14 giờ:53 phút Thứ sáu, ngày 7 tháng 5 , 2021

Quân chủng Phòng không - Không quân sẵn sàng cho ngày hội lớn

Nhận thức đúng ý nghĩa chính trị, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, đồng bộ nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực nhằm làm tốt công tác chuẩn bị và quyết tâm tổ chức bầu cử bảo đảm dân chủ, đúng luật định, an toàn tuyệt đối.

Quân chủng Phòng không - Không quân sẵn sàng cho ngày hội lớn
Đại tá Ngô Quốc Chung - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Trường Trung cấp Kỹ thuật PK-KQ.

Để chuẩn bị cho bầu cử, sau khi có chỉ thị, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương (QUTW), Tổng cục Chính trị; Đảng ủy Quân chủng đã ban hành Chỉ thị số 104-CT/ĐU, ngày 23-11-2020 về lãnh đạo Quân chủng tham gia bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, yêu cầu cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam; chỉ thị và quyết định của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản của QUTW, Bộ Quốc phòng về bầu cử... Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt làm cho cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, người lao động trong các cơ quan, đơn vị nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung, yêu cầu của cuộc bầu cử; phát huy dân chủ, tích cực, tự giác, mẫu mực thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân trong việc lựa chọn, bầu những người tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, năng lực xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiếp đó, ngày 25-2-2021, Cục Chính trị ban hành Hướng dẫn số 160/HD-CCT thực hiện bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; qua đó thống nhất quy trình, nội dung, phương pháp thực hiện bầu cử; hướng dẫn cụ thể công tác tuyên truyền, giáo dục, thi đua, khen thưởng; thực hiện các nội dung trong công tác bầu cử như: Phân chia khu vực bỏ phiếu và thành lập Tổ bầu cử, lập và niêm yết danh sách cử tri, trang trí khu vực bầu cử, tổ chức bầu cử, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giải quyết tố cáo, khiếu nại của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp… Đây là cơ sở quan trọng để các cơ quan, đơn vị tiến hành làm tốt công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử.

Trên cơ sở quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Quân chủng đã chủ động nghiên cứu, ban hành các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn, kế hoạch để tổ chức thực hiện; đồng thời, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ, Ủy ban bầu cử địa phương xây dựng kế hoạch, nội dung, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ bầu cử cho các lực lượng; thành lập Tổ bầu cử, rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri bảo đảm chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định và làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt. Đến nay, toàn Quân chủng đã thành lập 112 Tổ bầu cử - Khu vực bỏ phiếu riêng, 152 khu vực bầu cử cùng địa phương, đơn vị bạn và bỏ phiếu bằng hòm phiếu phụ.

Các cơ quan, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với địa phương triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Tuyên truyền miệng, tuyên truyền trực quan qua hệ thống pa nô, khẩu hiệu, tranh cổ động; hệ thống truyền thanh nội bộ; giao ban, sinh hoạt của các tổ chức, hoạt động của các tổ chức quần chúng… Qua đó, làm cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn đóng quân có nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân. Đồng thời, phát huy vai trò  của Ban Chỉ đạo 35 và Lực lượng 47 thường xuyên thông tin, định hướng dư luận, tích cực, chủ động đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, phản động, thù địch trên Internet, mạng xã hội nhằm phá hoại cuộc bầu cử.

Hoạt động thi đua, khen thưởng hướng về ngày bầu cử cũng được triển khai đồng bộ, hiệu quả, gắn với Phong trào Thi đua quyết thắng. Các cơ quan, đơn vị đã tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề: “Phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”, với các nội dung, chỉ tiêu cụ thể, thiết thực đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tạo động cơ, quyết tâm thi đua cho cán bộ, chiến sĩ, không ngừng phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, sau khi Tư lệnh Quân chủng ra Chỉ thị số 687/CT-BTL, ngày 1-3-2021 về SSCĐ bảo vệ bầu cử; các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng đã chủ động xây dựng kế hoạch SSCĐ, kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn và tổ chức luyện tập các phương án bảo vệ an toàn doanh trại, kho tàng, trận địa nơi đóng quân. Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với công an và các lực lượng khác trên địa bàn đóng quân xây dựng, triển khai kế hoạch bảo vệ an toàn tuyệt đối các khu vực bỏ phiếu cả trước, trong và sau bầu cử, bảo đảm vừa thực hiện tốt nhiệm vụ bầu cử, vừa bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 và không để ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Thực hiện chỉ đạo của Thường vụ QUTW, để chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Cục Chính trị đã chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt công tác chuẩn bị, tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng tổ chức Hội nghị Đảng ủy Quân chủng giới thiệu cán bộ tham gia ứng cử ĐBQH khóa XV; Hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi công tác và Hội nghị Đảng ủy Quân chủng mở rộng giới thiệu cán bộ ứng cử ĐBQH khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 13, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối người ứng cử ĐBQH khóa XV bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định. Tại các hội nghị, 100% đại biểu và cử tri đều nhất trí giới thiệu Thiếu tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tư lệnh Quân chủng, ứng cử ĐBQH khóa XV.

Quân chủng PK-KQ có nhiều đơn vị đóng quân trên các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa, đảo Bạch Long Vĩ. Hiện nay, các đơn vị đã chủ động liên hệ, phối hợp với Ủy Ban bầu cử địa phương nơi đóng quân hoàn tất mọi công tác chuẩn bị để tổ chức bầu cử theo quy định.

Bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 không chỉ là niềm vinh dự khi thực hiện quyền dân chủ, mà còn là nghĩa vụ công dân, thể hiện trách nhiệm chính trị của mỗi cử tri đối với vận mệnh đất nước. Phát huy truyền thống Bộ đội PK-KQ anh hùng, với sự chuẩn bị chu đáo và quyết tâm chính trị cao nhất, tin tưởng rằng, Quân chủng PK-KQ sẽ tổ chức thành công cuộc bầu cử góp phần cùng toàn quân, toàn dân tổ chức thành công cuộc bầu cử trong phạm vi cả nước để lựa chọn được các ĐBQH, đại biểu HĐND thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, trí tuệ cho đất nước.

Đại tá NGÔ QUỐC CHUNG - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website