10 giờ:3 phút Thứ năm, ngày 18 tháng 10 , 2018

Chế độ nghỉ khi con bị đau ốm

Hỏi: Thời gian tối đa hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm được quy định như thế nào?

Trả lời:

Thời gian tối đa hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm được quy định tại Khoản 1, Điều 27, Luật Bảo hiểm Xã hội số 58/2014/QH13. Theo đó, thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm cho mỗi con được tính theo số ngày chăm sóc con tối đa như sau:

- 20 ngày làm việc nếu con dưới 03 tuổi

- 15 ngày làm việc nếu con từ đủ 03 tuổi đến dưới 07 tuổi.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ khi con ốm đau tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Hỏi: Tôi có 2 con dưới 7 tuổi bị ốm với thời gian như sau: Con đầu bị ốm từ ngày 29/8/2016 đến ngày 7/9/2016, con út bị ốm từ ngày 5/9/2016 đến ngày 17/9/2016,  tôi phải nghỉ việc để chăm sóc cho các con. Hàng tuần tôi được nghỉ 02 ngày là thứ 7 và chủ nhật. Hỏi tôi được nghỉ việc, hưởng chế độ chăm sóc con ốm đau bao nhiêu ngày?

Trả lời:

Trong khoảng thời gian các con của đồng chí bị ốm từ ngày 29/8/2016 đến ngày 17/9/2016 (con đầu bị ốm từ ngày 29/8/2016 đến ngày 7/9/2016, con út bị ốm từ ngày 5/9/2016 đến ngày 17/9/2016) là 21 ngày, trong đó có 06 ngày thứ 7 và chủ nhật, 01 ngày nghỉ lễ (ngày Quốc Khánh 2/9). 

Do vậy, thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau của đồng chí được tính từ ngày 29/8/2016 đến ngày 17/9/2016 là 14 ngày.

Hỏi: Giả định cả hai vợ chồng người lao động đều tham gia bảo hiểm xã hội tại một doanh nghiệp và có con gái 5 tuổi. Cháu bị ốm phải nằm viện điều trị từ ngày 3/10/2016 đến ngày 6/11/2016. Doanh nghiệp bố trí ngày nghỉ hàng tuần là thứ 7 và chủ nhật. Hỏi vợ chồng người lao động được nghỉ để chăm sóc con ốm như thế nào?

Trả lời:

Trường hợp vợ chồng người lao động đều tham gia bảo hiểm xã hội có con  gái 5 tuổi bị ốm phải nằm viện điều trị từ ngày 03/10/2016 đến ngày 06/11/2016. Ngày nghỉ hàng tuần đều là thứ 7 và chủ nhật. Vậy, vợ chồng người lao động được quyền bố trí một người nghỉ hết thời gian tối đa là 15 ngày để chăm sóc con ốm, sau đó người còn lại tiếp tục nghỉ chăm sóc con hoặc hai vợ chồng người lao động có thể cùng nhau nghỉ để chăm sóc con, nhưng thời gian nghỉ tối đa của mỗi người không quá 15 ngày. 

Trong cả hai trường hợp nêu trên tổng thời gian của hai vợ chồng được hưởng chế độ khi chăm sóc con ốm là 25 ngày (tính từ ngày 03/10/2016 đến 06/11/2016, không kể ngày nghỉ hàng tuần).

BẢO HIỂM XÃ HỘI BỘ QUỐC PHÒNG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website