15 giờ:53 phút Thứ tư, ngày 3 tháng 4 , 2019

Cục Chính trị Phòng không - Không quân kiểm tra các đơn vị miền Trung

Ngày 3-4, Đoàn công tác của Cục Chính trị Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) do Đại tá Mai Văn Tiến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác Tuyên huấn Quý I năm 2019 của Trung đoàn 930, Sư đoàn 372 và Trung đoàn 290, Sư đoàn 375.

Cục Chính trị Phòng không - Không quân kiểm tra các đơn vị miền Trung
Đại tá Mai Văn Tiến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng
kiểm tra hoạt động của Thư viện Trung đoàn 290, Sư đoàn 375.

Cục Chính trị Phòng không - Không quân kiểm tra các đơn vị miền Trung
Đoàn công tác của Chính trị Quân chủng, kiểm tra hoạt động
Phòng Truyền thống Trung đoàn 930, Sư đoàn 372.

Cục Chính trị Phòng không - Không quân kiểm tra các đơn vị miền Trung
Đại tá Mai Văn Tiến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng, kết luận kiểm tra tại Trung đoàn 930, Sư đoàn 372.

Tại các đơn vị, Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra các nội dung: Công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hoạt động thi đua, tuyên truyền; quy trình thông qua bài giảng chính trị; nền nếp hoạt động Phòng Hồ Chí Minh; Phòng Truyền thống, thư viện; nhận thức chính trị của cán bộ, chiến sĩ; việc đăng ký sổ sách thi đua; việc tổ chức luyện tập 15 bài hát quy định trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Kết luận kiểm tra, Đại tá Mai Văn Tiến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng, biểu dương các đơn vị đã quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên; triển khai thực hiện đầy đủ các kế hoạch, nội dung công tác tuyên huấn; hệ thống sổ sách công tác tuyên huấn được củng cố, kiện toàn, đăng ký đầy đủ; cảnh quan, môi trường, hoạt động tuyên truyền trực quan được củng cố, đầu tư đúng mức; hoạt động Phòng Truyền thống, phòng đọc duy trì có chất lượng, hiệu quả; thực hành giảng bài đúng, đủ nội dung, phát huy hiệu quả các phương tiện hỗ trợ cho bài giảng như trình chiếu Powerpoint, sơ đồ bài giảng; cụ thể hóa các nội dung, chỉ tiêu các đợt thi đua sát với yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị…

Đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng yêu cầu các đơn vị khắc phục các điểm tồn tại mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác giáo dục, hoạt động thi đua, khen thưởng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến; bồi dưỡng, nâng cao trình độ hiểu biết, nhận thức chính trị và khả năng truyền đạt, lên lớp của giáo viên chính trị; tiếp tục củng cố cảnh quan, môi trường; nâng cao chất lượng hoạt động Phòng Hồ Chí Minh, Phòng Truyền thống; chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ hội thao, hội thi; duy trì nghiêm túc nền nếp, chế độ, nắm và quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng bộ đội, chú trọng lực lượng nhỏ lẻ, bảo đảm ổn định mọi mặt, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao…

Tin, ảnh: LÊ HỮU LỆ

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website