18 giờ:58 phút Thứ năm, ngày 6 tháng 6 , 2024

Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam kiểm tra hoạt động công tác đảng, công tác chính trị tại Sư đoàn 365

Ngày 6-6, Đoàn công tác Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam do Thiếu tướng Vũ Công Hòa - Phó Cục trưởng Cục Cán bộ làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, nắm tình hình hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) 6 tháng đầu năm 2024 tại Sư đoàn 365. Tham gia Đoàn có Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ; đại diện các cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam, Cục Chính trị, Bộ Tham mưu Quân chủng PK-KQ.

Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam kiểm tra hoạt động công tác đảng, công tác chính trị tại Sư đoàn 365
Thiếu tướng Vũ Công Hòa - Phó Cục trưởng Cục Cán bộ chủ trì buổi kiểm tra.

Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam kiểm tra hoạt động công tác đảng, công tác chính trị tại Sư đoàn 365
Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ phát biểu tại buổi kiểm tra.

Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam kiểm tra hoạt động công tác đảng, công tác chính trị tại Sư đoàn 365
Đại tá Vũ Xuân Yên - Chính ủy Sư đoàn 365 báo cáo kết quả hoạt động CTĐ, CTCT của Sư đoàn 6 tháng đầu năm 2024.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã nghe đơn vị báo cáo kết quả hoạt động CTĐ, CTCT của Sư đoàn 6 tháng đầu năm 2024; đồng thời trực tiếp kiểm tra thực tế việc triển khai thực hiện các mặt hoạt động CTĐ, CTCT tại Sư đoàn bộ và Trung đoàn 284, Tiểu đoàn 123. Nội dung kiểm tra tập trung vào hệ thống sổ sách, văn kiện CTĐ, CTCT; việc duy trì nền nếp, chế độ hoạt động của các ngành (Tuyên huấn, Tổ chức, Cán bộ, Bảo vệ - An ninh, Dân vận, Chính sách, Công tác quần chúng); kết quả một số mặt công tác quân sự, như: Công tác tham mưu tác chiến; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, xây dựng lực lượng…

Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam kiểm tra hoạt động công tác đảng, công tác chính trị tại Sư đoàn 365
Kiểm tra nhận thức cán bộ, chiến sĩ khối cơ quan Sư đoàn 365.
Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam kiểm tra hoạt động công tác đảng, công tác chính trị tại Sư đoàn 365

Kiểm tra sổ sách, văn kiện CTĐ, CTCT của Sư đoàn 365.

Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam kiểm tra hoạt động công tác đảng, công tác chính trị tại Sư đoàn 365
Kiểm tra sổ sách, văn kiện công tác tham mưu của Sư đoàn 365.

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2024, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 365 đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả các mặt hoạt động CTĐ, CTCT, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, xây dựng Sư đoàn ổn định, vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Các cấp ủy đảng đã phát huy vai trò lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), quản lý vùng trời; 100% các phân đội trực ban SSCĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ; hệ số SSCĐ của tên lửa, ra đa, pháo phòng không đều đạt và vượt chỉ tiêu. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo trên các mặt công tác trọng yếu; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng, nhất là sinh hoạt ra nghị quyết lãnh đạo; thực hiện hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên; tổ chức quán triệt, học tập nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của cấp ủy đảng các cấp.

Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam kiểm tra hoạt động công tác đảng, công tác chính trị tại Sư đoàn 365
Đoàn kiểm tra tham quan Sở chỉ huy Trung đoàn 284, Sư đoàn 365.

Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam kiểm tra hoạt động công tác đảng, công tác chính trị tại Sư đoàn 365

Đoàn kiểm tra tham quan nội dung tháo nạp đạn tên lửa S125-2TM, Tiểu đoàn 123, Trung đoàn 284, Sư đoàn 365.

Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam kiểm tra hoạt động công tác đảng, công tác chính trị tại Sư đoàn 365

Đoàn kiểm tra tham quan xe điều khiển của tổ hợp tên lửa S125-2TM, Tiểu đoàn 123, Trung đoàn 284, Sư đoàn 365.

Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam kiểm tra hoạt động công tác đảng, công tác chính trị tại Sư đoàn 365
Đoàn kiểm tra chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 123, Trung đoàn 284, Sư đoàn 365.

Đồng thời, Sư đoàn đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác giáo dục chính trị theo Chỉ thị số 2423-CT/QUTW ngày 9-11-2023 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị trong giai đoạn mới”; triển khai có hiệu quả các biện pháp tuyên truyền giáo dục, với các mô hình giáo dục chính trị, như: “Mảnh ghép kiến thức”, “Gương điển hình tiên tiến”; “Mỗi ngày một điều luật”, “Mỗi tuần một tình huống tư tưởng”. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng với chủ đề “Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quân nhân đối với bản thân, gia đình, đồng đội và đơn vị”; thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở và tổ chức sinh hoạt Ngày chính trị và văn hóa tinh thần kết hợp với đối thoại dân chủ ở các cấp; nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân; tiến hành có hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ; hệ thống văn kiện, sổ sách CTĐ, CTCT được xây dựng đầy đủ, đăng ký ghi chép khoa học, cụ thể, tỉ mỉ…

Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam kiểm tra hoạt động công tác đảng, công tác chính trị tại Sư đoàn 365
Kiểm tra sổ sách văn kiện công tác tham mưu của Trung đoàn 284, Sư đoàn 365.

Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam kiểm tra hoạt động công tác đảng, công tác chính trị tại Sư đoàn 365
Kiểm tra nhận thức cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 284.

Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam kiểm tra hoạt động công tác đảng, công tác chính trị tại Sư đoàn 365
Kiểm tra sổ sách ngành Tuyên huấn Trung đoàn 284.

Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam kiểm tra hoạt động công tác đảng, công tác chính trị tại Sư đoàn 365
Kiểm tra văn kiện, kế hoạch CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ của Trung đoàn 284.

Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Vũ Công Hòa - Phó Cục trưởng Cục Cán bộ ghi nhận và biểu dương những kết quả hoạt động CTĐ, CTCT của Sư đoàn 365 trong 6 tháng đầu năm 2024. Đồng thời, yêu cầu đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra; tập trung quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của trên; rà soát nắm chắc tình hình mọi mặt của đơn vị để có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiện nhiệm vụ sát, đúng. Duy trì nghiêm nền nếp hoạt động CTĐ, CTCT, coi trọng làm tốt công tác tư tưởng; duy trì nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức sinh hoạt Đảng, quản lý chặt chẽ tình hình nội bộ, phát huy tốt dân chủ cơ sở, đổi mới và nâng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị; quan tâm, xây dựng, củng cố mối quan hệ đoàn kết thống nhất; chăm lo đời sống vật chất tinh thần bộ đội, xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị làm cơ sở xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Tin, ảnh: THẾ THỦY
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website