17 giờ:1 phút Thứ năm, ngày 2 tháng 5 , 2024

Gắn xây xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật với nâng cao chất lượng huấn luyện bay và bảo đảm an toàn bay

Năm 2024, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 370 đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện đột phá về nâng cao chất lượng huấn luyện; coi khâu gắn xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật (XDCQ, QLKL) với nâng cao chất lượng huấn luyện bay và bảo đảm an toàn bay là chủ trương, giải pháp quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cho Sư đoàn. Để làm rõ hơn hiệu quả những chủ trương, giải pháp trên, Báo PK-KQ đã có cuộc trao đổi với Đại tá Cù Đức Hường - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 370. Xin giới thiệu với bạn đọc!

Gắn xây xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật với nâng cao chất lượng huấn luyện bay và bảo đảm an toàn bay
Huấn luyện bay cất hạ cánh trên tàu ở Trung đoàn 917, Sư đoàn 370.

Phóng viên (PV): Xin đồng chí khái quát về hiệu quả việc gắn XDCQ, QLKL với nâng cao chất lượng huấn luyện bay và bảo đảm an toàn bay của Sư đoàn thời gian qua?

Đại tá Cù Đức Hường: Những năm qua, trong lộ trình xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, Sư đoàn 370 được tiếp nhận một số máy bay, vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại. Điều đó giúp nâng cao khả năng và sức mạnh chiến đấu cho Sư đoàn. Tuy nhiên, quá trình thực hiện nhiệm vụ, có thời điểm một số cơ quan, đơn vị chưa coi trọng đúng mức đến công tác XDCQ, QLKL dẫn đến chất lượng hoàn thành nhiệm vụ còn thấp. Trước thực tế đó, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn Sư đoàn đã xác định, cùng với VKTBKT hiện đại thì nhân tố con người có ý nghĩa quyết định đến khả năng hoàn thành nhiệm vụ; trong đó, con người ngoài trình độ chuyên môn tốt phải có ý thức tổ chức kỷ luật cao mới có thể đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Xuất phát từ những yêu cầu trên, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Sư đoàn đã lãnh đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đột phá nâng cao chất lượng XDCQ, QLKL và gắn công tác này với nâng cao chất lượng huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay và đạt được những kết quả tích cực, được Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đánh giá cao. Ngay đầu năm 2024, trong Diễn tập bắn, ném bom, đạn thật do Quân chủng PK-KQ tổ chức tại Trường bắn Quốc gia Khu vực 3, Sư đoàn có 2 tập thể tham gia đều đạt xuất sắc, được Quân chủng tặng bằng khen. Trong 6 cá nhân của Quân chủng đạt xuất sắc thì Sư đoàn có 4 cá nhân được khen thưởng. Đây là những hiệu quả ban đầu từ việc gắn XDCQ, QLKL vào các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ huấn luyện bay và bảo đảm an toàn bay mà cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Sư đoàn đang thực hiện.

PV: Để gắn XDCQ, QLKL với nâng cao chất lượng huấn luyện bay và bảo đảm an toàn bay, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã có những chủ trương, biện pháp như thế nào?

Đại tá Cù Đức Hường: Kỷ luật là sức mạnh của Quân đội. Để phát huy được đầy đủ tính năng kỹ chiến thuật của VKTBKT, đòi hỏi người khai thác sử dụng phải tuân thủ tuyệt đối kỷ luật về quy trình, quy định. Điều đó không ngẫu nhiên có được mà do quá trình rèn luyện hằng ngày để hình thành quy trình khép kín từ tư tưởng đến hành động. Bởi lẽ, đặc thù huấn luyện của lực lượng không quân là sử dụng phương tiện kỹ thuật hiện đại, tốc độ cao, hoạt động với cường độ lớn, căng thẳng về tâm lý, tình huống diễn ra rất nhanh, đòi hỏi thao tác hết sức thuần thục, chính xác, tính độc lập cao... Nếu không có ý thức tổ chức kỷ luật cao thì nguy cơ mất an toàn rất lớn. Do vậy, Sư đoàn coi trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác XDCQ, QLKL trong huấn luyện. Để đạt hiệu quả, Sư đoàn chỉ đạo các đơn vị tích cực đẩy mạnh các hoạt động thi đua, gắn thực hiện  hiệu quả Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW, ngày 20-12-2022 của Quân ủy Trung ương; Nghị quyết số 877-NQ/ĐU, ngày 9-3-2023 của Đảng ủy Quân chủng PK-KQ; Mệnh lệnh huấn luyện của Tư lệnh Quân chủng và nghị quyết của Đảng ủy Sư đoàn về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023 - 2030 và những năm tiếp theo với thực hiện Chỉ thị 624 và Chỉ thị 2024 của Quân chủng PK-KQ về XDCQ, QLKL. Qua đó, thống nhất nhận thức, xây dựng động cơ, quyết tâm, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, nhất là phi công trong rèn luyện tác phong người quân nhân cách mạng thời kỳ mới với thực hiện nhiệm vụ huấn luyện; khắc phục tư tưởng ỷ lại, giản đơn, chủ quan trong chấp hành các quy định bảo đảm an toàn, thực hiện nền nếp chế độ huấn luyện. Cùng với đó, Sư đoàn tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với nhiệm vụ huấn luyện, bảo đảm an toàn bay. Lấy huấn luyện bay là trung tâm, huấn luyện cán bộ là khâu then chốt; bảo đảm an toàn bay vững chắc là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, yếu tố sống còn, quyết định đến sức mạnh chiến đấu của Sư đoàn.

PV: Thời gian tới, việc gắn XDCQ, QLKL với nâng cao chất lượng huấn luyện bay và bảo đảm an toàn bay của Sư đoàn sẽ tiếp tục tập trung cao độ vào những nội dung nào, thưa đồng chí?

Đại tá Cù Đức Hường: Để thực hiện tốt chủ trương đã nêu ở trên, thời gian tới, Sư đoàn yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp đề cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, quản lý việc gắn XDCQ, QLKL với nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, trọng tâm là huấn luyện bay và bảo đảm an toàn bay trên tinh thần mọi hoạt động của bộ đội đều gắn với XDCQ, QLKL. Theo đó, đi đôi với huấn luyện bay, việc huấn luyện mặt đất cả chuyên môn, chuyên ngành, điều lệnh, rèn luyện thể lực được duy trì chặt chẽ, nền nếp. Đồng thời, thường xuyên giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nắm chắc và thực hiện nghiêm túc pháp luật Nhà nước, chỉ thị, quyết định của của cấp trên về XDCQ, QLKL và bảo đảm an toàn. Duy trì nghiêm nền nếp, quy trình trong các giai đoạn chuẩn bị bay, giai đoạn bay. Trong quá trình huấn luyện, nhất là huấn luyện bay, bất luận trong tình huống nào phải luôn gắn với rèn luyện và chấp hành kỷ luật, thực hiện nền nếp chính quy; chú ý nâng dần độ khó, bảo đảm yêu cầu ngày càng cao để có thể đáp ứng tốt với yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, tình huống. Trong đó, việc tăng cường kiểm tra đột xuất và phúc tra để đánh giá thực chất kết quả gắn XDCQ, QLKL với huấn luyện bay và bảo đảm an toàn bay để rút kinh nghiệm, có giải pháp hiệu quả, kịp thời... góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Sư đoàn, bảo vệ vững chắc vùng trời và các mục tiêu được giao.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

PHÚ THỌ, CÔNG GIANG (Thực hiện)

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website