6 giờ:18 phút Thứ sáu, ngày 6 tháng 10 , 2017

Nâng cao toàn diện công tác giáo dục-đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong tình hình mới

Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của Bộ Quốc phòng và Quân chủng giao cho Học viện PK-KQ về giáo dục-đào tạo (GD-ĐT). Nhân dịp khai giảng năm học 2017-2018, phóng viên Báo Phòng không-Không quân đã có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng, TS Hà Xuân Trường - Giám đốc Học viện PK-KQ về vấn đề nâng cao toàn diện công tác GD-ĐT, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phóng viên (PV): Xin đồng chí cho biết những phương thức, biện pháp chính để nâng cao chất lượng công tác (GD-ĐT) mà Học viện đã tiến hành trong năm học 2016-2017?

Thiếu tướng, TS Hà Xuân Trường:  Năm học vừa qua, Học viện PK-KQ đã quán triệt sâu sắc, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của trên; đặc biệt là Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”; Chỉ thị về “Chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, và Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng “Về một số nhiệm vụ cấp bách nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống nhà trường Quân đội”, tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Học viện đã tập trung đột phá vào đổi mới quy trình, chương trình, nội dung đào tạo; kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo theo trình độ học vấn với đào tạo theo chức vụ, trang bị kiến thức cơ bản với thực hành chức trách theo mục tiêu, yêu cầu đào tạo. Bám sát hướng dẫn của cấp trên, hoạt động thực tiễn của các đơn vị PK, KQ, chủ động rà soát, điều chỉnh nội dung chương trình đào tạo, cập nhật kịp thời và đưa vào giảng dạy vũ khí, khí tài mới, cải tiến.

Tích cực đổi mới phương pháp dạy học theo hướng nâng cao trách nhiệm của người giảng viên, phát huy tính chủ động, sáng tạo của học viên. Chú trọng xây dựng khoa, bộ môn điểm về “công tác phương pháp”, đơn vị, lớp điểm về “Học tốt-Rèn nghiêm”; thực hiện tốt Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; phát huy tốt vai trò, chức năng Ban chỉ đạo “Chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”. Tổ chức thực hiện đúng chương trình, kế hoạch GD-ĐT. Thực hiện tốt chủ trương gắn đào tạo ở Học viện với đơn vị. Tiến hành thi kết thúc học phần, môn học, thi tốt nghiệp quốc gia, bảo vệ luận văn, đồ án tốt nghiệp và xét tuyển sinh quân sự chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế, chu đáo, an toàn, không để xảy ra sai sót, tiêu cực.

Nâng cao toàn diện công tác giáo dục-đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong tình hình mới
Học viên đào tạo sĩ quan Dẫn đường Không quân (Học viện PK-KQ)
huấn luyện thực hành tại Phòng học chuyên dùng.
Ảnh: ĐỨC LƯU

PV: Từ những phương thức, biện pháp cụ thể đó, Học viện đã thu được kết quả  như thế nào thưa đồng chí Giám đốc?

Thiếu tướng, TS Hà Xuân Trường:  Từ những biện pháp và quyết tâm cao của cán bộ, giảng viên, học viên toàn Học viện năm học vừa qua chất lượng GD-ĐT, nghiên cứu khoa học không ngừng được nâng lên, 100% học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội tốt nghiệp được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt, tham gia thi Olympic toàn quốc năm 2017 đạt kết quả cao nhất từ khi Học viện tham gia đến nay, với tổng số 32 giải các loại trên 4 môn, trong đó có 1 giải Xuất sắc, 6 giải Nhất.

Đối với đào tạo học viên quốc tế, Học viện luôn chấp hành nghiêm chiến lược, chương trình, kế hoạch về công tác hợp tác quốc tế đã được cấp trên phê duyệt. Năm học 2016-2017, bên cạnh nhiệm vụ tiếp nhận, đào tạo sĩ quan cấp phân đội, trình độ đại học, Học viện đã tổ chức các lớp tập huấn giáo viên Pháo PK và cán bộ CHTM PK, KQ các cấp cho hai nước bạn Lào và Campuchia chặt chẽ, đạt hiệu quả cao.

Trong năm học, có 35 đồng chí đạt giảng viên giỏi cấp Học viện, 7 đồng chí được đề nghị xét công nhận danh hiệu Nhà giáo giỏi cấp Bộ, 2 đồng chí được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2017; bên cạnh đó, Học viện đã liên kết với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ và cấp chứng chỉ sư phạm cho 60 giảng viên.

Cùng với nhiệm vụ GD-ĐT, Học viện đã tích cực triển khai, thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, tài liệu, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ GD-ĐT, chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao chất lượng điều kiện ăn ở, sinh hoạt của bộ đội. Trong năm học, đã tổ chức thực hiện 57 đề tài, 6 sáng kiến CTKT, 2 nhiệm vụ NCKH các cấp. Tổ chức thành công 1 cuộc Hội thảo cấp Học viện, biên soạn 22 tài liệu các loại. Hiện nay, Học viện đang tiếp tục triển khai 72 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật các cấp; biên soạn 43 giáo trình, tài liệu các loại. Bên cạnh đó, Học viện đã thực hiện tốt các hoạt động đối ngoại quân sự và đăng cai tham gia tập huấn, hội thi, hội thao do Quân chủng tổ chức. Đặc biệt, đầu tháng 9 năm 2017, trong đợt diễn tập, bắn đạn thật lực lượng phòng không do Quân chủng tổ chức, Học viện PK-KQ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hai kíp bắn của Học viện đều tiêu diệt mục tiêu ngay từ quả đạn đầu, loạt đạn đầu và được Quân chủng tặng cờ “Phân đội bắn giỏi”.

PV: Xin đồng chí cho biết chỉ tiêu chính trong GD-ĐT của Học viện  trong năm học 2017-2018?

Thiếu tướng, TS Hà Xuân Trường: Trước tiên, toàn Học viện tập trung xây dựng Đảng bộ Học viện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; phấn đấu 85% trở lên tổ chức cơ sở Đảng đạt TSVM và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó có 50% đạt TSVM; 85% trở lên đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ, tổ chức đào tạo 114 lớp với 2503 học viên đúng chương trình, kế hoạch đã được phê chuẩn. Nâng cao chất lượng chuẩn bị, tổ chức điều hành thực tập, diễn tập cho các đối tượng học viên cuối khóa; thi tốt nghiệp quốc gia, bảo vệ luận văn, đồ án tốt nghiệp cho 843 học viên. Tiếp tục thực hiện Đề án đào tạo Tiến sĩ tại Học viện; điều chỉnh nội dung, chương trình theo Chỉ thị số 86/CT-BQP ngày 2-7-2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đẩy mạnh xây dựng chuẩn hóa đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, xét đề nghị công nhận các chức danh giảng viên chặt chẽ, đúng qui chế; đề nghị đào tạo, bồi dưỡng 150-160 đồng chí, thực tế chức vụ 30-35 đồng chí; phấn đấu giảng viên có trình độ sau đại học 65-66%. Tổ chức thi trưởng bộ môn năm 2017 chặt chẽ, nghiêm túc. Tham gia thi Olympic các môn đạt giải cao. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc nền nếp XDCQ-QLKL; bảo đảm an toàn trong huấn luyện, lao động và an toàn giao thông; xây dựng Học viện VMTD, đạt 5 tiêu chuẩn trường chính qui, từng bước trở thành trường trọng điểm trong Quân đội...

PV: Để hoàn thành tốt những tiêu chí đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc, cấp ủy, chỉ huy các cấp của Học viện đã quán triệt, đưa ra những biện pháp cụ thể nào thưa đồng chí?

Thiếu tướng, TS Hà Xuân Trường:  Năm học 2017-2018, Học viện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết của Đảng các cấp. Kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, nhận thức rõ nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, gắn với sự nghiệp GD-ĐT của Học viện. Coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng bằng nhiều hình thức phong phú, tạo sự nhất trí cao theo yêu cầu phát triển của nhiệm vụ. Trong công tác Đảng, chú trọng gắn xây dựng tổ chức Đảng TSVM với xây dựng đơn vị VMTD. Tập trung nâng cao chất lượng XDCQ, quản lý, rèn luyện kỷ luật, huấn luyện, rèn luyện thể lực, dạy và học ngoại ngữ; gắn sát hơn GD-ĐT với thực tế hoạt động SSCĐ, quản lý vùng trời của lực lượng PK, KQ; xây dựng Học viện “Cách mạng, chính quy, chuẩn hóa, hiện đại”.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

NGÔ TIẾN MẠNH (thực hiện)

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website