4 giờ:59 phút Thứ sáu, ngày 18 tháng 11 , 2016

Là thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”:

Đẩy mạnh tự phê bình và phê bình - biện pháp hiệu quả phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ Quân đội

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng tự phê bình và phê bình (TPB-PB), Người coi TPB-PB là một trong những nội dung cơ bản của công tác giáo dục, rèn luyện đạo đức nhân cách người cách mạng, là “liều thuốc quý” để trị bệnh, cứu người, giữ cho cơ thể khỏe mạnh, cường tráng, là phương cách tốt nhất để mỗi người tự “miễn dịch” trước sự xâm nhập, tấn công của mọi loại “vi rút” độc hại, là động lực nội sinh thúc đẩy sự phát triển của cá nhân, tổ chức. Đồng thời, TPB-PB là quy luật phát triển của Đảng, được ghi thành chế độ, quy định trong Điều lệ Đảng và là vũ khí lý luận sắc bén để đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội, xét lại, các tệ nạn quan liêu, tham nhũng, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong tình hình hiện nay.

Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, Bác viết: “Phê bình là nêu ưu điểm và vạch khuyết điểm của đồng chí mình. Tự phê bình là nêu ưu điểm và vạch khuyết điểm của mình. Tự phê bình và phê bình phải đi đôi với nhau. Mục đích là cho mọi người học ưu điểm của nhau và giúp nhau sửa chữa khuyết điểm” (Hồ Chí Minh: toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t5, tr.267).

Như vậy, TPB-PB đúng mực là chỉ ra được mặt ưu điểm và cả mặt khuyết điểm có lý, có tình, làm cho người nghe phải “tâm phục, khẩu phục”, thấy ưu điểm là đúng, vui vẻ hơn, phấn chấn hơn, làm việc tốt hơn; đồng thời, thấy khuyết điểm cũng vui vẻ tiếp thu, sửa chữa để tiến bộ. Không nên dùng TPB-PB để phê phán, chỉ trích, miệt thị nhau; làm cho đồng chí, đồng đội “mất mặt”, làm nhục tinh thần, thể xác người khác theo nghĩa “vùi dập nhau”, “triệt hạ nhau”, “giận cá, chém thớt”…

Trong hoạt động thực tiễn, ở đâu và nơi nào làm tốt TPB-PB thì ở nơi đó có nhiều tấm gương tiêu biểu về lãnh đạo, quản lý và lao động giỏi, hạn chế được những tiêu cực, tham ô, tham nhũng. Ngược lại, ở đâu, tổ chức nào coi thường, buông lỏng công tác lãnh đạo, quản lý, xa rời nguyên tắc TPB-PB thì ở đó tham ô, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực sẽ đua nhau “sinh sôi, nảy nở”, gây hại cho nhân dân. Xa rời TPB-PB là xa rời bản chất của Đảng, là nguy cơ gây ra tình trạng trì trệ, bảo thủ, là chỗ dựa vững chắc của khuyết điểm, sai lầm, yếu kém, của sự chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ, gây nên biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tạo kẽ hở để những kẻ xu nịnh, thoái hóa, biến chất tồn tại; bọn cơ hội, xét lại chui vào Đảng, chui vào các cơ quan, tổ chức trong Quân đội để thao túng, lũng đoạn, làm cho Quân đội biến chất, mất phương hướng, mất sức chiến đấu…

Vì vậy, để đẩy mạnh TPB-PB, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Quân đội nói chung, trong Quân chủng PK-KQ nói riêng, các cấp, các ngành, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc đẩy mạnh TPB-PB. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Xây dựng quy định TPB-PB, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm và bảo vệ người thẳng thắn, dám đấu tranh; cấp trên gợi ý kiểm điểm và trực tiếp dự, chỉ đạo ở những nơi có vấn đề phức tạp, nơi có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Thực hiện TPB-PB phải có thái độ khách quan, trung thực, tôn trọng sự thật, không khách sáo xã giao, không lồng ý kiến cá  nhân, không vội vàng quy kết, chụp mũ cho đồng chí, đồng đội của mình; phải lấy lòng nhân ái, thành thật mà phê bình đồng chí; phải công khai, tránh chuyện bàn tán xì xào, nói sai sự thật, gây mâu thuẫn, nghi kị, hiểu lầm nhau. Quá trình TPB-PB phải thấu tình, đạt lý; kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý và tình, nếu chỉ có lý mà không có tình thì dễ rơi vào cứng nhắc, máy móc, giáo điều, thiếu sức thuyết phục; nếu chỉ có tình mà không có lý sẽ dẫn đến tình trạng “dĩ hòa vi quý”, xuề xòa, buông lỏng, thậm chí làm sai nguyên tắc sinh hoạt Đảng. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và công khai kết quả để góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức đối với cán bộ làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp. Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, góp phần xây dựng tổ chức Đảng TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

KIÊN CƯỜNG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website