6 giờ:57 phút Thứ tư, ngày 14 tháng 6 , 2023

Xây dựng môi trường văn hóa trong Quân chủng Phòng không - Không quân

Bài 3: Xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân nhân

Xây dựng mối quan hệ đoàn kết trong đơn vị và đoàn kết quân dân là những yếu tố quan trọng để xây dựng đơn vị văn hóa trong Quân đội. Một tập thể có mối quan hệ thuận hòa, với những tình cảm tích cực, dựa trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ chung sẽ góp phần tăng cường đoàn kết trong đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển nhân cách, năng lực của cán bộ, chiến sĩ.

Bài 3: Xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân nhân
Chiến sĩ mới Tiểu đoàn 11 (Phòng Tham mưu, Sư đoàn 361) thi đấu kéo co giữa giờ giải lao.

Xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân nhân

Những năm qua, các cơ quan, khoa, đơn vị trong Học viện PK-KQ đã chú trọng xây dựng mối quan hệ cấp trên, cấp dưới, đồng chí, đồng đội trong và ngoài đơn vị chuẩn mực; giải quyết tốt, hài hòa các mối quan hệ, tạo tâm lý phấn khởi, tự tin, giúp cho bộ đội vượt lên chính mình, tạo điều kiện cho đồng đội hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đại tá Đỗ Ngọc Thành - Chủ nhiệm Chính trị Học viện PK-KQ nhấn mạnh: “Để xây dựng mối quan hệ đoàn kết, Đảng ủy, chỉ huy Học viện luôn đề cao vai trò nêu gương của cấp ủy, người chỉ huy, cán bộ, đảng viên trong đơn vị; luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích của cá nhân; cổ vũ mọi quân nhân nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ trung tâm là GD, ĐT, NCKH và các nhiệm vụ đột xuất khác được giao”.

Mối quan hệ đoàn kết ở các cơ quan, đơn vị không phải tự nhiên mà có, mà nó là kết quả của một quá trình lâu dài, thường xuyên được chăm lo, củng cố. Thượng tá Đoàn Đức Sơn - Chính ủy Trung đoàn 290, Sư đoàn 375 cho rằng: “Để xây dựng được sự đoàn kết, thống nhất trong đơn vị thì phải tập trung xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, đoàn kết thống nhất; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn chuẩn mực, gương mẫu trong lời nói, việc làm, có tác phong khoa học, sâu sát với quần chúng. Cùng với việc phát huy vai trò của hội đồng quân nhân và các tổ chức trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đơn vị phải duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt “Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần”, “Tổ tư vấn tâm lý, sức khỏe, pháp luật”, “Tổ 3 người”, “Tổ chiến sĩ bảo vệ”… qua đó nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của bộ đội, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; thường xuyên quan tâm thăm hỏi, động viên quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, giải quyết tốt chế độ, chính sách hậu phương Quân đội”.

Là đơn vị hằng năm đảm nhiệm huấn luyện chiến sĩ mới, Tiểu đoàn 11 (Phòng Tham mưu, Sư đoàn 363) xác định đội ngũ cán bộ là yếu tố quyết định kết quả hoàn thành nhiệm vụ, trong đó chú trọng xây dựng mối quan hệ gắn bó “cán-binh”. Theo Thiếu tá Đoàn Vũ Khiêm - Chính trị viên Tiểu đoàn, đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trung đội, tiểu đội thực hiện “4 cùng” với chiến sĩ, gương mẫu đi đầu trong mọi công việc trên tinh thần “lấy tình thương, trách nhiệm làm chuẩn mực, hiệu quả huấn luyện làm thước đo” và đề cao việc giáo dục bộ đội thông qua việc làm cụ thể của mình; kiên quyết đấu tranh, xử lý những hành vi quân phiệt, kể cả trong lời nói và hành động vi phạm nhân cách quân nhân”. Cùng suy nghĩ đó, Thiếu tá Lê Khắc Lễ - Chính trị viên Tiểu đoàn 31, Lữ đoàn 28 chia sẻ: “Bằng sự gần gũi, quan tâm, chia sẻ, nhất là việc “làm gương” của cán bộ các cấp, đơn vị đã xây dựng được môi trường cởi mở, dân chủ, đoàn kết, thân tình giữa cán bộ với chiến sĩ, chiến sĩ với chiến sĩ; qua đó tạo cho họ niềm tin, động lực để phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

Xây dựng mối quan hệ gắn bó quân dân

Trong những năm qua, sự phối hợp hành động với các cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương nơi đóng quân được các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng thực hiện tốt. Thượng tá Nguyễn Đức Ất - Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 363 cho biết: “Để xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân dân tốt đẹp, các cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương, các đơn vị đóng quân trên địa bàn xây dựng kế hoạch, thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa, tốt đẹp, lành mạnh, phong phú” trong Quân đội gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Các hoạt động kết nghĩa ngày càng đi vào nền nếp, thiết thực; nội dung hoạt động tập trung vào tuyên truyền cho nhân dân, đoàn viên, đội viên chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chính sách hậu phương Quân đội, tìm hiểu truyền thống, giao lưu văn hóa”.

Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, giúp đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai... được các đơn vị trong Quân chủng tích cực hưởng ứng, tham gia, tạo được niềm tin yêu của nhân dân. Trung tá Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 375 cho biết: “Trên địa bàn đóng quân của Sư đoàn, thiên tai xảy ra với mật độ, cường độ ngày càng lớn, gây tổn thất lớn về người và tài sản. Với trách nhiệm chính trị và tình cảm tin yêu, gắn bó máu thịt với Nhân dân, ngoài việc hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn chiến đấu, quản lý và bảo vệ vững chắc vùng trời được giao, Sư đoàn 375 thường xuyên quan tâm thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai; chung sức cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn vượt qua khó khăn bằng những việc làm thiết thực, hành động ý nghĩa. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn đã chủ động, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn hóa khu dân cư; nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, góp phần giữ vững ANCT, TTATXH, xây dựng địa phương vững mạnh toàn diện”.

Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới cũng được các đơn vị trong Quân chủng hưởng ứng tích cực, triển khai thực hiện có hiệu quả. Đại tá Nguyễn Văn Công - Trưởng Phòng Dân vận, Cục Chính trị cho biết: Ở vùng sâu, vùng xa, nhiều đài, trạm ra đa của Quân chủng đã triển khai thực hiện tốt phong trào “Toàn dân xây dựng nếp sống văn hoá” và đã trở thành điểm sáng văn hoá trên địa bàn. Nhiều đơn vị tích cực tham gia nội dung thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa... do địa phương phát động, góp phần giáo dục truyền thống, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân nơi đóng quân. Trên các địa bàn, tuỳ theo điều kiện, các đơn vị của Quân chủng đều có những hoạt động kết nghĩa với các trường học, các cơ quan, đơn vị bạn. Những hoạt động đó đã được cụ thể hoá theo từng chương trình hành động vào những thời điểm thích hợp, tạo điều kiện cho các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ và thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; củng cố và thắt chặt tình nghĩa quân dân.

Một trong những nội dung cơ bản của xây dựng môi trường văn hóa trong Quân đội là xây dựng lối sống trong đơn vị văn minh, ứng xử có văn hóa, giải quyết hài hòa các mối quan hệ, đề cao tình đồng chí, đồng đội, yêu thương, giúp đỡ nhau cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời, thực hiện tốt chức năng “Đội quân công tác”, luôn sâu sát, gần gũi Nhân dân, dựa chắc vào dân, củng cố, giữ vững “thế trận lòng dân”. Đây cũng là những yếu tố góp phần làm tỏa sáng phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú”.

>>> Bài 4: Xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp

NGUYỄN THÀNH TRUNG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website