16 giờ:29 phút Thứ năm, ngày 7 tháng 4 , 2016

Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng

Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng

Để góp phần làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta, một trong những biện pháp quan trọng hàng đầu là phải tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng. Xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tiên phong về trí tuệ, đoàn kết thống nhất cao, có trình độ lãnh đạo ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ, thực sự là hạt nhân lãnh đạo, chỗ dựa tin cậy của đơn vị trên mặt trận chống “diễn biến hò

 Trước hết, cần quan tâm bồi dưỡng kiến thức toàn diện cho các cấp ủy và tổ chức đảng, đảng viên. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ chủ trì và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật, kỷ luật, đạo đức lối sống; gắn giáo dục cơ bản với giáo dục thường xuyên, giáo dục chung với giáo dục riêng; thực hiện nói đi đôi với làm, “xây” đi đôi với “chống”. Đồng thời, phải làm tốt công tác quản lý tư tưởng và các mối quan hệ xã hội; đề cao vai trò gương mẫu của cán bộ chủ trì; giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, tổ chức đảng.

Thực hiện nghiêm nguyên tắc lãnh  đạo của Đảng, tăng cường đoàn kết nội bộ, giữ nghiêm kỷ luật, xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa tổ chức đảng với quần chúng. Tập trung xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức đảng, nhất là tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, gắn xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Coi trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt lãnh đạo, đề cao tự phê bình và phê bình, nâng cao năng lực cụ thể hóa, tổ chức thực hiện nghị quyết. Duy trì chặt chẽ nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Bồi dưỡng, phát huy vai trò chi ủy, chi bộ trong quản lý tình hình và chủ động ngăn ngừa, phòng chống những biểu hiện tiêu cực, sai trái ảnh hưởng đến nội bộ cơ quan, đơn vị. Tăng cường quản lý chặt chẽ cả về con người và tổ chức, nhất là đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân viên kỹ thuật, bộ phận làm nhiệm vụ trọng yếu. Chủ động nắm chắc tình hình, định hướng tư tưởng, kịp thời giải quyết những vấn đề mới nảy sinh; phát hiện kịp thời các hiện tượng chính trị phức tạp, các hiện tượng tiêu cực để có biện pháp xử lý triệt để, không để kẻ địch lợi dụng lôi kéo, cài cắm phần tử phản động vào cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác rèn luyện, không vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; cấp trên phải làm gương cho cấp dưới, đảng viên phải gương mẫu trước quần chúng, cán bộ phải làm gương cho chiến sĩ; từng cán bộ, đảng viên phải có quan điểm, thái độ chính kiến rõ ràng, kiên quyết, không chần chừ, cho qua hoặc thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không phê bình. Đồng thời, phải  tích cực động viên gia đình, người thân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương; kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng.

HOÀNG LÂU

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website