21 giờ:56 phút Thứ năm, ngày 20 tháng 6 , 2019

Mẫu mực, tiêu biểu ở Trung đoàn 228

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, thời gian qua, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 228, Sư đoàn 365 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD), mẫu mực, tiêu biểu; không ngừng nâng cao sức mạnh chiến đấu, trình độ làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, năng lực tổ chức, chỉ huy, bảo vệ vững chắc vùng trời được giao.

Mẫu mực, tiêu biểu ở Trung đoàn 228 
Huấn luyện chiến đấu tại Đại đội 32, Trung đoàn 228.

Năm 2019, Trung đoàn 228 là một trong những đơn vị được Quân chủng chọn làm điểm về xây dựng đơn vị VMTD, mẫu mực, tiêu biểu. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng về nhiệm vụ, chỉ tiêu, tiêu chí trong xây dựng đơn vị điểm VMTD, mẫu mực, tiêu biểu đến toàn thể cán bộ, QNCN, HSQ-BS trong đơn vị. Căn cứ vào đặc điểm, tình hình, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, Trung đoàn đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Trung tá Vũ Hồng Đường - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 228, cho biết: “Các chỉ tiêu, tiêu chí trong xây dựng đơn vị VMTD, mẫu mực, tiêu biểu cao hơn, từ việc xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, đến kiện toàn tổ chức biên chế, duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, nâng cao đời sống bộ đội và bảo đảm tốt VKTBKT cho huấn luyện, SSCĐ... nên đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ đơn vị phải nỗ lực, quyết tâm rất lớn mới hoàn thành nhiệm vụ”.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, trong xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tổ chức quán triệt, giáo dục cho bộ đội nắm chắc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên, thông qua các hình thức như: Sinh hoạt Đảng, quán triệt thực hiện công tác chuyên môn, tổ chức kết hợp các nội dung sinh hoạt, học tập chính trị với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; cùng nhiều hình thức phong phú, thiết thực khác. Qua kiểm tra nhận thức cho thấy, 100% cán bộ, QNCN, HSQ-BS đã nắm được 5 tiêu chuẩn xây dựng đơn vị VMTD, ý nghĩa của việc xây dựng đơn vị điểm VMTD, mẫu mực, tiêu biểu, nắm vững các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về xây dựng đơn vị điểm VMTD, mẫu mực, tiêu biểu. Xác định cán bộ là gốc của mọi công việc, Trung đoàn đã tập trung bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, kiến thức, phương pháp, kỹ năng quản lý, duy trì, điều hành đơn vị, phương pháp nắm và quản lý tư tưởng, quản lý kỷ luật cho đội ngũ cán bộ các cấp. 100% cán bộ thực sự mẫu mực trong thực hiện các chế độ công tác, hoàn thành nhiệm vụ theo cương vị chức trách. Trong công tác xây dựng tổ chức, biên chế, Trung đoàn đã rà soát kỹ nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; đánh giá chất lượng tổng thể trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chất lượng công tác của đội ngũ cán bộ, nhân viên theo từng chuyên ngành đảm nhiệm; bổ sung các thành phần QNCN, HSQ-BS thiếu so với biên chế; ưu tiên quân số cho các phân đội làm nhiệm vụ trực ban SSCĐ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, Trung đoàn đã quán triệt sâu sắc mệnh lệnh, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên; triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ SSCĐ, tham gia QLVT, nền nếp trực ban SSCĐ từ SCH Trung đoàn đến các phân đội; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, vững chắc cho các nhiệm vụ; duy trì các vọng QSM canh trực nghiêm túc, quản lý chặt chẽ hoạt động bay, kịp thời phát hiện và hòa mạng tình báo đúng quy định; tổ chức huấn luyện ngay từ ngày đầu, tuần đầu, theo đúng kế hoạch, tiến trình biểu, đăng ký thống kê huấn luyện đầy đủ theo quy định; gắn huấn luyện với thực hiện nghiêm kế hoạch rèn luyện thể lực cho các thành phần. Trong quá trình tổ chức huấn luyện, đơn vị luôn bám sát quy trình, quy tắc, tính năng của VKTB, huấn luyện từ phân đoạn đến tổng hợp, chú trọng thao tác cơ bản cho cá nhân và các khẩu đội, tiểu đội, kíp đài. Sau mỗi lần tập, tổ chức rút kinh nghiệm chặt chẽ để tìm ra các biện pháp khắc phục những yếu kém tồn tại.

Trong công tác xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, Trung đoàn chú trọng giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác, gương mẫu trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; quản lý chặt chẽ quân số, nhất là trong các ngày nghỉ, giờ nghỉ, không để xảy ra hiện tượng đào, bỏ ngũ, vi phạm kỷ luật; duy trì và thực hiện nghiêm các quy định về an toàn giao thông, giữ vững sự ổn định trong toàn Trung đoàn. Những kết quả đạt được thời gian qua là nền tảng để Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đơn vị VMTD mẫu mực, tiêu biểu, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, bảo vệ vững chắc vùng trời được giao.

 Bài, ảnh: ÁNH TUYẾT

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website