8 giờ:4 phút Thứ ba, ngày 4 tháng 6 , 2024

Quân chủng Phòng không - Không quân tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu

Sáng 3-6, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2023, phụ nữ điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2023; trao giải thưởng “Sáng tạo trẻ” năm 2023 và Hội thi “Sản phẩm, đề tài sáng tạo” năm 2024.

Dự Tuyên dương có Trung tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân uỷ Trung ương, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ; Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng PK-KQ; Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ; đồng chí Nguyễn Tường Lâm – Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đại biểu Ban Thanh niên Quân đội, Ban Phụ nữ Quân đội, Ban Công đoàn quốc phòng (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam); thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường, nhà máy, doanh nghiệp trong Quân chủng PK-KQ. 

Tuyên dương những “ngôi sao quyết thắng” trong công tác quần chúng của Quân chủng Phòng không - Không quân
Trung tướng Trần Ngọc Quyến – Chính ủy Quân chủng PK-KQ phát biểu tại Tuyên dương.

Tuyên dương những “ngôi sao quyết thắng” trong công tác quần chúng của Quân chủng Phòng không - Không quân
Các đại biểu dự Tuyên dương.

Tuyên dương những “ngôi sao quyết thắng” trong công tác quần chúng của Quân chủng Phòng không - Không quân
Các đại biểu tham quan mô hình, sáng kiến cải tiến kỹ thuật của các tổ chức quần chúng trong Quân chủng PK-KQ.

Những năm qua, phong trào thi đua của các tổ chức thanh niên, công đoàn, phụ nữ trong Quân chủng PK-KQ luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị. Các tổ chức quần chúng ở cơ sở đã chủ động khắc phục khó khăn, bám sát yêu cầu nội dung, triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khơi dậy được tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo của tuổi trẻ, những người trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất; tạo động lực cho cán bộ, đoàn viên thanh niên, đoàn viên công đoàn, hội viên phụ nữ Quân chủng PK- KQ nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Qua đó đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình, tô đẹp thêm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú”; góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Tuyên dương những “ngôi sao quyết thắng” trong công tác quần chúng của Quân chủng Phòng không - Không quân
Trung tướng Nguyễn Văn Hiền và Trung tướng Trần Ngọc Quyến tặng bằng khen cho 10 gương mặt trẻ tiêu biểu trong Quân chủng PK-KQ.

Tuyên dương những “ngôi sao quyết thắng” trong công tác quần chúng của Quân chủng Phòng không - Không quân
Trung tướng Nguyễn Văn Hiền và Trung tướng Trần Ngọc Quyến tặng bằng khen cho 10 gương phụ nữ điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2023 trong Quân chủng PK-KQ.

Năm 2023, Giải thưởng “Sáng tạo trẻ” và Hội thi “Sản phẩm, đề tài sáng tạo” trong Quân chủng PK-KQ đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ, đánh dấu bước phát triển mới của đội ngũ cán bộ khoa học trẻ, của cán bộ, đoàn viên thanh niên, công đoàn, hội viên phụ nữ trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giảng dạy, học tập, lao động sản xuất. Hội đồng Giải thưởng “Sáng tạo trẻ” Quân chủng PK-KQ đã xét, đề nghị tặng bằng khen cho 8 tập thể, 6 đề tài, sáng kiến đạt giải nhất; 11 đề tài, sáng kiến đạt giải nhì; 15 đề tài, sáng kiến đạt giải ba; 25 đề tài, sáng kiến đạt giải khuyến khích. Đối với Hội thi “Sản phẩm, đề tài sáng tạo” năm 2024, toàn Quân chủng PK-KQ có 34 đề tài, sáng kiến, giải pháp được lựa chọn từ hơn 300 sản phẩm của các đơn vị cơ sở; trong đó có 2 sản phẩm, đề tài đạt giải nhất; 12 sản phẩm đề tài đạt giải nhì; 15 sản phẩm đề tài đạt giải ba; 5 sản phẩm đề tài đạt giải khuyến khích. Nhiều công trình, sáng kiến có ý nghĩa thực tiễn rất thiết thực đã góp phần tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, giảng dạy, học tập, sản xuất; làm lợi hàng tỷ đồng cho các cơ quan, đơn vị và toàn Quân chủng, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế-xã hội và quốc phòng an ninh cho đất nước.

Tuyên dương những “ngôi sao quyết thắng” trong công tác quần chúng của Quân chủng Phòng không - Không quân
Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu và đồng chí Nguyễn Tường Lâm trao thưởng cho các tập thể xuất sắc trong tham gia Giải thưởng “Sáng tạo trẻ” năm 2023 và Hội thi “Sản phẩm, đề tài sáng tạo” năm 2024.

Tuyên dương những “ngôi sao quyết thắng” trong công tác quần chúng của Quân chủng Phòng không - Không quân
Thủ trưởng Bộ Tham mưu và thủ trưởng Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ trao thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải trong tham gia Giải thưởng “Sáng tạo trẻ” năm 2023.

Tuyên dương những “ngôi sao quyết thắng” trong công tác quần chúng của Quân chủng Phòng không - Không quân
Thủ trưởng Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ trao thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải trong tham gia Hội thi “Sản phẩm, đề tài sáng tạo” năm 2024.

Phát biểu tại Tuyên dương, Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Chính ủy Quân chủng đã biểu dương những thành tích của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, công đoàn, hội viên phụ nữ toàn Quân chủng đã đạt được trong thời gian vừa qua. Đồng chí Chinh ủy Quân chủng PK-KQ yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quần chúng; chăm lo giải quyết nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, công đoàn, hội viên phụ nữ. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức hoạt động theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, xung kích vào những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, giải quyết những khâu yếu, mặt yếu; nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay, sáng tạo, gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác, tạo sự lan tỏa, nêu gương sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị và toàn Quân chủng. Tập trung xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, gắn với xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu". Nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp hoạt động với tổ chức các tổ chức chính trị, xã hội địa phương trên địa bàn đóng quân, góp phần xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn, xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân - dân gắn bó. Đối với các gương mặt trẻ tiêu biểu, gương phụ nữ điển hình tiên tiến, các tác giả, nhóm tác giả xuất sắc trong tham gia Giải thưởng “Sáng tạo trẻ”, Hội thi “Sản phẩm đề tài sáng tạo” phải tiếp tục phấn đấu phát huy, giữ vững và nêu gương vai trò hạt nhân nòng cốt trong các phong trào; tiếp tục nghiên cứu tìm tòi, sáng tạo những mô hình mới, cách làm hay và hiệu quả; tích cực vận động đồng chí, đồng đội, cán bộ, đoàn viên, thanh niên, công đoàn, hội viên phụ nữ trong cơ quan, đơn vị phát huy tài năng, sức trẻ, nhiệt huyết, khát vọng phấn đấu vươn lên, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Tại Tuyên dương, Quân chủng PK-KQ đã tặng bằng khen cho 10 gương mặt trẻ tiêu biểu, 10 gương phụ nữ điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2023 và trao thưởng cho các tập thể, các tác giả, nhóm tác giả xuất sắc trong tham gia Giải thưởng “Sáng tạo trẻ” năm 2023 và Hội thi “Sản phẩm, đề tài sáng tạo” năm 2024.

 DANH SÁCH CÁC GƯƠNG MẶT TRẺ TIÊU BIỂU, PHỤ NỮ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN ĐƯỢC TUYÊN DƯƠNG

* 10 GƯƠNG MẶT TRẺ TIÊU BIỂU NĂM 2023

1. Thượng sĩ Ngô Nguyễn Quốc Khánh - Học viên, Đại đội 71, Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 7, Học viện PK-KQ.

2. Đại uý Nguyễn Mạnh Tuấn - Chính trị viên Tiểu đoàn 114, Trung đoàn 274, Sư đoàn 377.

3. Đại úy Nguyễn Thế Sơn - Giảng viên, Bộ môn Động cơ, Khoa Máy bay Động cơ, Trường Sĩ Không quân.

4. Thượng úy Trần Hà Nam - Trợ lý kỹ thuật, Phân xưởng 1, Nhà máy A31.

5. Thiếu uý QNCN Khúc Xuân Đức - Diễn viên ca, Đoàn Văn Công, Cục Chính trị.

6. Thiếu tá Đồng Văn Đức - Trợ lý Kỹ thuật, Ban Kỹ thuật, Trung đoàn 923, Sư đoàn 371

7. Đại uý Nguyễn Mạnh Thuần - Chính trị viên phó, Tiểu đoàn 185 , Trung đoàn 213, Sư đoàn 363.

8. Thiếu tá Cao Văn Tý - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Ban Chính trị, Trung đoàn 224, Sư đoàn 375.

9. Thiếu tá Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Ban Chính trị Trung đoàn 250, Sư đoàn 361.

10. Đại úy Nguyễn Văn Tâm - Phó trưởng phòng, Phòng Kỹ thuật, Nhà máy A40, Bộ Tham mưu.

* 10 GƯƠNG PHỤ NỮ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN GIAI ĐOẠN 2021-2023

1. Thiếu tá QNCN Thạch Thị Ngọc Bích - Nhân viên quản lý, Tiểu đoàn 1, Trường Sĩ quan Không quân.

2. Đại úy QNCN Hoàng Hải Hà - Nhân viên, Phòng Kế hoạch, Nhà máy A32.

3. Trung tá Lê Thảo Quyên - Trợ lý Dược, Ban Kế hoạch - Tổng hợp, Viện Y học PK-KQ, Cục Hậu cần.

4. Trung tá QNCN Lê Thị Ngọc Lan - Trưởng Ban Điều dưỡng, Ban Điều dưỡng, Viện Y học PK-KQ, Cục Hậu cần.

5. Thiếu tá QNCN Đỗ Thị Thu Hà - Y sĩ, Ban Quân Y, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Sư đoàn 363.

6. Đại úy QNCN Nguyễn Thị Ngọc Lan - Nhân viên Bảo mật, Trung đoàn 218, Sư đoàn 361.

7. Trung tá Nguyễn Thu Hương - Giảng viên, Khoa Khoa học cơ bản, Học viện PK-KQ.

8. Trung tá Lê Thị Hà - Viện Trưởng, Viện Kiểm sát quân sự Khu vực I, Viện Kiểm sát, Cục Chính trị.

9. Trung tá QNCN Phạm Thị Hạnh - Nhân viên Thống kê, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra, Cục Chính trị.

10 Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Hà - Tổ trưởng Tổ Bảo mật, Phòng Tham mưu - Hành chính, Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ.

Tin, ảnh: THÁI SƠN, KIỀU TUẤN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website