13 giờ:38 phút Thứ năm, ngày 18 tháng 1 , 2024

Hội nghị cán bộ Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2024

Sáng 18-1, Cơ quan Chủ nhiệm Phòng không toàn quân đã tổ chức Hội nghị cán bộ Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân (PKLQ, PKND) năm 2024. Trung tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ), Chủ nhiệm Phòng không toàn quân tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

 Tham dự Hội nghị có thủ trưởng một số cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng; thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ; đại biểu các Quân khu, Quân chủng Hải quân, BTL Thủ đô Hà Nội, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát Biển Việt Nam, các Quân đoàn; đại biểu Ban Chỉ đạo PKND tỉnh (thành phố) trực thuộc Trung ương; thủ trưởng các cơ quan Quân chủng; các đồng chí cán bộ đại diện cho lực lượng PKLQ, PKND trong toàn quân.

Hội nghị cán bộ phòng không lục quân, phòng không nhân dân năm 2024
Trung tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị cán bộ phòng không lục quân, phòng không nhân dân năm 2024
Các đại biểu dự Hội nghị.

Hội nghị cán bộ phòng không lục quân, phòng không nhân dân năm 2024
Thiếu tướng Lê Hồng Sơn - Cục trưởng Cục PKLQ phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2023, được sự quan tâm của lãnh đạo, chính quyền các địa phương và sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, đơn vị các cấp, với tinh thần trách nhiệm cao, các cơ quan, đơn vị PKLQ, PKND, PKKN thuộc cơ quan quân sự địa phương, Bộ đội Biên phòng, dân quân tự vệ đã tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ lệnh, chỉ thị của Tổng Tham mưu trưởng, Tư lệnh Quân khu, Quân chủng, Quân đoàn và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội về công tác PKLQ, PKND, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Cơ quan Chủ nhiệm Phòng không toàn quân hoàn thành tốt chức năng tham mưu cho Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ công tác PKLQ toàn quân, công tác PKND trong phạm vi cả nước; thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ, kiểm tra đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác PKLQ, PKND các đơn vị, địa phương chặt chẽ, nghiêm túc. Ý thức cảnh giác SSCĐ được nâng cao, thực hiện các quy định, chế độ SSCĐ có nhiều tiến bộ, thực chất hơn. Công tác quản lý vùng trời ở độ cao thấp, cực thấp của lực lượng PKLQ, PKND có nhiều chuyển biến tích cực. Các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, chính quyền địa phương trong phát hiện, xử lý kịp thời các phương tiện bay không người lái vi phạm quy chế bay, bay không phép.

Hội nghị cán bộ phòng không lục quân, phòng không nhân dân năm 2024
Đồng chí Dương Mạnh Tiệp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị cán bộ phòng không lục quân, phòng không nhân dân năm 2024
Thiếu tướng Quách Văn Nhỏ - Phó Tư lệnh Quân khu 9 phát biểu tại Hội nghị.

Chỉ huy các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, chú trọng nghiên cứu đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức huấn luyện, lấy huấn luyện cơ bản làm gốc, huấn luyện cán bộ chỉ huy cơ quan là trọng tâm, huấn luyện kíp chiến đấu sở chỉ huy các cấp là trọng điểm, quan tâm, chú trọng đến công tác huấn luyện đêm; chất lượng huấn luyện của các đơn vị trong toàn lực lượng PKLQ có nhiều chuyển biến tích cực, sẵn sàng đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo PKND các cấp đã tích cực tham mưu, chỉ đạo, chủ động hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành tham mưu, đề xuất với lãnh đạo, chính quyền địa phương ban hành các văn vản triển khai hoạt động công tác PKND ở đơn vị, địa phương. Lực lượng Phòng không kiêm nhiệm Bộ đội Biên phòng phát huy trách nhiệm trong huấn luyện, SSCĐ và tham gia quản lý vùng trời ở độ cao thấp, cực thấp có nhiều chuyển biến tích cực...

Năm 2024, Cơ quan Chủ nhiệm Phòng không toàn quân xác định tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả các quyết định, nghị định, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác PKLQ, PKND; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực SSCĐ của lực lượng PKLQ toàn quân ở các cấp, trên các hướng, địa bàn, khu vực chiến lược và trên biển, đảo; chú trọng những thời điểm giờ nghỉ, ngày nghỉ, dịp lễ, Tết và các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, kiên quyết không để bị động, bất ngờ, lỡ thời cơ trong mọi tình huống trên không. Tiếp tục triển khai có hiệu quả nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Quốc phòng về quản lý hoạt động của tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ, không để sai, sót, lọt, chậm, hoang báo; thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ trực SSCĐ ở các cấp, duy trì nghiêm chế độ nghiên cứu địch, nắm, dự báo, đánh giá tình hình, tham mưu, đề xuất các phương án xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống. Thường xuyên nghiên cứu, đổi mới phương pháp huấn luyện theo phương châm: “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện trong điều kiện thời tiết phức tạp, huấn luyện hiệp đồng tác chiến quân binh chủng, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, pháp luật và huấn luyện xử lý các tình huống đột xuất, bất ngờ, thiên tai, dịch bệnh. Cơ quan Chủ nhiệm Phòng không toàn quân chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, hoàn chỉnh hồ sơ dự án Luật PKND, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội (tháng 3-2024), trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5-2024), Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10-2024).

Kết luận Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Hiền yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm túc Quy định số 2582/QĐ-TM ngày 31-8-2022 về chế độ SSCĐ của Quân chủng và lực lượng Phòng không, Không quân của Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; tổ chức lực lượng trực theo đúng quy định, xử lý các tình huống trên không theo đúng Chỉ lệnh số 750/CL-TM ngày 11-9-2021 của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam về xử lý tình huống tác chiến phòng không, không để sai, sót, lọt chậm, hoang báo. Chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng quản lý vùng trời, nhất là ở độ cao thấp, cực thấp và hoạt động bay của phương tiện bay siêu nhẹ; đồng thời, tuyên truyền làm chuyển biến nhận thức, trách nhiệm của người dân chấp hành các quy định của pháp luật về khai thác, sử dụng phương tiện bay siêu nhẹ. Thường xuyên rà soát, bổ sung, xây dựng mới hệ thống văn kiện tác chiến, chiến đấu, nhất là hệ thống kế hoạch. Nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cục PKLQ đổi mới và nâng cao chất lượng hội thi, hội thao, bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu đề ra.

Hội nghị cán bộ phòng không lục quân, phòng không nhân dân năm 2024Trung tướng Nguyễn Văn Hiền - Tư lệnh Quân chủng PK-KQ trao thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác PKLQ, PKND năm 2023.

Hội nghị cán bộ phòng không lục quân, phòng không nhân dân năm 2024
Thiếu tướng Bùi Thiên Thau - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ trao thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PKLQ, PKND năm 2023.

Hội nghị cán bộ phòng không lục quân, phòng không nhân dân năm 2024
Thiếu tướng Lê Hồng Sơn - Cục trưởng Cục PKLQ trao thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PKLQ, PKND năm 2023.

Nhân dịp này, Cơ quan Chủ nhiệm Phòng không toàn quân đã trao thưởng 8 tập thể, 30 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác PKLQ, PKND năm 2023.

Tin, ảnh: TRẦN LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website