5 giờ:54 phút Thứ hai, ngày 6 tháng 3 , 2017

Bảo đảm nguồn đào tạo chất lượng cao cho Quân đội

Từ ngày 1-3, Ban Tuyển sinh quân sự (TSQS) thuộc cơ quan quân sự các địa phương, đơn vị bắt đầu tiến hành làm thủ tục cho thí sinh đăng ký dự tuyển đào tạo đại học, cao đẳng quân sự vào các học viện, nhà trường quân đội năm 2017.

Để tăng cường thu hút nguồn đầu vào chất lượng ngày càng cao phục vụ công tác đào tạo cán bộ quân đội, Ban TSQS Bộ Quốc phòng tiếp tục có những đổi mới, điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong công tác tuyển sinh nhằm bảo đảm thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định, tạo thuận lợi và bảo đảm tốt quyền lợi của thí sinh...

Nhiều điều chỉnh có lợi cho thí sinh

Theo Trung tướng Trần Hữu Phúc, Cục trưởng Cục Nhà trường (Bộ Tổng tham mưu), Phó trưởng ban Thường trực Ban TSQS Bộ Quốc phòng: Năm 2017, các học viện, nhà trường quân đội tiếp tục thực hiện tuyển sinh theo phương án sử dụng kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng quân sự, theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ Quốc phòng cũng có những quy định cụ thể để bảo đảm chặt chẽ chất lượng nguồn đầu vào đào tạo cán bộ phục vụ yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển của quân đội. Phát huy kết quả và rút kinh nghiệm những năm trước, cơ quan tiếp tục tham mưu đổi mới, điều chỉnh, bổ sung một số nội dung nhằm bảo đảm cao nhất quyền lợi của thí sinh đăng ký dự tuyển, xét tuyển vào học trong các trường quân đội.

Bảo đảm nguồn đào tạo chất lượng cao cho Quân đội
Giảng viên, học viên Học viện Kỹ thuật Quân sự
trong một giờ học thực hành. 
Ảnh: VĂN THANH

 

Theo quyết định của Bộ Quốc phòng, toàn quân có 22 trường được giao chỉ tiêu tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017, với số lượng chỉ tiêu cơ bản tương đương năm trước. Trong đó, nhiều trường còn được giao chỉ tiêu cử đi đào tạo ở các trường ngoài quân đội và ở nước ngoài, đây là cơ hội lớn cho thí sinh đăng ký. Những điểm mới mà thí sinh cần quan tâm khi đăng ký dự tuyển trước hết là về đối tượng tuyển sinh. Với thí sinh ngoài quân đội vẫn thực hiện như những năm trước. Riêng thí sinh là quân nhân, do bắt đầu từ năm 2015, toàn quân tuyển quân 1 đợt, quân nhân thực hiện nghĩa vụ 24 tháng, vì vậy hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ đăng ký dự tuyển phải có thời gian phục vụ tại ngũ 12 tháng trở lên (tính đến tháng 4 của năm tuyển sinh). Với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng phải đủ 12 tháng trở lên (tính đến tháng 9 của năm tuyển sinh). Các đối tượng này, nếu có nguyện vọng đăng ký dự tuyển, các đơn vị tổ chức sơ tuyển, lập hồ sơ nộp về các trường, nhưng phải bảo đảm đủ quân số thực hiện nhiệm vụ và sẵn sàng chiến đấu. Một số trường như Học viện Quân y, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Học viện Khoa học Quân sự tiếp tục tuyển sinh nữ thanh niên, nữ quân nhân với chỉ tiêu xác định đến từng ngành, cụ thể: Tuyển 10% chỉ tiêu cho các ngành: Bác sĩ quân y tại Học viện Quân y và các ngành Quan hệ quốc tế về quốc phòng, ngoại ngữ tại Học viện Khoa học Quân sự; tuyển không quá 6% trên tổng chỉ tiêu vào đào tạo các ngành: Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Điện tử y sinh, Khí tài quang, Địa tin học tại Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Tiêu chuẩn sức khỏe của thí sinh cũng có những điều chỉnh phù hợp nhằm bảo đảm tiêu chuẩn đào tạo của từng trường, trong đó đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa có thêm cơ hội học tập trong quân đội. Theo đó, những thí sinh nam là người dân tộc thiểu số thuộc 16 dân tộc rất ít người được Ủy ban Dân tộc của Chính phủ đưa vào Đề án Hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016-2025 (gồm các dân tộc: La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cờ Lao, Bố Y, Cống, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, Brâu, Ơ Đu, Phù Lá) dự tuyển vào tất cả các trường được lấy chiều cao từ 1,60m trở lên, các tiêu chuẩn khác thực hiện như thí sinh là người dân tộc thiểu số nói chung...

Phát huy trách nhiệm, làm tốt quy trình

Trong những năm qua, số thí sinh đăng ký dự tuyển vào các trường quân đội liên tục tăng cao, trừ những trường hợp không đủ tiêu chuẩn, số thí sinh đăng ký dự tuyển năm 2016 tăng hơn 10% so với năm 2015. Để tăng cường thu hút nguồn thí sinh đăng ký dự tuyển vào các trường quân đội, kinh nghiệm những năm qua cho thấy, các địa phương, đơn vị, nhà trường cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền hướng nghiệp, cung cấp kịp thời thông tin cho thí sinh, phụ huynh học sinh, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong xã hội. Trung tướng Trần Hữu Phúc lưu ý: Ban TSQS các cấp cần tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương để làm tốt công tác tuyên truyền hướng nghiệp TSQS bằng nhiều hình thức và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các học viện, nhà trường xây dựng đề án tuyển sinh, công bố công khai trên trang thông tin điện tử của trường, Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng và các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài quân đội. Các trường tiếp tục làm tài liệu, băng đĩa hình gửi về các địa phương, đơn vị để tuyên truyền, đồng thời cử cán bộ tham gia các đoàn tư vấn, đến các trường trung học phổ thông để tuyên truyền. Chú trọng tuyên truyền cho học sinh các trường chuyên, lớp chọn, học sinh trường dân tộc nội trú để thu hút được nhiều học sinh giỏi, học sinh người dân tộc thiểu số đăng ký dự tuyển, xét tuyển vào các trường quân đội...

Rút kinh nghiệm năm qua vẫn còn một số hồ sơ sơ tuyển của thí sinh không đủ tiêu chuẩn về độ tuổi, sức khỏe phải loại ra do sự thiếu cẩn trọng, trách nhiệm của cán bộ tuyển sinh tại một số địa phương, để làm tốt công tác tuyển sinh năm nay, Ban TSQS Bộ Quốc phòng đã chủ động hướng dẫn, tập huấn sớm cho cán bộ tuyển sinh các địa phương, đơn vị và yêu cầu cán bộ làm công tác tuyển sinh các cấp, nhất là cán bộ thuộc ban TSQS các quận, huyện, thành phố, cần phát huy tinh thần, trách nhiệm làm việc tận tụy, chu đáo, cụ thể, chính xác. Những cán bộ trực tiếp làm hồ sơ tuyển sinh và ban TSQS các đơn vị, địa phương để xảy ra sai sót sẽ bị xử lý kỷ luật nghiêm túc...

Tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng quân sự trong các nhà trường quân đội là đào tạo theo địa chỉ, theo chỉ tiêu phân bổ hằng năm của Bộ Quốc phòng đối với từng trường. Thí sinh trúng tuyển vào học được bảo đảm ăn, mặc, ở, sinh hoạt và mọi chế độ, tiêu chuẩn khác của một quân nhân, khi tốt nghiệp ra trường được Bộ Quốc phòng bố trí công việc, phân công công tác... Đó là những điều kiện thuận lợi cơ bản mà các trường dân sự không có được. Tuy nhiên, cũng có những khó khăn, thử thách, vất vả trong quá trình học tập, đòi hỏi người học phải vượt qua như học tập, rèn luyện cường độ cao, môi trường kỷ luật nghiêm khắc... Do vậy, trên cơ sở trình độ, sức khỏe, khả năng của bản thân, thí sinh cần nghiên cứu kỹ các tiêu chí, tiêu chuẩn tuyển sinh của từng trường để đăng ký dự tuyển, xét tuyển cho phù hợp...

Theo kế hoạch của Ban TSQS Bộ Quốc phòng, thời gian sơ tuyển, làm thủ tục chuẩn bị xét tuyển năm nay sẽ bắt đầu từ ngày 1-3 đến 25-4-2017. Đại tá Vũ Xuân Tiến, Trưởng phòng Kế hoạch-Tổng hợp, Cục Nhà trường, Trưởng ban Thư ký Ban TSQS Bộ Quốc phòng thông tin thêm: Để tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương, đơn vị và thí sinh trong quá trình làm các thủ tục dự tuyển, Ban TSQS Bộ Quốc phòng đã xác định cụ thể thời gian tổ chức khám sức khỏe cho thí sinh đăng ký sơ tuyển vào 2 đợt là tuần 4 tháng 3 và tuần 2 tháng 4. Thời gian cụ thể sẽ do ban TSQS các đơn vị, địa phương bố trí cho phù hợp. Thí sinh khi đến Ban TSQS các địa phương sẽ được đón tiếp tận tình, tư vấn tuyển sinh trực tiếp và hướng dẫn làm các thủ tục theo quy chế, quy định. Ban TSQS Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức các đoàn công tác kết hợp tư vấn, hướng nghiệp với kiểm tra tại một số địa phương, đơn vị...

Theo qdnd.vn

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website