16 giờ:28 phút Thứ năm, ngày 2 tháng 5 , 2024

Nhà máy A29

Thực hiện hiệu quả công tác quản lý chất lượng sản phẩm

Là trung tâm sửa chữa tổng hợp các loại trang bị kỹ thuật phòng không khu vực phía Nam, các sản phẩm do Nhà máy A29 sửa chữa, sau khi xuất xưởng đều bảo đảm chất lượng cấp 2, đồng bộ, có độ ổn định cao. Để có được kết quả đó, Nhà máy luôn nỗ lực nâng cao năng lực sửa chữa, thực hiện chặt chẽ các quy trình công nghệ; đồng thời thường xuyên duy trì thực hiện có hiệu quả công tác quản lý chất lượng sản phẩm.

Thực hiện hiệu quả công tác quản lý chất lượng sản phẩm
Kiểm tra chất lượng sản phẩm sau sửa chữa tại Phân xưởng 2, Nhà máy A29.

Đại tá Bùi Khánh Toàn - Giám đốc Nhà máy cho biết: “Trong công tác quản lý chất lượng sản phẩm, Nhà máy luôn tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm các thông tư, chỉ thị, tiêu chuẩn của trên liên quan đến công tác quản lý chất lượng trang bị kỹ thuật và một số tiêu chuẩn cơ sở do Nhà máy xây dựng. Quy trình kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm sau sửa chữa được Nhà máy xây dựng dựa trên quy trình công nghệ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các tiêu chuẩn quân sự của trên. Quá trình sửa chữa tại Nhà máy, các sản phẩm đều được tiến hành theo đúng quy trình công nghệ, phương án kỹ thuật theo quy định, do đó luôn bảo đảm về chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị”.

Được biết, để thực hiện hiệu quả công tác quản lý chất lượng sản phẩm, trong những năm qua, Nhà máy đã tiến hành xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trên các lĩnh vực bao gồm: Sửa chữa các tổ hợp đài điều khiển tên lửa phòng không, ra đa, pháo phòng không, đạn tên lửa, sản xuất vật tư, phụ tùng thay thế… duy trì thực hiện nghiêm các quy định để nâng cao chất lượng, độ tin cậy của vật tư, trang bị kỹ thuật trong công tác thực hiện mua sắm, sản xuất vật tư kỹ thuật, hàng hoá quốc phòng; làm tốt công tác bảo đảm tài liệu kỹ thuật, trang thiết bị công nghệ, mặt bằng công nghệ, nguồn nhân lực để duy trì chất lượng, nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng trang bị kỹ thuật tại đơn vị. Công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm trong sản xuất và nghiệm thu sản phẩm được tổ chức thực hiện đúng quy định. Nhà máy đã từng bước cập nhật, bảo đảm đầy đủ các bộ tiêu chuẩn cho tất cả các chủng loại khí tài, chủ động quán triệt áp dụng để nâng cao chất lượng kiểm tra, kiểm soát, nâng cao chất lượng sửa chữa các sản phẩm trong quy trình sản xuất; thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm, giảng bình nghiêm túc, chặt chẽ, thông báo kỹ thuật sau mỗi lần kết thúc sửa chữa, nghiệm thu trang bị kỹ thuật. Năm 2023, Nhà máy hoàn thành sửa chữa và nghiệm thu bàn giao 31/31 mặt hàng quốc phòng theo chỉ tiêu pháp lệnh, 10/10 mặt hàng quốc phòng khác với tổng số 421 sản phẩm. Trong đó, 100% sản phẩm sau nghiệm thu đạt chất lượng cấp 2 đồng bộ.

Theo Thiếu tá Đào Trung Sơn - Trợ lý Phòng Kiểm tra chất lượng sản phẩm, bên cạnh việc triển khai thực hiện chặt chẽ, đồng bộ các quy trình, quy định, trong những năm qua, công tác quản lý chất lượng sản phẩm của Nhà máy đặc biệt chú trọng bám sát các phân xưởng, giám sát chặt chẽ việc chấp hành quy trình công nghệ, phương án kỹ thuật. Các trang bị kỹ thuật đưa vào Nhà máy sửa chữa đều được tổ chức kiểm hỏng cụ thể đến từng cụm, khối, chi tiết. Công tác “3 kiểm” được tổ chức thực hiện chặt chẽ trên từng công đoạn sản xuất, bao gồm: Người trực tiếp sửa chữa kiểm tra các tham số theo quy định; tổ trưởng tổ sản xuất kiểm tra và nhân viên phòng kiểm tra chất lượng kiểm tra. Nhà máy luôn chú trọng nâng cao chất lượng công tác tự kiểm của người công nhân và tổ trưởng tổ sản xuất cùng với sự giám sát thường xuyên của nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm trên từng công đoạn sản xuất, coi đây là yếu tố rất quan trọng để không ngừng nâng cao chất lượng sửa chữa trang bị kỹ thuật. Công tác đăng ký hồ sơ sửa chữa được duy trì nghiêm, làm đến đâu đăng ký cụ thể, tỉ mỉ theo quy định đến đó. Công tác kiểm soát chất lượng vật tư đầu vào được kiểm soát chặt chẽ về số lượng, chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ theo đúng quy định trước khi lắp lên khí tài.

Việc thực hiện hiệu quả công tác quản lý chất lượng sản phẩm là yếu tố quan trọng góp phần không ngừng nâng cao năng lực sửa chữa của Nhà máy; bảo đảm chất lượng của trang bị kỹ thuật sau sửa chữa luôn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và các nhiệm vụ đột xuất của đơn vị; đồng thời góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Nhà máy A29 trong lĩnh vực sửa chữa trang bị kỹ thuật phòng không.

Bài, ảnh: CÔNG GIANG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website