10 giờ:2 phút Thứ năm, ngày 18 tháng 10 , 2018

Một số thay đổi về tính lương hưu trong Luật Bảo hiểm xã hội 2014

Một số thay đổi về tính lương hưu trong Luật Bảo hiểm xã hội 2014

Luật Bảo hiểm xã hội (Luật số 58/2014/QH13) được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20/11/2014; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016. Khi Luật có hiệu lực, tỷ lệ % hưởng lương hưu hằng tháng đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng, lao động hợp đồng (sau đây gọi chung là người lao động) có một số thay đổi như sau:

 1. Từ ngày Luật có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 01/01/2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện nghỉ hưu không có gì thay đổi, được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm thì được tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%. Như vậy, nam đóng BHXH đủ 30 năm được hưởng 75%, nữ đóng BHXH đủ 25 năm được hưởng 75%.

2. Từ ngày 01/01/2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện nghỉ hưu theo Luật được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH và tương ứng với số năm đóng BHXH như sau:

a. Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b. Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động (cả nam và nữ) được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

3. ảnh hưởng đến thay đổi tỷ lệ % hưởng lương hưu hằng tháng như sau:

a. Đối với người lao động là quân nhân: Từ năm 2018 trở đi, nếu hưởng lương hưu ở mức tối đa 75% thì:

- Lao động nữ phải có đủ 30 năm đóng BHXH.

- Lao động nam nghỉ hưu năm 2018 phải có đủ 31 năm đóng BHXH, năm 2019 là 32 năm, năm 2020 là 33 năm, năm 2021 là 34 năm và từ năm 2022 trở đi số năm đóng BHXH là 35 năm.

* Như vậy, đối với nam quân nhân đóng BHXH đủ 30 năm, nếu nghỉ hưu 12/2017 tỷ lệ % hưởng lương hưu hằng tháng là 75%, nhưng nghỉ hưu tháng 01/2018 chỉ còn 73% (giảm 2%); nữ quân nhân đóng BHXH đủ 25 năm, nếu nghỉ hưu 12/2017 tỷ lệ % hưởng lương hưu hằng tháng là 75%, nhưng nghỉ hưu 01/2018 chỉ còn 65% (giảm 10%), đây là tỉ lệ giảm đáng kể đối với nữ quân nhân.

b. Đối với CNVQP: Thực hiện nghỉ hưu theo độ tuổi quy định của Luật lao động (nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi).

4. Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu của người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng của số năm đóng BHXH trước khi nghỉ hưu như sau:

a. Tham gia BHXH từ trước ngày 01/01/1995 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

b. Tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/1995 đến 31/12/2000 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 6 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

c. Tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2001 đến 31/12/2006 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 8 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

d. Tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2007 đến 31/12/2015 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

e. Tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2016 đến 31/12/2019 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

f. Tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2024 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

g. Tham gia BHXH từ ngày 01/01/2025 trở đi thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian khi nghỉ hưu.

ĐINH VĂN LÝ (Trích lược)

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website