10 giờ:42 phút Thứ tư, ngày 3 tháng 1 , 2024

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội nghị quân chính năm 2023

Sáng 3-1, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) tổ chức Hội nghị quân chính năm 2023. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 14 điểm cầu trong toàn Quân chủng. Trung tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân chủng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị tại điểm cầu Quân chủng có Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng; Thiếu tướng Mai Văn Hồng - Phó Cục trưởng Cục Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu); Chuẩn đô đốc Phạm Như Xuân - Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân; Đại tá Trần Trung Dũng - Phó Tư lệnh Binh đoàn 18; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng; đại biểu một số cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng; đại biểu Khoa Quân chủng (Học viện Quốc phòng); thủ trưởng các cơ quan và các phòng, ban chức năng của Quân chủng; lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị, nhà máy, học viện, nhà trường, doanh nghiệp trực thuộc Quân chủng.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội nghị quân chính năm 2023
Trung tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng phát biểu tại Hội nghị.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội nghị quân chính năm 2023
Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng
quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy Quân chủng lãnh đạo nhiệm vụ năm 2024.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội nghị quân chính năm 2023

Các đại biểu dự Hội nghị.

Năm 2023, Quân chủng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện ba khâu đột phá, làm chuyển biến vững chắc công tác sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay; nghiên cứu nắm chắc tình hình thế giới, khu vực, tham mưu kịp thời với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về phương án, đối sách sử dụng lực lượng PK, KQ tham gia bảo vệ chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, nhất là chủ quyền biên giới, biển, đảo. Lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, giáo dục, đào tạo; tổ chức tốt các cuộc diễn tập, hội thi, hội thao, bắn, ném bom, đạn thật cho các lực lượng; tham gia diễn tập do Bộ Quốc phòng tổ chức với các quân, binh chủng và đưa các lực lượng vào tăng cường SSCĐ bảo vệ các ngày lễ, Tết, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước đúng kế hoạch, an toàn tuyệt đối. Tiến hành giải thể, sáp nhập, điều chỉnh tổ chức biên chế các cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu tinh, gọn, mạnh. Thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân Trung ương về công tác phòng không lục quân, phòng không nhân dân (PKLQ, PKND) và không quân toàn quân (KQTQ); chủ trì triển khai xây dựng Luật PKND; tổ chức hội thi, hội thao và kiểm tra đối với các lực lượng PKLQ, PKND nghiêm túc, chặt chẽ, an toàn.

Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiến hành tốt công tác giáo dục chính trị; phổ biến giáo dục pháp luật. Phát động, tổ chức có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, thi đua, trọng tâm dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Quân chủng (22-10-1963/22-10-2023); 70 năm Ngày truyền thống Bộ đội Pháo cao xạ (1-4-1953/1-4-2023). Tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ toàn Quân chủng ổn định, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bảo đảm kịp thời, đầy đủ hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, diễn tập, hội thi, hội thao và ném bom, bắn đạn thật; giữ vững đời sống bộ đội trong điều kiện biến động của giá cả thị trường, thiên tai… Công tác kế hoạch, đầu tư, tài chính, kinh tế và các mặt công tác khác có nhiều cố gắng, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ và khả năng SSCĐ của Quân chủng. Các hoạt động tư pháp, thanh tra, pháp chế, kiểm tra được tăng cường; làm tốt công tác tham mưu cho Bộ Quốc phòng về công tác đối ngoại quốc phòng thuộc lĩnh vực PK, KQ…

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội nghị quân chính năm 2023
Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng phát biểu tại Hội nghị.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội nghị quân chính năm 2023
Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng phát biểu tại Hội nghị.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội nghị quân chính năm 2023

Đại tá Trần Trung Kiên - Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân chủng phát biểu tại Hội nghị.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội nghị quân chính năm 2023
Đại tá Nguyễn Quang Luyến - Chủ nhiệm Hậu cần Quân chủng phát biểu tại Hội nghị.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội nghị quân chính năm 2023
Thượng tá Thái Doãn Hạnh - Trưởng Phòng Tài chính Quân chủng phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2024, Quân chủng PK-KQ xác định tiếp tục nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay, bảo vệ vững chắc các mục tiêu được giao; nghiên cứu, đánh giá tình hình, tham mưu đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, chính xác các tình huống tác chiến phòng không, không để bị động, bất ngờ, lỡ thời cơ trong mọi tình huống. Quán triệt, thực hiện tốt các các nghị quyết, kết luận, quy định và phương châm, tư tưởng chỉ đạo về công tác huấn luyện. Năm 2024, các đơn vị Không quân tập trung quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 984-NQ/ĐU ngày 1-6-2023 của Đảng ủy Quân chủng về tăng cường lãnh đạo công tác huấn luyện bay - bảo đảm an toàn bay và đấu tranh phòng ngừa tai nạn bay, uy hiếp an toàn bay; duy trì và thực hiện đúng điều lệ, giáo trình huấn luyện bay; nền nếp, chế độ trong 3 giai đoạn bay và bảo đảm an toàn bay. Các đơn vị Phòng không tập trung huấn luyện hiệp đồng kíp chiến đấu phân đội và các thành phần chuyên môn nghiệp vụ; chú trọng huấn luyện cơ bản, sát thực tế chiến đấu, tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện tình huống nâng cao; khai thác, sử dụng khí tài mới, cải tiến, làm chủ vũ khí, khí tài đưa vào trực ban chiến đấu. Chỉ đạo các đơn vị PKLQ, PKND, Phòng không kiêm nhiệm duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực ban SSCĐ theo các chỉ lệnh, chỉ thị, quy định, quy tắc của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng và Chủ nhiệm Phòng không toàn quân. Thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo PKND Trung ương về công tác PKLQ, PKND; phát huy vai trò Chủ nhiệm PK, KQ toàn quân trong quản lý vùng trời và quản lý điều hành bay các hoạt động bay trên vùng trời Việt Nam. Tập trung điều chỉnh tổ chức lực lượng Quân chủng bảo đảm “tinh, gọn, mạnh”; chấn chỉnh tổ chức biên chế khối cơ quan Quân chủng. Làm chuyển biến mạnh mẽ công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn trong các hoạt động. Tăng cường công tác quản lý tư tưởng, quản lý bộ đội và các mối quan hệ xã hội của quân nhân; phát huy vai trò nêu gương của lãnh đạo, chỉ huy các cấp.

Nâng cao chất lượng xây dựng Quân chủng vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân chủng. Tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị, thông tin tình hình, định hướng tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo; triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, đề án, dự án của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đảng ủy Quân chủng về công tác giáo dục, đào tạo và phương châm “Chất lượng đào tạo của Nhà trường là khả năng SSCĐ của đơn vị”. Tăng cường công tác thanh tra, pháp chế, kiểm tra; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quân sự. Tập trung bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và các nhiệm vụ đột xuất của Quân chủng…

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội nghị quân chính năm 2023
Trung tướng Nguyễn Văn Hiền - Tư lệnh Quân chủng và Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Chính ủy Quân chủng
trao Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng và Quân chủng tặng các tập thể.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội nghị quân chính năm 2023
Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng
trao thưởng các tổ chức đảng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2023.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội nghị quân chính năm 2023
Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng trao thưởng các cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2023.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội nghị quân chính năm 2023
Đồng chí Tư lệnh Quân chủng và đồng chí Chính ủy Quân chủng chứng kiến giao ước thi đua của các cơ quan, đơn vị.

Tại Hội nghị, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Quân chủng đã tổng kết, trao thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào Thi đua quyết thắng năm 2023; đồng thời phát động Phong trào Thi đua quyết thắng năm 2024 với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, chủ động, sáng tạo, an toàn, quyết thắng”.

DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG TRONG NĂM 2023

I. Cờ thi đua Bộ Quốc phòng

1. Cục Chính trị

2. Viện Kỹ thuật PK-KQ

3. Nhà máy A31

4. Lữ đoàn Thông tin 26

5. Trung đoàn 250, Sư đoàn 361

6. Trung đoàn 295, Sư đoàn 363

7. Trung đoàn 291, Sư đoàn 365

8. Trung đoàn 263, Sư đoàn 367

9. Trung đoàn 274, Sư đoàn 377

10. Trung đoàn 937, Sư đoàn 370

11. Trung đoàn 916, Sư đoàn 371

12. Trung đoàn 925, Sư đoàn 372

II. Cờ thi đua của Quân chủng

1. Cục Phòng không lục quân

2. Phòng Tác chiến, Bộ Tham mưu

3. Nhà máy A40, Bộ Tham mưu

4. Đoàn An điều dưỡng 18, Cục Chính trị

5. Kho K336, Cục Kỹ thuật

6. Trung đoàn 293, Sư đoàn 361

7. Trung đoàn 238, Sư đoàn 363

8. Trung đoàn 230, Sư đoàn 367

9. Trung đoàn 224, Sư đoàn 375

10. Trung đoàn 927, Sư đoàn 371

11. Phòng Chính trị, Học viện PK-KQ

12. Khoa Kỹ thuật hàng không, Học viện PK-KQ

13. Khoa Pháo phòng không - Tên lửa tầm thấp, Học viện PK-KQ

14. Tiểu đoàn 6, Học viện PK-KQ

15. Nhà máy A32

16. Nhà máy Z119

17. Tổng công ty cổ phần ACC-244, Tổng công ty ACC

III. Chiến sĩ thi đua cơ sở

1. Đại tá Nguyễn Xuân Thủy - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng

2. Đại tá Ngô Quốc Chung - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng

3. Đại tá Trần Trung Kiên - Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân chủng

4. Đại tá Trần Văn Đức - Giám đốc Nhà máy Z119

Tin, ảnh: ĐỨC LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website