13 giờ:53 phút Thứ bảy, ngày 27 tháng 7 , 2019

Thực hiện hiệu quả chính sách BHXH, BHYT trong Quân chủng PK-KQ

Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT) là chủ trương, chính sách lớn trong hệ thống chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước ta. Nhận thức đúng vị trí, vai trò của việc thực hiện BHXH, BHYT, những năm qua, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả; góp phần ổn định đời sống của cán bộ, chiến sĩ, QNCN, CNVCQP và hậu phương gia đình; giúp bộ đội yên tâm công tác, xác định và thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Thực hiện hiệu quả chính sách BHXH, BHYT trong Quân chủng 
Bàn giao thẻ Bảo hiểm y tế cho cán bộ, QNCN tại Học viện PK-KQ.

Thường vụ Đảng ủy Quân chủng đã quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, thông tư, hướng dẫn của cấp trên; nhất là Luật BHXH số 58/2014/QH13, ngày 20-11-2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Khóa XIII); Thông tư số 181/2016/TTBQP, ngày 4-11-2016 của Bộ Quốc phòng ban hành hướng dẫn về hồ sơ, quy trình và trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ BHXH trong Bộ Quốc phòng; Hướng dẫn số 598/HD-BHXH, ngày 26-9-2016 của BHXH Bộ Quốc phòng về thủ tục hồ sơ, quy trình cấp, quản lý và sử dụng thẻ BHYT trong Bộ Quốc phòng; cụ thể hóa bằng các chỉ thị, hướng dẫn tổ chức thực hiện trong Quân chủng; đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác BHXH, BHYT trong Quân chủng được lựa chọn chặt chẽ, là những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn tốt; có tâm trong, trí sáng, tâm huyết, trách nhiệm với nghề nghiệp.

Tuy nhiên, là lực lượng đóng quân trên địa bàn rộng, trải dài khắp ba miền Bắc - Trung - Nam, quân số đông, thường xuyên biến động hàng năm đã gây ra không ít khó khăn trong việc quản lý, triển khai thực hiện và giải quyết các chế độ, chính sách BHXH, BHYT cho các đối tượng được thụ hưởng trong Quân chủng. Trước khó khăn trên, các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, làm cho cán bộ, QNCN, CNVQP, HSQ-BS nhận thức đúng đắn, đầy đủ về chế độ, chính sách nói chung, cũng như quyền lợi được hưởng khi tham gia BHXH, BHYT; từ đó, nâng cao ý thức tự giác trong tham gia BHXH, BHYT. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị đã triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách mới về BHXH, BHYT trong Quân đội; quyền lợi về BHXH, BHYT của các đối tượng được giải quyết kịp thời, thuận lợi, chặt chẽ, theo đúng quy định của pháp luật; công tác giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT được thực hiện đầy đủ, đúng nguyên tắc, quy trình thủ tục hồ sơ, đúng chế độ, thẩm quyền theo quy định.

Từ năm 2013 đến nay, Quân chủng đã lập và hoàn thiện hàng chục ngàn hồ sơ đề nghị BHXH Bộ Quốc phòng giải quyết chế độ hưu trí, phục viên, xuất ngũ, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tử tuất, chế độ ốm đau, thai sản… cho các đối tượng. Quá trình tổ chức thực hiện luôn kịp thời, đúng quy trình, thủ tục và đảm bảo đúng quyền lợi cho người được thụ hưởng. Công tác cấp, quản lý, sử dụng sổ BHXH được đơn vị thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ theo phân cấp và được cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác. Hằng năm, ngành Cán bộ Quân chủng hoàn thiện hồ sơ đề nghị BHXH Bộ Quốc phòng cấp mới sổ BHXH với số lượng lớn, cho nhiều đối tượng khác nhau, hạn chế tối đa hiện tượng sai sót, mất mát, hư hỏng.

Đối với chính sách BHYT, ngành Cán bộ Quân chủng đã tích cực hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu, quán triệt đầy đủ các văn bản, hướng dẫn về chế độ chính sách BHYT đối với quân nhân và thân nhân gia đình; vì vậy, việc kê khai và làm đề nghị cấp thẻ BHYT diễn ra thuận lợi, nhanh chóng, kịp thời. Các cơ quan, đơn vị tổ chức chặt chẽ việc lập tờ khai của cá nhân, tổng hợp danh sách đăng ký cấp thẻ BHYT cho các đối tượng, hạn chế tối đa việc cấp trùng, cấp đổi, cấp lại do sai sót. Trong 5 năm (từ 2013-2018), toàn Quân chủng đã đề nghị BHXH Bộ Quốc phòng cấp trên 15.000 thẻ BHYT cho các đối tượng kịp thời, giao nhận và thanh lý hợp đồng đúng thời gian quy định. Đặc biệt, đã triển khai thực hiện chính sách BHYT quân nhân theo đúng lộ trình quy định của Chính phủ và Bộ Quốc phòng, theo đó, từ năm 2018, 100% quân nhân tại ngũ trong Quân chủng tham gia sử dụng thẻ BHYT. Việc tổ chức quản lý thẻ được tiến hành chặt chẽ, thường xuyên cấp, đổi đúng kỳ hạn. Ngoài ra, công tác tài chính BHXH, BHYT hằng năm được Quân chủng thực hiện chặt chẽ; tổ chức tốt việc thẩm định, quyết toán và tổng quyết toán thu, chi BHXH, BHYT theo đúng quy định, hướng dẫn của BHXH Bộ Quốc phòng.

Được sự giúp đỡ của BHXH Bộ Quốc phòng, những năm gần đây, các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng đã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thu, chi, cấp sổ BHXH, BHYT và giải quyết các chế độ BHXH, BHYT một cách thuận lợi, nhanh chóng, chính xác; góp phần cải thiện đáng kể điều kiện làm việc, tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí, thủ tục hành chính; nâng cao tính khoa học, chính xác và bảo đảm bí mật quân sự.

Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nội dung, biện pháp trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ trong Quân chủng; giúp bộ đội yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị; đồng thời ra sức thi đua học tập, rèn luyện, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, góp phần xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: ĐỨC LƯU, TIẾN TƯỜNG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website