14 giờ:25 phút Thứ sáu, ngày 2 tháng 2 , 2024

Cục Phòng không lục quân hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2023

Năm 2023, Cục Phòng không lục quân (PKLQ) - Cơ quan Chủ nhiệm Phòng không toàn quân (CNPKTQ) đã triển khai và hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc; tổng kết Phong trào Thi đua quyết thắng được Quân chủng tặng Cờ thi đua. Nhân dịp đón Xuân Giáp Thìn 2024, Phóng viên Báo PK-KQ đã có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Lê Hồng Sơn - Cục trưởng Cục PKLQ - Phó Chủ nhiệm Phòng không toàn quân về những kết quả nổi bật trong năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Cục Phòng không lục quân hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2023
Lực lượng SMPK của Quân khu 3 thực hành bắn đạn thật tại Diễn tập chiến thuật và hội thi bắn đạn thật lực lượng Phòng không ba thứ quân khu vực phía Bắc năm 2023.
Ảnh: THÀNH TRUNG

Phóng viên (PV): Xin đồng chí Cục trưởng khái quát những kết quả nổi bật mà Cục PKLQ đạt được trong năm 2023?

Thiếu tướng LÊ HỒNG SƠN: Quán triệt sâu sắc chỉ lệnh, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Nghị quyết của Đảng ủy Quân chủng, Nghị quyết của Đảng ủy Cục PKLQ năm 2023; Cục PKLQ - Cơ quan CNPKTQ đã chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị PKLQ, Phòng không kiêm nhiệm duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực SSCĐ thường xuyên, tăng cường, nhất là các dịp cao điểm lễ, Tết và các sự kiện chính trị trọng đại; có nhiều giải pháp quyết liệt để quản lý hoạt động bay của phương tiện bay siêu nhẹ; chủ trì tổ chức Hội nghị hiệp đồng thông báo tình hình hoạt động bay của phương tiện bay siêu nhẹ trên các địa bàn, địa phương với Cục Tác chiến điện tử, BTL Thủ đô Hà Nội và Sư đoàn 361 nắm chắc tình hình mọi mặt, kiên quyết không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Năm 2023, Cục đã chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học đề tài cấp Bộ Quốc phòng về “Cách đánh máy bay không người lái của lực lượng PKLQ trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc”. Về công tác huấn luyện chiến đấu, Cục đã triển khai nghiên cứu soạn thảo 4 tài liệu huấn luyện lực lượng PKLQ, PKND năm 2023 theo quyết định của Tư lệnh Quân chủng; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị PKLQ, PKND quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, hướng dẫn của BTTM về công tác huấn luyện chiến đấu năm 2023; chủ trì tổ chức tập huấn cán bộ PKLQ, PKND và tập huấn tổ điều khiển mục tiêu bay M-94, M-96 của các Quân khu, Quân chủng Hải quân, Quân đoàn, BTL Thủ đô Hà Nội; chủ trì tổ chức Hội thi Tiểu đoàn trưởng PPK, SMPK lực lượng PKLQ toàn quân và Diễn tập chiến thuật, bắn đạn thật lực lượng Phòng không ba thứ quân các đơn vị khu vực phía Bắc năm 2023 chặt chẽ, nghiêm túc, an toàn tuyệt đối.

Về công tác xây dựng lực lượng PKLQ, PKND, Cục đã chủ động tham mưu đề xuất Bộ Quốc phòng và Ban Quản lý dự án nghiên cứu, khảo sát lắp đặt 5 Đài ra đa bắt thấp VRS, SRS quang điện tử cho các đơn vị PKLQ thuộc Quân khu 1, 2, 5, 9 và Quân đoàn 3; chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm biểu biên chế Lữ đoàn phòng không thời bình của TTMT; bảo đảm tốt VKTBKT cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ. Tình hình chính trị nội bộ Cục ổn định, đoàn kết, đảm bảo an toàn về mọi mặt.

PV: Một trong những điểm nhấn nổi bật của Cục PKLQ năm 2023 là Cục đã chủ trì phối hợp khảo sát, nghiên cứu dự thảo Dự án Luật Phòng không nhân dân (PKND). Vậy đến nay, kết quả và tiến độ xây dựng Dự án Luật PKND diễn ra như thế nào thưa đồng chí Cục trưởng?

Thiếu tướng LÊ HỒNG SƠN: Việc xây dựng Luật PKND có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý ổn định về PKND theo hướng luật hoá các quy định hiện hành và thể chế hoá đường lối, chủ trương của Đảng về quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân VMTD, phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước để bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN. Nhận thức rõ điều đó, Cục PKLQ - Cơ quan thường trực Tổ biên tập Luật PKND đã tham mưu, nghiên cứu, soạn thảo Luật theo đúng trình tự quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức các đoàn đi khảo sát, toạ đàm, hội thảo tại 7 tỉnh, thành phố thuộc 7 Quân khu và tổ chức Hội thảo Luật PKND tại Quân chủng; nghiên cứu dự thảo hồ sơ dự án Luật, gồm: Dự thảo Tờ trình Chính phủ dự án Luật PKND; Dự thảo Luật PKND và các văn bản kèm theo gửi lấy ý kiến 23 ban, bộ, ngành Trung ương và 63 UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật. Đến nay, Hồ sơ dự án Luật PKND đã được Bộ Quốc phòng gửi Bộ Tư pháp thẩm định, đồng thời tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu, hoàn chỉnh hồ sơ dự án Luật báo cáo Bộ Quốc phòng trình Chính phủ xem xét thông qua, thời gian Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội (tháng 2-2024); trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5-2024) và Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10-2024).

PV: Xin đồng chí cho biết một số trọng tâm, nhiệm vụ lớn của Cục PKLQ trong năm 2024?

Thiếu tướng LÊ HỒNG SƠN: Năm 2024, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Quân chủng, Cục PKLQ sẽ chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị PKLQ, PKND, Phòng không kiêm nhiệm duy trì thực hiện nghiêm mệnh lệnh, chỉ lệnh, chỉ thị và các văn bản hướng dẫn của trên về công tác SSCĐ Phòng không; tăng cường kiểm tra nền nếp, chế độ SSCĐ thường xuyên, đột xuất, tập trung vào các khu vực trọng điểm, thời gian cao điểm lễ, Tết; duy trì và nâng cao chất lượng toàn diện hệ thống trực chỉ huy, trực ban tác chiến SCH các cấp, các đài quan sát phòng không.

Chỉ đạo các đơn vị PKLQ thường xuyên nghiên cứu, đổi mới công tác huấn luyện; duy trì, thực hiện huấn luyện đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu các thành phần thông tin, trinh sát, đo xa, tiêu đồ; vận dụng đa dạng các phương pháp để huấn luyện xác định lấy huấn luyện kíp chiến đấu là trọng tâm, huấn luyện cán bộ là then chốt, tăng cường tổ chức kiểm tra, hội thao, hội thi theo phân công, nâng cao chất lượng rút kinh nghiệm huấn luyện, kiên quyết khắc phục bệnh hình thức, bệnh thành tích trong huấn luyện. Tập trung huấn luyện nâng cao khả năng cơ động cho các phân đội PPK, SMPK theo các hình thức chiến thuật; huấn luyện làm chủ VKTBKT, tăng cường huấn luyện hiệp đồng quân, binh chủng, huấn luyện đánh địch đột nhập đường không, huấn luyện cường độ cao trong mọi điều kiện địa hình, thời tiết. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện Chỉ thị của TTMT về công tác PKLQ, PKND năm 2024; chủ trì tập huấn cán bộ PKLQ, PKND; tổ chức Hội thi KCĐ SCH Lữ đoàn phòng không; diễn tập chiến thuật bắn đạn thật lực lượng Phòng không ba thứ quân và Phòng không kiêm nhiệm Bộ đội Biên phòng khu vực phía Nam tại TB3. Tiếp tục hoàn chỉnh dự án Luật PKND bảo đảm chất lượng; tiếp tục tham mưu đề xuất với trên trang bị VKKT mới, cải tiến, hiện đại cho các đơn vị PKLQ, PKND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ SSCĐ trong tình hình mới; tập trung xây dựng Cục PKLQ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; giữ vững ổn định, an toàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024, thiết thực chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống Cục PKLQ (10-7-1979 / 10-7-2024).

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

ĐỨC LƯU, HỒNG LĨNH (Thực hiện)
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website