6 giờ:57 phút Thứ bảy, ngày 14 tháng 10 , 2017

Trung đoàn 213 (Sư đoàn 363) thực hiện tốt Cuộc vận động 50

Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 213 đã quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (CVĐ 50). Nhờ đó, công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng VKTBKT đã có nhiều chuyển biến, góp phần đảm bảo tốt cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và các nhiệm vụ đột xuất.

Trung đoàn 213 (Sư đoàn 363) thực hiện tốt Cuộc vận động 50
Bảo quản bệ phóng tên lửa tại Tiểu đoàn 184 (Trung đoàn 213).

Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn xác định thực hiện CVĐ 50 là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm và là nội dung quan trọng trong Phong trào Thi đua Quyết thắng của các cơ quan, đơn vị trong Trung đoàn. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt 4 mục tiêu của CVĐ (Quản lý tốt VKTBKT; khai thác VKTBKT tốt, bền; bảo đảm an toàn và thực hành tiết kiệm). Trong đó, tập trung xây dựng nền nếp chính quy ngành Kỹ thuật và các biện pháp bảo đảm an toàn, kiềm chế tai nạn giao thông, thực hành tiết kiệm... Đặc biệt, Trung đoàn đã phát huy tốt công năng của Trạm Kỹ thuật trong sửa chữa, đồng bộ VKTBKT; đầu tư xây dựng cơ bản hệ thống kho tàng, nhà che đậy khí tài xe-máy, trạm xưởng tại các đơn vị… góp phần giữ vững hệ số kỹ thuật của VKTBKT. Kết quả thực hiện CVĐ đã góp phần đưa công tác kỹ thuật vào nền nếp, chính quy, nâng cao chất lượng bảo đảm VKTBKT cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và các mặt công tác khác.

Trung tá Phạm Văn Vạn - Chủ nhiệm Kỹ thuật Trung đoàn, cho biết: “Từ cơ quan Trung đoàn đến các đơn vị đều duy trì nghiêm túc công tác kiểm tra VKTBKT định kỳ, đột xuất theo hướng dẫn của Sư đoàn, Quân chủng. Đồng thời, nắm chắc số lượng, chất lượng, chủng loại VKTBKT, có hệ thống sổ sách theo dõi và phân cấp quản lý, ghi chép, đăng ký đầy đủ, rõ ràng, không để hư hỏng xuống cấp, cháy nổ. Để nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng VKTBKT, những năm qua, ngành Kỹ thuật Trung đoàn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm nền nếp, chế độ Ngày Kỹ thuật, bảo quản, bảo dưỡng định kỳ thường xuyên trong tuần, trong tháng theo quy định. Trong 8 tháng đầu năm 2017, Trung đoàn đã tổ chức định kỳ tuần 45 lần cho tiểu đoàn hỏa lực, 20 lần cho tiểu đoàn kỹ thuật, 73 lần cho các đài ra đa; định kỳ 7 lần/tháng cho tiểu đoàn hỏa lực, 6 lần/tháng cho tiểu đoàn kỹ thuật, 15 lần/tháng cho các đài ra đa. Bên cạnh đó, hằng năm, Trung đoàn còn tổ chức các lớp tập huấn công tác kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật tại các cơ quan, đơn vị trong toàn Trung đoàn nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, trình độ bảo quản, bảo dưỡng VKTBKT”.

Từ những chủ trương, biện pháp cụ thể, công tác quản lý, khai thác VKTBKT ở Trung đoàn ngày càng đi vào nền nếp, đúng quy trình và tiêu chuẩn quy định. Bên cạnh đó, hệ số kỹ thuật, hệ số đồng bộ của các loại VKTBKT đều được duy trì và nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong công tác huấn luyện, diễn tập, SSCĐ và các nhiệm vụ thường xuyên...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả trên, việc triển khai thực hiện CVĐ 50 tại Trung đoàn vẫn còn gặp một số khó khăn. Đặc biệt là linh kiện vật tư thay thế khan hiếm, địa bàn đóng quân của Trung đoàn cách xa Sư đoàn, Quân chủng, một số nơi giáp biển nên độ ẩm, độ mặn cao, ảnh hưởng đến độ ổn định của VKTBKT... Để khắc phục những khó khăn nói trên, trong thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về nội dung và mục tiêu của CVĐ 50 tới cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trong toàn Trung đoàn. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động tham mưu đúng, trúng của các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ kỹ thuật cho lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn thực hiện tốt CVĐ 50. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ báo cáo, đăng ký thống kê thống nhất hệ thống bảng biểu, mẫu biểu, văn kiện ngành Kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý kỹ thuật theo đúng hướng dẫn của Cục Kỹ thuật Quân chủng. Tăng cường kiểm tra công tác kỹ thuật theo chuyên ngành các đơn vị và kiểm tra các nội dung khác theo kế hoạch. Cùng với đó, lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn thường xuyên sâu sát cơ sở, kịp thời nắm bắt những khó khăn vướng mắc của các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện CVĐ 50, để lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết có hiệu quả, đúng trọng tâm, trọng điểm.

            Bài, ảnh: THÁI SƠN

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website