7 giờ:47 phút Thứ sáu, ngày 8 tháng 4 , 2016

Sư đoàn 365:

Thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Nhằm trang bị kiến thức và nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước cho cán bộ, chiến sĩ, qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực về môi trường pháp lý, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy trong thực hiện nhiệm vụ; trong những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 365 đặc biệt quan tâm đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), coi đây là cơ sở, nền tảng để xây dựng Đảng bộ TSVM, Sư đoàn VMTD, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

 Đại tá Nguyễn Văn Xoan - Phó Chính ủy Sư đoàn cho biết: “Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của trên về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Theo đó, tổ chức đảng và chỉ huy các cấp đều có nghị quyết, kế hoạch triển khai thực hiện công tác quan trọng này sát với đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị. Hằng năm, 6 tháng đều sơ kết, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và kịp thời bổ sung nội dung, biện pháp tuyên truyền, giáo dục pháp luật phù hợp với tình hình, nhiệm vụ và nhận thức của cán bộ, chiến sĩ; đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chức năng, các đoàn thể quần chúng trong tổ chức thực hiện…”.
Thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Chú thích ảnh:

Trước hết, Sư đoàn thực hiện tốt công tác giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nắm vững các chỉ thị của cấp trên về công tác PBGDPL, nhất là Chỉ thị số 04/CT-BQP ngày 09/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật và kỷ luật nghiêm trọng trong QĐND Việt Nam. Ngoài các chuyên đề của trên, Sư đoàn phân công tổ giáo viên pháp luật soạn 2 giáo án đưa vào chương trình huấn luyện cho sĩ quan, QNCN toàn Sư đoàn đó là: “Thực trạng tình hình vi phạm kỷ luật những năm gần đây, những biện pháp phòng, chống vi phạm kỷ luật nghiêm trọng trong Sư đoàn”, “Kinh nghiệm, biện pháp quản lý, giáo dục, rèn luyện bộ đội và rèn luyện phong cách chỉ huy lãnh đạo của người cán bộ đơn vị cơ sở”.

Nét nổi bật trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Sư đoàn là các đơn vị thực hiện có hiệu quả “Ngày Pháp luật” với nhiều nội dung, hình thức phong phú, tổ chức nhiều buổi diễn đàn thanh niên với chủ đề: “Thanh niên với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật”, “Thanh niên với nếp sống đẹp” và các cuộc thi “Tìm hiểu về pháp luật”, “An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi người” dưới hình thức sâu khấu hóa, đã thu hút được đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia. Đồng thời, sử dụng hình thức giáo dục trực quan thông qua hệ thống bảng tin, khẩu hiệu, pa-nô, áp-phích...  để trực tiếp thông tin đến cán bộ, chiến sĩ. Việc duy trì hoạt động của tủ sách pháp luật ở cấp đại đội và Phòng Hồ Chí Minh ở cấp tiểu đoàn với số lượng đầu sách ngày càng tăng, đã thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tìm đọc, góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật, kỷ luật quân đội cho các đối tượng.

Cùng với đó, Sư đoàn thường xuyên kiểm tra công tác PBGDPL và tình hình chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội đối với các cơ quan, đơn vị. Công tác bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật được quan tâm đúng mức. Các đơn vị thường xuyên kiện toàn tổ, đội công tác tuyên truyền, PB,GDPL cấp đại đội, tiểu đoàn. Sư đoàn tổ chức các cuộc hội thao, hội thi, như: hội thi chính trị viên, cán bộ giảng dạy chính trị, tuyên truyền viên, báo cáo viên giỏi. Thông qua đó, lựa chọn những cán bộ có phẩm chất, năng lực tốt để có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao kỹ năng tuyên truyền, PBGDPL.

Nhờ áp dụng đồng bộ các biện pháp trong công tác tuyên truyền, PBGDPL, từ năm 2010 đến nay  tình hình tư tưởng, kỷ luật của Sư đoàn luôn ổn định, nội bộ đoàn kết, thống nhất cao, tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường giảm xuống 0,17%, không có vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng và vi phạm pháp luật xảy ra, chấp hành tốt các quy định khi tham gia giao thông. Cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao cảnh giác trong canh trực, không để bất ngờ, lỡ thời cơ, sai, sót, lọt, chậm, hoang báo. 100% các phân đội trực ban SSCĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ, đủ tiêu chuẩn “Đơn vị trực ban khá”; các đợt trực ban SSCĐ tăng cường, tham gia diễn tập đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. 100% các đơn vị trong Sư đoàn đạt danh hiệu “Đơn vị huấn luyện giỏi”; Sư đoàn 365 đạt danh hiệu “Đơn vị vững mạnh toàn diện”.

Bài, ảnh: KIÊN CƯỜNG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website