19 giờ:8 phút Thứ năm, ngày 28 tháng 7 , 2022

Đảng ủy Quân chủng PK-KQ tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết về công tác hậu cần, tài chính

Chiều 28-7, Đảng ủy Quân chủng PK-KQ tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 623-NQ/QUTW ngày 29-10-2012 của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 513-NQ/QUTW ngày 21-9-2012 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về công tác tài chính Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng PK-KQ chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Vũ Văn Kha - Quyền Tư lệnh Quân chủng; Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng; Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng - Phó Chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần; Thiếu tướng Lưu Sỹ Quý - Cục trưởng Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng; đại biểu một số cơ quan của Bộ Quốc phòng, Quân chủng PK-KQ, các đồng chí cán bộ hậu cần, tài chính trong Quân chủng.

Đảng ủy Quân chủng PK-KQ tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết về công tác hậu cần, tài chính
Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng - Phó Chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần phát biểu tại Hội nghị.
Đảng ủy Quân chủng PK-KQ tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết về công tác hậu cần, tài chính
Các đại biểu dự Hội nghị.

Trong 10 năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 623, các nghị quyết, văn bản, chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch của các cấp về công tác hậu cần; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì đúng, đủ số lượng, chất lượng vật chất, trang bị hậu cần dự trữ SSCĐ theo quy định; bảo đảm kịp thời đầy đủ mọi mặt hậu cần phục vụ cho tiếp nhận, huấn luyện các loại VKTBKT mới, cũng như cho nhiệm vụ hội thi, hội thao, diễn tập, bắn, ném bom, đạn thật của các lực lượng trong Quân chủng; bảo đảm đầy đủ, kịp thời các chủng loại xăng dầu cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; bảo đảm đúng đủ, kịp thời chế độ tiêu chuẩn, định lượng ăn cho các đối tượng theo quy định; đẩy mạnh các mô hình tăng gia sản xuất phù hợp với khí tượng thổ nhưỡng từng vùng, miền; làm tốt công tác bảo đảm quân trang thường xuyên, quân trang niên hạn cho các đối tượng, quân trang nghiệp vụ bay cho phi công bằng nguồn ngân sách được cấp; chủ động chỉ đạo, hư­ớng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp vệ sinh phòng dịch theo mùa, đặc biệt là dịch COVID-19, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện nghiêm Quy định về tăng cường công tác bảo đảm sức khỏe cho phi công quân sự, thành viên tổ bay và học viên bay trong SSCĐ, huấn luyện và bay nhiệm vụ; 100% phi công, thành viên tổ bay, học viên bay được kiểm tra, giám định đủ điều kiện sức khỏe bay...

Đảng ủy Quân chủng PK-KQ tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết về công tác hậu cần, tài chính
Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng PK-KQ kết luận Hội nghị.

Đối với Nghị quyết 513, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ Quân chủng đã tổ chức quán triệt nội dung, ý nghĩa của nghị quyết; xây dựng quy chế, quy định chế độ báo cáo nhằm thống nhất quản lý công tác Tài chính trong toàn Quân chủng. Cấp uỷ Đảng và chỉ huy các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tài chính, bảo đảm công khai, minh bạch. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Điều lệ công tác tài chính QĐND Việt Nam; các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng và hướng dẫn của cơ quan nghiệp vụ cấp trên về công tác tài chính. Công tác phân bổ ngân sách có trọng tâm, trọng điểm, theo thứ tự ưu tiên, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ cả thường xuyên, đột xuất; tăng cường phân cấp kinh phí để các đơn vị tự mua sắm vật tư, trang bị, giảm bớt được chi phí bảo quản tập trung và vận chuyển; bảo đảm đúng quy định của Bộ Quốc phòng về phân cấp ngân sách triệt để ngay từ đầu các năm cho đơn vị cơ sở; chỉ đạo các biện pháp tăng cường công tác quản lý tài chính, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí...

Đảng ủy Quân chủng PK-KQ tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết về công tác hậu cần, tài chính
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng trao bằng khen
cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 623.
Đảng ủy Quân chủng PK-KQ tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết về công tác hậu cần, tài chính
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng trao bằng khen
cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 513.

Trong thời gian tới, toàn Quân chủng tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 623, Nghị quyết số 513 và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của các cấp về công tác hậu cần, công tác tài chính. Đối với công tác hậu cần, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp, thực hiện tốt công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ toàn Quân chủng về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, QUTW về công tác hậu cần Quân đội. Tập trung tổ chức bảo đảm đầy đủ, kịp thời vật chất, trang bị hậu cần cho các nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, thường xuyên và đột xuất; ưu tiên bảo đảm cho các lực lượng cơ động tác chiến, ứng cứu khẩn cấp; chú trọng bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo và huấn luyện, diễn tập triển khai trang bị vũ khí, khí tài  mới; thường xuyên duy trì đúng, đủ số lượng, chất lượng vật chất hậu cần dự trữ SSCĐ theo Chỉ thị của Bộ Quốc phòng, Chỉ lệnh của Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần.

Đối với công tác tài chính, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của QUTW, Đảng ủy Quân chủng về công tác tài chính, thực hiện nghiêm Quy chế lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tài chính; tích cực, chủ động bảo đảm tài chính cho nhiệm vụ huấn luyện SSCĐ, bảo đảm kỹ thuật, cải tiến VKTBKT; thực hiện tốt các chế độ, chính sách, bảo đảm ổn định đời sống bộ đội. Tích cực, chủ động tạo nguồn, đẩy mạnh hoạt động thu nộp, tăng cường khả năng tài chính phục vụ cân đối ngân sách, kinh phí; bố trí cơ cấu chi hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm; phục vụ kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lập, phân bổ và giao dự toán ngân sách hàng năm theo đúng chỉ thị của Bộ Quốc phòng và hướng dẫn của Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng; chủ động nắm chắc các nguồn lực tài chính để cân đối, bố trí ngân sách bảo đảm đúng hướng, đúng trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ cả thường xuyên và đột xuất; trong đó ưu tiên bảo đảm thực hiện chế độ, chính sách, đời sống bộ đội.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Quân chủng PK-KQ đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 623 và Nghị quyết số 513. Đồng thời đề nghị sau tổng kết các nghị quyết về công tác hậu cần, tài chính ở cấp Bộ, căn cứ nghị quyết, kết luận của QUTW về công tác hậu cần, tài chính trong tình hình mới, Đảng ủy Quân chủng, cấp ủy các cấp trong Quân chủng cụ thể hóa thành nghị quyết, kế hoạch triển khai ở cấp mình. Bên cạnh đó, lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao khả năng cơ động, sẵn sàng đáp ứng kịp thời đầy đủ mọi mặt hậu cần trong huấn luyện, diễn tập ở các cấp, tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động, huấn luyện cường độ cao trong mọi điều kiện. Cơ quan hậu cần các đơn vị trong Quân chủng tích cực tham gia xây dựng hoạt động khu vực phòng thủ, thường xuyên nắm chắc lực lượng, tiềm lực, thế trận hậu cần khu vực phòng thủ để sẵn sàng khai thác, huy động, kết hợp bảo đảm cho đơn vị thực hiện nhiệm vụ SSCĐ, diễn tập. Cùng với đó đổi mới phương thức bảo đảm bảo đảm xăng dầu, bảo đảm sức khỏe cho phi công và các mặt ăn, ở, sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe cho bộ đội; chú trọng các khâu lập dự toán, phân cấp, quy định tạo nguồn; tiếp tục quản lý chặt chẽ, thực hành tiết kiệm vật chất dữ trữ hậu cần, nâng cao hiệu quả sử dụng vật chất, kinh phí được phân bổ và khai thác, tạo nguồn theo quy định của pháp luật…

Tại Hội nghị, Bộ Tư lệnh Quân chủng đã trao tặng bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 623 và 36 tập thể, 38 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 513.

Tin, ảnh: TRUNG THÀNH

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website