10 giờ:46 phút Thứ sáu, ngày 17 tháng 6 , 2016

Cần quan tâm hơn đến hoạt động phòng Hồ Chí Minh

Trong những năm qua, phòng Hồ Chí Minh tại các đơn vị trong Quân chủng Phòng không-Không quân đã được lãnh đạo, chỉ huy các cấp quan tâm xây dựng và tổ chức hoạt động có nền nếp, hiệu quả

Trong những năm qua, phòng Hồ Chí Minh tại các đơn vị trong Quân chủng Phòng không-Không quân đã được lãnh đạo, chỉ huy các cấp quan tâm xây dựng và tổ chức hoạt động có nền nếp, hiệu quả. 100% các phòng Hồ Chí Minh đều được củng cố, nâng cấp, hệ thống bảng ảnh, khánh tiết, cơ sở vật chất được trang bị đầy đủ theo quy định của Tổng cục Chính trị, các nội dung hoạt động như thông tin cổ động, giáo dục truyền thống, sách báo nội bộ, văn nghệ quần chúng, xây dựng nếp sống văn hóa được duy trì chặt chẽ, thu hút được đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia…
 

Cần quan tâm hơn đến hoạt động phòng Hồ Chí Minh

Duy trì giờ đọc báo tại Tiểu đoàn Bảo đảm Kỹ thuật Sân bay Nà Sản, Sư đoàn 371.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm trên, còn một số phòng Hồ Chí Minh hoạt động hiệu quả chưa cao như: nghiên cứu xây dựng chương trình hoạt động cho từng quý, từng tháng và hàng tuần còn mang tính hình thức, chưa cụ thể, chưa sát với chức năng hoạt động của phòng Hồ Chí Minh; việc bồi dưỡng, hướng dẫn hoạt động cho các nhóm nghiệp vụ và hạt nhân của các nhóm chưa được chú trọng; phát huy vai trò của các thành viên trong nhóm thông tin tuyên truyền cổ động, nhóm sách báo, tin nội bộ, nhóm hoạt động văn nghệ, nhóm vui chơi giải trí, thể dục thể thao hiệu quả thấp. Tổ chức cho bộ đội nghiên cứu sách báo, sưu tầm tài liệu, tranh ảnh còn hạn chế. Tổ chức các hoạt động như: Diễn đàn, tọa đàm, thi tìm hiểu, thi báo tường, tập san, bảng ảnh, văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao còn ít, hình thức chưa phong phú, đa dạng…

Nguyên nhân của những tồn tại trên là do trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy đơn vị trong công tác giáo dục, quán triệt, tổ chức thực hiện còn chưa nghiêm, chưa thường xuyên, chưa phát huy hết vai trò của các tổ nhóm phòng Hồ Chí Minh, của đoàn thanh niên trong tổ chức các hoạt động. Nhận thức của một số đồng chí cán bộ, đảng viên và quần chúng về vị trí, vai trò của phòng Hồ Chí Minh còn hạn chế, cho rằng hoạt động phòng Hồ Chí Minh là của cán bộ chính trị, tổ nhóm phòng Hồ Chí Minh. Vai trò của đồng chí chính trị viên, tổ công tác phòng Hồ Chí Minh, đoàn thanh niên chưa được phát huy cao độ, nhiều đồng chí chưa thực sự hiểu hết chức trách nhiệm vụ trong quá trình tổ chức và duy trì hoạt động phòng Hồ Chí Minh. Hình thức trưng bày trực quan trong phòng Hồ Chí Minh còn đơn giản, nội dung giáo dục nghèo nàn, làm hạn chế đến tổ chức sinh hoạt, văn hoá cho cán bộ, chiến sĩ ở đơn vị.

Từ thực tiễn hoạt động phòng Hồ Chí Minh tại các đơn vị những năm qua, để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động phòng Hồ Chí Minh góp phần xây dựng đơn vị VMTD, cấp ủy, chỉ huy đơn vị phải nhận thức rõ tác dụng to lớn, hiệu quả thiết thực của phòng Hồ Chí Minh, đưa hoạt động của phòng Hồ Chí Minh vào nền nếp, có hiệu quả và trở thành trung tâm giáo dục chính trị tư tưởng, hoạt động văn hoá, thể dục thể thao cho cán bộ, chiến sĩ.

Thường xuyên quán triệt giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, các phương pháp và nội dung hoạt động của phòng Hồ Chí Minh. Xây dựng kế hoạch hoạt động phải cụ thể theo kế hoạch công tác của đơn vị, phân công các nhóm chịu trách nhiệm từng phần, từng nội dung công việc và điều hành hoạt động theo đúng kế hoạch đề ra.

Động viên, khích lệ bộ đội phát huy khả năng của mình trong việc sáng tác, biểu dương người tốt việc tốt, ghi nhật ký, viết kỷ niệm sâu sắc, nâng cao trình độ thẩm mỹ, kiến thức văn học nghệ thuật để họ tham gia tích cực vào các hoạt động của phòng Hồ Chí Minh cũng như các hoạt động của đơn vị.

Đa dạng hoá các hoạt động của phòng Hồ Chí Minh như: Diễn đàn, tọa đàm, sinh nhật đồng đội, liên hoan văn nghệ, làm báo tường, báo ảnh, thi sáng tác nhạc, thơ, ca dao, viết kỷ niệm sâu sắc; tổ chức tìm hiểu nội dung xuất xứ ảnh trưng bày trong phòng Hồ Chí Minh; tổ chức trò chơi quân sự, thi đấu thể thao bóng đá, bóng chuyền, đấu cờ tướng, bơi lội, câu lạc bộ chiến sĩ khoẻ; tham quan các danh lam thắng cảnh, các cơ sở cách mạng ở địa phương nơi đóng quân; tổ chức giao lưu văn hoá, thể thao với địa phương và các cơ quan, đơn vị kết nghĩa…

Cơ quan chính trị các cấp cần quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo, hướng dẫn nghiệp vụ hoạt động cho các phòng Hồ Chí Minh ở đơn vị mình. Có kế hoạch triển khai, đầu tư, theo dõi và kiểm tra đánh giá kết quả hoạt động phòng Hồ Chí Minh qua từng đợt, rút kinh nghiệm để tiếp tục chỉ đạo, đưa hoạt động phòng Hồ Chí Minh vào nền nếp với nhiều nội dung phong phú, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội.

Bài, ảnh: KIÊN CƯỜNG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website