7 giờ:6 phút Thứ sáu, ngày 13 tháng 1 , 2017

Hội nghị triển khai công tác Tuyên huấn năm 2017

Sáng 12-1, Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tuyên huấn năm 2017. Dự Hội nghị có đại biểu các phòng, ban trong Cục Chính trị; cán bộ Tuyên huấn các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng. Đại tá Phạm Đức Dũng - Trưởng Phòng Tuyên huấn Quân chủng, chủ trì Hội nghị.

Hội nghị triển khai công tác Tuyên huấn năm 2017
Đại tá Phạm Đức Dũng - Trưởng Phòng Tuyên huấn báo cáo tóm tắt kết quả
công tác tuyên huấn năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017. 
Hội nghị triển khai công tác Tuyên huấn năm 2017
Quang cảnh Hội nghị.

Năm 2016, ngành Tuyên huấn Quân chủng đã tích cực, chủ động đề xuất kịp thời giúp Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng quyết định những nội dung, biện pháp tiến hành công tác tuyên huấn; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả trên các mặt công tác và duy trì nghiêm nền nếp, chế độ hoạt động công tác tuyên huấn; thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ tuyên huấn ở các cơ quan, đơn vị; tổ chức kiểm tra, phát hiện đề xuất với Thủ trưởng Cục Chính trị những nội dung, biện pháp nhằm chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những thiếu sót, khuyết điểm, những vấn đề mới nảy sinh bảo đảm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên huấn trong toàn Quân chủng đạt hiệu quả thiết thực.

Năm 2017, ngành Tuyên huấn Quân chủng tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện hiệu quả chỉ thị, nghị quyết các cấp về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2017; chủ động trong tuyên truyền, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch… Đẩy mạnh thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đồng thời, khắc phục có hiệu quả khâu yếu, mặt yếu, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong toàn Quân chủng, chăm lo đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho bộ đội… Tạo khí thế thi đua sôi nổi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Tin, ảnh: DƯƠNG TOÀN

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website