8 giờ:48 phút Thứ năm, ngày 4 tháng 7 , 2024

Quân chủng Phòng không - Không quân tham gia Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân phổ biến, học tập một số nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng 4-7, Quân ủy Trung ương đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân phổ biến, học tập một số nội dung cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 62 điểm cầu trong toàn quân. Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.

Tham gia Hội nghị tại điểm cầu Quân chủng Phòng không – Không quân (PK-KQ) có Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ; Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường, nhà máy, doanh nghiệp trong toàn Quân chủng.

Quân chủng Phòng không - Không quân tham gia Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân phổ biến, học tập một số nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Quân chủng PK-KQ.

Quân chủng Phòng không - Không quân tham gia Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân phổ biến, học tập một số nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Quang cảnh Hội nghị.

Cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Tạp chí Cộng sản, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức biên tập, xuất bản. Được triển khai từ tháng 3/2023, cuốn sách đã hoàn thành, ra mắt vào dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024). Nội dung cuốn sách gồm ba phần: Phần thứ nhất “Văn hóa là hồn cốt của dân tộc”; Phần thứ hai “Phát triển toàn diện, đồng bộ để văn hóa thật sự là sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước bền vững”; Phần thứ ba “Từ luận điểm văn hóa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thực tiễn cuộc sống”. Cuốn sách tuyển chọn 92 bài viết, bài phát biểu, bài nói, lược ghi, trả lời phỏng vấn, thư... của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam, trong đó bài viết sớm nhất là năm 1968.

Nội dung các bài phát biểu, bài viết thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Tổng Bí thư đối với việc xây dựng, giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam với các yếu tố truyền thống và hiện đại, bản sắc và hội nhập, tạo nguồn lực nội sinh và huy động sức mạnh của văn hóa, con người Việt Nam trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có giá trị lý luận và thực tiễn quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam nói riêng, với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nói chung. Nội dung cuốn sách đồng thời khắc họa sâu sắc, sinh động một nhân cách văn hóa cao đẹp, giản dị, gần gũi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là cuốn “cẩm nang” quý về văn hóa của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên giới thiệu quá trình biên tập cuốn sách; phổ biến, giới thiệu một số nội dung cơ bản của cuốn sách. Thông qua Hội nghị, nhằm giúp cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp trong Quân chủng PK-KQ nắm được những nội dung cơ bản, cốt lõi của cuốn sách; nâng cao nhận thức về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần phát huy giá trị văn hoá và sức mạnh con người Việt Nam, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; đồng thời triển khai cụ thể hoá nội dung cuốn sách phù hợp với điều kiện thực tiễn, chức năng nhiệm vụ được giao.

Sau Hội nghị, Thường vụ Đảng uỷ Quân chủng PK-KQ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, học tập sâu rộng tới cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ và Quân chủng với hình thức phong phú, đa dạng, sáng tạo, hiệu quả, gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân chủng và đơn vị.

Tin, ảnh: THÁI SƠN, KIỀU TUẤN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website