đúng nguyên tắc; chú trọng khen thưởng, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân lập thành tích trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và trong thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác; thường xuyên gắn kết chặt chẽ giữa thi đua với khen thưởng, tạo động lực quan trọng, trực tiếp thúc đẩy phong trào thi đua ngày càng phát triển.  

Trong đó, điểm nhấn mà Cục Chính trị tập trung thực hiện là đã chủ động tham mưu, đề xuất kịp thời với Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng về nội dung, biện pháp hoạt động CTĐ, CTCT trong Quân chủng; đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị thuộc Quân chủng thực hiện có hiệu quả các nội dung CTĐ, CTCT, trong đó có công tác thi đua, khen thưởng; tập trung thi đua thực hiện “Ba đột phá” của Đảng ủy Quân chủng xác định năm 2023, tạo sự chuyển biến rõ nét trong xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”. Qua từng giai đoạn, ở từng đợt thi đua, hay trước mỗi sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Quân chủng, Cục Chính trị đều phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình; chủ động, nhạy bén trong tham mưu đề xuất; sáng tạo, linh hoạt trong chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện; thể hiện tính kịp thời, chính xác và hiệu quả. Vì vậy, hoạt động CTĐ, CTCT nói chung và công tác thi đua, khen thưởng nói riêng của Quân chủng ngày càng đi vào nền nếp, thực chất và chất lượng.

Bên cạnh đó, Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Cục Chính trị đã kịp thời tham mưu với Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng trong học tập nghiêm túc, đầy đủ có chất lượng các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp trên; chấn chỉnh tổ chức, biên chế, điều chỉnh lực lượng, xây dựng Quân chủng “tinh, gọn, mạnh”; triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh” gắn với sinh hoạt chính trị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó, điểm mấu chốt là tập trung phát huy dân chủ cơ sở thực sự để cán bộ, chiến sĩ thực hiện “7 dám” (Dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới, sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung); tập trung chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nghiên cứu, nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình; nâng cao chất lượng công tác XDCQ, QLKL; tích cực đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về huấn luyện, SSCĐ, quản lý, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc; tổ chức thi đua trong hội thi, hội thao, diễn tập, ném bom, bắn đạn thật bảo đảm sát thực tiễn, chất lượng và an toàn… Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”.

Năm 2023, Cục Chính trị đã tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy Quân chủng lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, có tính giáo dục cao trong kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Bộ đội Pháo Cao xạ, 60 năm Ngày truyền thống Quân chủng; tổ chức tốt Hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị, Cán bộ Hội Phụ nữ giỏi, tham gia thi cấp toàn quân đều đạt giải; chỉ đạo, theo dõi Đại hội Công đoàn các cấp trong Quân chủng và tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn Quân chủng lần thứ IX, bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, đúng thủ tục, nguyên tắc, thành công tốt đẹp... Tổ chức tốt Liên hoan nghệ thuật quần chúng Quân chủng PK-KQ lần thứ VII, năm 2023 chặt chẽ, an toàn, hiệu quả. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các đề án về công tác giáo dục, đào tạo với phương châm “Chất lượng đào tạo của Nhà trường là khả năng SSCĐ của đơn vị”; xây dựng các học viện, nhà trường chính quy, mẫu mực, chuẩn hóa, hiện đại hóa và liên thông. Chủ động tham mưu, đề xuất các nội dung biện pháp về công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ trong Quân chủng; tổ chức tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam từ cấp cơ sở đến Quân chủng chặt chẽ, chất lượng. Tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; duy trì nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở, nền nếp văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; công tác dân vận, chính sách hoạt động có hiệu quả; thường xuyên củng cố cảnh quan, môi trường, phát huy các thiết chế văn hoá, nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.

Với những kết quả quan trọng và thành tích tiêu biểu trên, tập thể Cục Chính trị và nhiều cán bộ, chiến sĩ của Cục đã được Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và Quân chủng biểu dương, khen thưởng. Năm 2023, Cục Chính trị là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối cơ quan, được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua. Đây là nguồn động lực để cán bộ, chiến sĩ Cục Chính trị tiếp tục đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, Cục Chính trị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”.

LẠI THẾ THỦY
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website