10 giờ:3 phút Thứ năm, ngày 18 tháng 10 , 2018

Chế độ hưu trí

Hỏi: Tôi là công nhân viên quốc phòng, đang làm việc cho một đơn vị kinh doanh của Quân đội. Tháng 10 năm 2016 tôi đủ 60 tuổi và có 19 năm công tác liên tục, tham gia bảo hiểm bắt buộc. Vậy tôi có được hưởng lương hưu hằng tháng không?

Trả lời: Đồng chí đang làm việc trong điều kiện lao động bình thường. Đồng chí nghỉ việc vào tháng 10 năm 2016 khi đủ 60 tuổi mà mới có 19 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nên đồng chí không đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng.

Tuy nhiên, nếu đồng chí không nhận bảo hiểm xã hội một lần mà có nhu cầu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì đồng chí có thể tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho đến khi đủ 20 năm để hưởng lương hưu hàng tháng. Đồng chí có thể lựa chọn đóng một lần cho thời gian còn thiếu để hưởng ngay lương hưu khi đủ 60 tuổi.

Hỏi: Tôi là nữ công nhân viên quốc phòng, sinh tháng 2-1970, làm việc trong điều kiện bình thường, có 25 năm đóng BHXH, tỷ lệ mất sức lao động là 61%, nghỉ việc tháng 9-2017. Xin hỏi, tôi có đủ điều kiện hưởng lương hưu không? Tỷ lệ hưởng lương hưu là bao nhiêu?

Trả lời: Tại thời điểm nghỉ việc tháng 9-2017, đồng chí đủ 47 tuổi, có 25 năm đóng bảo hiểm xã hội và bị suy giảm 61% khả năng lao động. Đối chiếu với quy định tại Khoản 1, Điều 55 của Luật Bảo hiểm xã hội, khi nghỉ việc tháng 7-2016 đồng chí đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Hỏi: Tôi là nam công nhân, tháng 5-2016 tôi nghỉ việc khi đủ 60 tuổi và có 35 năm công tác. Hỏi tỷ lệ hưởng lương hưu của tôi là bao nhiêu?

Trả lời: Tỷ lệ hưởng lương hưu của đồng chí được tính như sau:

- 15 năm đầu tính bằng 45%;

- Từ năm thứ 16 đến năm thứ 35 là 19 năm, mỗi năm tính thêm 2% bằng 38%;

Tổng cộng là 83% (45% + 38%), nhưng theo quy định thì tỷ lệ lương hưu tối đa là 75% nên tỷ lệ hưởng lương hưu của đồng chí là 75%.

Hỏi: Lao động nam đủ 60 tuổi, nghỉ hưu năm 2018, có 27 năm đóng bảo hiểm xã hội. Xin hỏi tỷ lệ hưởng lương hưu của lao động nam nêu trên được tính như thế nào?

Trả lời: Theo quy định lao động nam nghỉ hưu trong năm 2018 thì cách tính lương hưu như sau: 16 năm đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 45%, sau đó mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội tính thêm 2%, tối đa là 75%.

Trường hợp lao động hợp đồng nam nêu trên, nghỉ hưu năm 2018 và có 27 năm đóng bảo hiểm xã hội nên tỷ lệ hưởng lương hưu là: 45% + 22% = 67%.

                                      BAN BIÊN TẬP

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website