15 giờ:16 phút Thứ năm, ngày 13 tháng 4 , 2017

Hội nghị trực tuyến quán triệt Quy chế làm việc của Bộ Quốc phòng và Đề án "Cải cách hành chính của Bộ Quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo"

Sáng 13-4, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Quy chế làm việc của Bộ Quốc phòng và Đề án “Cải cách hành chính của Bộ Quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo”. Thượng tướng Lê Chiêm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thọ - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng chủ trì tại điểm cầu Quân chủng PK-KQ.

Hội nghị trực tuyến quán triệt Quy chế làm việc của Bộ Quốc phòng và Đề án
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thọ - Phó Tư lệnh, TMT Quân chủng
chủ trì tại điểm cầu Quân chủng PK-KQ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, quán triệt, làm rõ các nội dung, điểm mới trong Quy chế làm việc Bộ Quốc phòng và Đề án “Cải cách hành chính của Bộ Quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo”. Theo đó, Quy chế làm việc Bộ Quốc phòng gồm 9 chương, 40 điều; trong đó quy định nguyên tắc làm việc; chế độ trách nhiệm; quan hệ công tác; cách thức, quy trình giải quyết công việc về lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Quốc phòng.

Đề án “Cải cách hành chính của Bộ Quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo” triển khai thực hiện 6 nhiệm vụ cải cách hành chính theo quy định của Chính phủ trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng, trọng tâm vào các nhiệm vụ còn yếu, thiếu, cần tập trung đột phá. Xác định rõ nội dung, lộ trình và trách nhiệm tổ chức thực hiện cũng như cơ chế bảo đảm thực hiện Đề án đối với các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Mục tiêu của Đề án nhằm xây dựng nền hành chính công của Bộ Quốc phòng dân chủ, trong sạch vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, đồng bộ, hoạt động có hiệu quả, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó một số lực lượng hiện đại.

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Lê Chiêm yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt nghiêm túc Quy chế làm việc của Bộ Quốc phòng và Đề án “Cải cách hành chính của Bộ Quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; trên cơ sở đó, kịp thời ban hành quy chế cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan xây dựng kế hoạch, báo cáo Thủ trưởng Bộ Quốc phòng để triển khai thực hiện…

Tin, ảnh: LƯƠNG VŨ, DƯƠNG TOÀN

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website