9 giờ:53 phút Thứ tư, ngày 8 tháng 4 , 2020

Hỏi-đáp về bảo hiểm y tế

Hỏi: Thủ tục chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh (KCB) BHYT trong các cơ sở KCB thuộc Bộ Quốc phòng được quy định như thế nào?

Trả lời:

Khoản 1 Điều 21 Thông tư số 46/2016/TT-BQP ngày 1-4-2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tuyến chuyên môn kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh đăng ký và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng thuộc Bộ Quốc phòng quản lý quy định:

1. Thông báo lý do chuyển tuyến cho quân nhân.

2. Ghi đầy đủ nội dung theo mẫu giấy chuyển tuyến.

3. Bảo đảm đủ phương tiện chuyển và trang thiết bị y tế xử trí cấp cứu trên đường vận chuyển.

4. Cử cán bộ, nhân viên y tế hộ tống, bàn giao cho cơ cở KCB chuyển đến. Trường hợp chuyển về tuyến dưới thì thông báo cho đơn vị quản lý để chịu trách nhiệm chuyển người bệnh. 

Hỏi: Nguyên tắc đăng ký tuyến và chuyển tuyến KCB đối với quân nhân được quy định như thế nào?      

Trả lời:

Điều 8 Thông tư số 46/2016/TT-BQP quy định về nguyên tắc đăng ký tuyến và chuyển tuyến KCB như sau:

1. Thuận lợi cho quân nhân đi KCB.

2. Thuận lợi cho đơn vị quản lý quân số và sức khỏe.

3. Phù hợp với hệ thống bậc thang điều trị của ngành quân y; với hệ thống tổ chức của Quân đội và địa bàn đóng quân.

Hỏi: Đăng ký vượt tuyến KCB đối với quân nhân được thực hiện như thế nào?      

Trả lời:

 Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 46/2016/TT-BQP quy định đăng ký vượt tuyến KCB được thực hiện như sau:

1. Đăng ký vượt tuyến là việc đăng ký không theo trình từ tuyến 4 - tuyến 3 - tuyến 2 - tuyến 1.

2. Do chỉ huy Trung đoàn (tương đương quyết định).

3. Được cơ sở KCB, nơi đơn vị lựa chọn đăng ký vượt tuyến chấp thuận.

Hỏi: Cơ sở KCB thuộc Bộ Quốc phòng cần có điều kiện gì để KCB BHYT?    

Trả lời:

Khoản 1 Điều 18 Thông tư liên tịch số 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC ngày 20-6-2016 liên bộ BQP, Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT đối với quân nhân và người làm công tác cơ yếu quy định để tham gia KCB BHYT cơ sở quân y cần có các điều kiện sau:

1. Cơ sở KCB phải có giấy phép hoạt động và người hành nghề KCB phải có chứng chỉ hành nghề do Bộ trưởng BQP cấp.

2. Có ký kết hợp đồng KCB BHYT với BHXH.

Hỏi: Quy định về hồ sơ ký hợp đồng KCB BHYT của cơ sở KCB thuộc Bộ Quốc phòng?    

Trả lời:

Khoản 2 Điều 19 Thông tư liên tịch số 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC quy định hồ sơ ký hợp đồng KCB BHYT gồm:

1. Văn bản đề nghị của cơ sở KCB.

2. Giấy phép hoạt động.

3. Quyết định phân hạng cơ sở KCB.

Hỏi: Giám định BHYT là gì?    

Trả lời:

Giám định BHYT là hoạt động chuyên môn do tổ chức BHYT tiến hành nhằm đánh giá sự hợp lý của việc cung ứng DVKT y tế cho người tham gia BHYT, làm cơ sở đề thanh toán chi phí KCB BHYT (Khoản 6 Điều 3 Luật BHYT).

Hỏi: Giám định chi phí KCB BHYT của quân nhân do cơ quan BHXH nào thực hiện?    

Trả lời:

Điều 17 Thông tư liên tịch số 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC quy định trách nhiệm giám định chi phí KCB BHYT của quân nhân như sau:

1. BHXH BQP thực hiện giám định chi phí KCB BHYT của quân nhân tại các cơ sở KCB BHYT thuộc BQP ký hợp đồng KCB BHYT với BHXH BQP.

2. BHXH tỉnh thực hiện giám định chi phí KCB BHYT của quân nhân tại các cơ sở ký hợp đồng KCB BHYT với BHXH tỉnh, trừ cơ sở KCB ký hợp đồng KCB BHYT với BHXH BQP.

BBT

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website