10 giờ:3 phút Thứ năm, ngày 18 tháng 10 , 2018

Chế độ tử tuất

Hỏi: Chồng tôi mới đi làm và đóng bảo hiểm xã hội được 2 tháng thì không may bị chết do tai nạn lao động. Xin hỏi, gia đình tôi có được trợ cấp mai táng hay không?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 66 của Luật Bảo hiểm xã hội thì người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc chết trong thời gian điều trị do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người lao động chết.

Trường hợp chồng đồng chí chết do tai nạn lao động nên người lo mai táng sẽ được nhận trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà chồng đồng chí chết.

Hỏi: Con trai tôi ra trường làm việc cho một doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài và đã tham gia bảo hiểm xã hội được 8 tháng. Không may con trai tôi bị tai nạn rủi ro chết. Cơ quan bảo hiểm xã hội chỉ giải quyết trợ cấp tuất một lần không giải quyết trợ cấp mai táng. Xin hỏi cơ quan giải quyết như vậy có đúng không? Trong xã tôi có trường hợp bị chết do tai nạn lao động ngay trong tháng đầu tham gia bảo hiểm xã hội vẫn được cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết trợ cấp mai táng.

Trả lời: Theo quy định tại khoản 1, Điều 66 của Luật Bảo hiểm xã hội thì người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc mà đã có thời gian đóng từ đủ 12 tháng trở lên khi chết thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng.

Trường hợp con trai đồng chí đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc chết (rủi ro) nhưng do thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 12 tháng nên người lo mai táng không được nhận trợ cấp mai táng. Việc cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết trợ cấp mai táng là đúng quy định.

Đồng thời, theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 66, Luật Bảo hiểm xã hội thì người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì không cần điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu (là đủ 12 tháng) người lo mai táng vẫn được nhận trợ cấp mai táng. Vì vậy, trường hợp người lao động bị chết do tai nạn lao động ngay trong tháng đầu tham gia bảo hiểm xã hội vẫn được giải quyết trợ cấp mai táng là đúng quy định.

Hỏi: Anh trai tôi trước đây có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, hơn 10 năm trước anh tôi bỏ đi biệt tích. Đến nay, anh trai tôi được Tòa án tuyên bố là đã chết. Xin hỏi gia đình tôi có được nhận tiền trợ cấp mai táng hay không?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 66 của Luật Bảo hiểm xã hội thì người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp mai táng.

Trường hợp anh trai của đồng chí trước đây có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, nay tòa án tuyên bố là đã chết thì gia đình được nhận trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương tối thiểu tại tháng tòa án tuyên là đã chết.

                             BAN BIÊN TẬP

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website