9 giờ:16 phút Chủ nhật, ngày 1 tháng 1 , 2017

Sức lan tỏa của phong trào thi đua ở Sư đoàn Không quân 370

Năm 2016, với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả, quyết thắng”, tập thể cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 370 đã tạo nên một phong trào thi đua rộng khắp trong toàn đơn vị, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sức lan tỏa của phong trào thi đua ở Sư đoàn Không quân 370
Ngày Kỹ thuật ở Trung đoàn 935 (Sư đoàn 370).

Theo Đại tá Vũ Văn Kha - Sư đoàn trưởng, năm 2016, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Sư đoàn thực hiện nhiệm vụ với cường độ cao; công tác SSCĐ, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật ngày càng đi vào thực chất. Trong năm, Sư đoàn đã tập trung huấn luyện các khoa mục như: Bay ngày, bay đêm, bay trên đất liền, trên biển, bay tập sử dụng tên lửa X29TE, bay hạ cất cánh Nhà giàn DK-1; bay thả dù... Ngoài ra, Sư đoàn còn thực hiện nhiều nhiệm vụ đột xuất khác như: Bay cấp cứu quân nhân, ngư dân trên biển; tham gia diễn tập với các quân khu, quân chủng; diễn tập “TS-16”, “BĐ -16”, thực hành bay bắn ném trên đất, trên biển; huấn luyện chuyển loại cho phi công của Sư đoàn và đơn vị bạn; đào tạo giáo viên, đội trưởng, chỉ huy bay; tăng cường bay biển xa bay trinh sát tuần tiễu trên biển khu vực Trường Sa, DK-1 và biên giới Tây Nam; thực hiện nhiều khoa mục huấn luyện bay mới, phức tạp; tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới... Tất cả các nhiệm vụ trên đã tác động trực tiếp đến quá trình tổ chức thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) của Sư đoàn...

Được biết, năm 2016, Phong trào TĐQT ở Sư đoàn 370 được triển khai toàn diện, rộng khắp và thu được kết quả khá đồng đều. Tổng kết Phong trào TĐQT năm 2016, Sư đoàn có gần 200 tập thể và 1.200 cá nhân được các cấp khen thưởng, trong đó tập thể Sư đoàn và Trung đoàn 937 được Tư lệnh Quân chủng tặng cờ thi đua. Ngoài ra, qua các đợt thi đua và các nhiệm vụ đột xuất trong năm 2016, đã có 81 tập thể và 159 các nhân được các cấp khen thưởng. 

Nét nổi bật trong Phong trào TĐQT của Sư đoàn năm 2016 là đẩy mạnh thi đua nâng cao chất lượng huấn luyện và bảo đảm an toàn bay. Đơn vị luôn quán triệt và tổ chức huấn luyện theo đúng phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm” và tư tưởng chỉ đạo “đổi mới, thiết thực, vững chắc, an toàn”; chú trọng huấn luyện sát với thực tế chiến đấu; tập trung huấn luyện các nội dung chủ yếu như bay ứng dụng chiến đấu ngày, đêm, trên đất, trên biển cho phi công, tổ bay các loại máy bay, giữ vững lực lượng làm nhiệm vụ trực ban SSCĐ; tham gia diễn tập với Quân khu 7, Quân đoàn 4, Vùng 4 Hải quân...

Công tác đảm bảo an toàn bay luôn được Sư đoàn đặc biệt coi trọng. Kế hoạch đảm bảo an toàn bay được đơn vị xây dựng hết sức chặt chẽ; thường xuyên thống kê chi tiết các hỏng hóc kỹ thuật hàng không, mặt đất để phân tích, so sánh, đối chiếu tìm ra quy luật và có biện pháp khắc phục; đồng thời thường xuyên tổ chức rà soát phân tích tình hình, đánh giá đúng thực trạng an toàn bay, dự kiến được những yếu tố mất an toàn có thể xảy ra, đề ra các biện pháp phòng ngừa sát thực, triển khai thực hiện chặt chẽ đến từng cấp, từng ngành từng người. Cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên luôn nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đảm bảo an toàn bay; tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, thực hiện tốt kế hoạch khắc phục khuyết điểm trong hoạt động bay; duy trì nghiêm quy định kiểm tra và giảng bình an toàn, kiểm tra theo phân cấp.

Đại tá Mai Đình Dương - Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn nhấn mạnh: “Năm 2016, Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục khuyết điểm trong huấn luyện bảo đảm an toàn bay; xây dựng kế hoạch đăng ký phấn đấu thi đua của các tập thể và cá nhân trong năm; kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ, phát hiện xây dựng nhân rộng điển hình tiên tiến, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ. Để duy trì hoạt động thi đua, hội đồng (tổ) Thi đua, Khen thưởng ở các cấp luôn được kiện toàn đúng quy định nhất là khi có điều động, bổ nhiệm cán bộ liên quan; đồng thời ban hành quy chế hoạt động phù hợp, sát với từng cơ quan, đơn vị; nền nếp chế độ kiểm tra chấm điểm thi đua được duy trì chặt chẽ; công tác bình xét khen thưởng kịp thời, công khai, dân chủ, đúng người, đúng thành tích, do đó đã tạo nên động lực cổ vũ động viên khích lệ các tập thể, cá nhân trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ”.

Những kết quả đạt được trong Phong trào TĐQT năm 2016 đã thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm của toàn thể cán bộ, chiến sĩ toàn Sư đoàn trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu và bảo đảm an toàn bay. Kết quả đó cũng là cơ sở, động lực để Sư đoàn đoàn tiếp tục vươn lên giành nhiều thành tích hơn nữa trong Phong trào TĐQT năm 2017 và các năm tiếp theo.

           Bài, ảnh: CÔNG GIANG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website