14 giờ:15 phút Thứ sáu, ngày 2 tháng 2 , 2024

Xây dựng Bộ đội Phòng không - Không quân vừa “hồng” vừa “chuyên”, góp phần bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc

Hơn 60 năm xây dựng chiến đấu và phát triển, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Phòng không - Không quân đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, anh dũng chiến đấu, lập nhiều chiến công xuất sắc, bắn rơi hàng nghìn máy bay hiện đại của địch, góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, làm ngời sáng phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ Phòng không, Không quân ưu tú”.

Xây dựng Bộ đội Phòng không - Không quân vừa “hồng” vừa “chuyên”, góp phần bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc
Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu và thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng theo dõi, chỉ đạo Diễn tập MN-23.
Ảnh CÔNG GIANG

Khác với trước kia, ngày nay nếu chiến tranh xảy ra, thì đó là cuộc chiến của vũ khí công nghệ cao, không có giới hạn về không gian, thời gian và chiến tuyến, với sức tàn phá khủng khiếp. Do đó, ngay từ thời bình, cán bộ, chiến sĩ phải chuẩn bị tâm thế vững vàng, phát huy sức mạnh tổng hợp, đoàn kết hiệp đồng chặt chẽ, quyết tâm giành thế chủ động khi bước vào cuộc chiến. Sức mạnh tổng hợp đó, là sản phẩm kết hợp biện chứng giữa con người và vũ khí, trong đó con người là yếu tố tiên quyết, đúng như quan điểm “người trước, súng sau” về xây dựng Quân đội của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sinh thời, Người cũng đã từng căn dặn “Nếu anh em tư tưởng vững, chính trị vững, kỹ thuật khá, thân thể khỏe mạnh thì nhất định thắng...”. Vì vậy, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ vừa “Hồng”, vừa “Chuyên” là yêu cầu khách quan, là điều kiện cơ bản, quyết định đến thắng lợi của Bộ đội Phòng không - Không quân.

“Hồng” là, người chiến sĩ phải có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, lòng trung thành đối với Đảng, Tổ quốc, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; có trình độ giác ngộ mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh cho Tổ quốc. “Hồng” còn thể hiện ở đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, lối sống giản dị, trong sạch, lành mạnh, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội.

“Chuyên” là, người có trí tuệ, năng lực chuyên môn; trình độ chính trị, văn hóa, khoa học, kỹ thuật và quân sự. Người có “Chuyên” phải là người hiểu biết, linh hoạt trong hành động thực tiễn.

Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, toàn quân Quân chủng đã và đang nỗ lực, tập trung rèn cán, luyện binh vừa “Hồng”, vừa “Chuyên” góp phần củng cố sức mạnh quân sự, quốc phòng, chủ động bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, không để Tổ quốc bị bất ngờ từ các tình huống trên không.

Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục bộ đội

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính trị, đường lối quân sự của Đảng, Nhà nước, bản chất, âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, đối tượng tác chiến của Bộ đội Phòng không, Không quân… khơi dậy trong cán bộ, chiến sĩ truyền thống kiên cường, bất khuất của dân tộc, xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, Nhân dân, nhận thức sâu sắc mục tiêu lý tưởng chiến đấu, niềm tin tất thắng vào cuộc chiến tranh chính nghĩa, không khuất phục trước sức mạnh vũ khí hiện đại của địch, đúng như Lênin đã từng khẳng định: “Lòng tin vào cuộc chiến tranh chính nghĩa…là yếu tố nâng cao tinh thần của binh sĩ và làm cho họ chịu đựng được những khó khăn chưa từng thấy”.

Cán bộ, chiến sĩ phải chuẩn bị cho mình sức khỏe dẻo dai, ý chí quyết tâm, chấp nhận mọi khó khăn, gian khổ, sẵn sàng hy sinh cho Tổ quốc. Đây là biểu hiện cốt lõi, phẩm chất đạo đức người quân nhân cách mạng, xứng đáng với lời khen tặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục và đào tạo

Các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát phương châm, đổi mới, nội dung, phương pháp huấn luyện bảo đảm sát thực tế chiến đấu. Tăng cường huấn luyện theo nhiệm vụ, huấn luyện hiệp đồng quân, binh chủng...Kết hợp chặt chẽ huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, rèn luyện bản lĩnh, ý chí chiến đấu với huấn luyện, rèn luyện nâng cao thể lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tác chiến trong mọi tình huống khẩn trương, quyết liệt, dài ngày. Trọng tâm:

Đối với lực lượng Không quân, tiếp tục quán triệt, triển khai, thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết về tăng cường công tác huấn luyện bay - bảo đảm an toàn bay. Tập trung huấn luyện đội ngũ phi công có trình độ kỹ năng, kỹ xảo trong bay, có bản lĩnh, tâm lý vững vàng, hiểu biết và khai thác thành thạo các loại máy bay, vũ khí, khí tài hiện có, tăng cường huấn luyện ứng dụng chiến đấu, bảo đảm sẵn sàng tác chiến trong mọi điều kiện.

Đối với lực lượng Phòng không, tổ chức huấn luyện cho bộ đội sử dụng thành thạo các loại vũ khí, khí tài hiện có, hiểu biết các loại vũ khí, phương tiện chiến tranh của địch để có phương án tác chiến phù hợp, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy, thực hành chiến đấu cho các cấp. Nghiên cứu, bổ sung, kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống và hiện đại hoàn thiện thế trận, cách đánh cụ thể hóa vào các văn kiện, phương án chiến đấu sát với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn.

Các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường trong Quân chủng tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, giải pháp, tạo đột phá về chất lượng giáo dục và đào tạo. Đổi mới hình thức, phương pháp dạy theo hướng hiện đại, với phương châm “chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”, coi trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về phương pháp dạy, học nhằm nâng cao phương pháp tổ chức và kỹ năng cho giảng viên và học viên. Triển khai thực hiện hiệu quả công tác quy hoạch, tạo nguồn, phát triển đội ngũ nhà giáo có trình độ chuyên môn cao.

Nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, hậu cần.

Cán bộ, chiến sĩ phải chủ động, tự giác học tập, nghiên cứu tiếp cận và vận dụng hiệu quả thành tựu công nghệ 4.0 vào môi trường hoạt động của đơn vị; quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các loại trang thiết bị kỹ thuật, nêu cao ý thức, trách nhiệm trong bảo quản, bảo dưỡng, quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm.

Các nhà máy tăng cường phối hợp với các đơn vị công nghiệp quốc phòng Quân đội từng bước nghiên cứu sản xuất, chế tạo các trang, thiết bị, phụ tùng thay thế, tiến tới sản xuất, chế tạo đồng bộ từng chủng loại vũ khí, trang bị, nhất là các loại tên lửa phòng không tầm trung, hệ thống phòng không tầm thấp, các loại ra đa hiện đại... giảm phụ thuộc vào các dây chuyền công nghệ của nước ngoài.

Các cơ quan, đơn vị tích cực triển khai các nguồn lực hậu cần tại chỗ, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phát triển tăng gia sản xuất, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, bảo đảm công tác hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ được giao khác.

Tăng cường xây dựng chính quy, quản lý, giáo dục chấp hành pháp luật, kỷ luật

Tăng cường giáo dục, xây dựng ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ có nếp sống kỷ luật tự giác, nghiêm minh, đề cao tự phê bình và phê bình, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung, trở thành nhu cầu không thể thiếu trong sinh hoạt, học tập và từng việc làm của cán bộ, chiến sĩ. Đây chính là sức mạnh, tiền đề vững chắc để cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đúng như

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Bộ đội không có kỷ luật, đánh giặc nhất định thua” và “Quân đội mạnh là nhờ giáo dục khéo, nhờ chính sách đúng và nhờ kỷ luật nghiêm. Vì vậy kỷ luật phải nghiêm minh”.

Sinh thời Lênin đã khẳng định: “Trong mọi cuộc chiến tranh, rốt cuộc thắng lợi đều tùy thuộc vào tinh thần của quần chúng đang đổ máu trên chiến trường”. Chiến tranh càng hiện đại, phương tiện kỹ thuật càng cao đòi hỏi tinh thần của bộ đội càng phải vững vàng, đây chính là nền tảng vững chắc nhằm phát huy tốt các nhân tố khác tạo ra sức mạnh tổng hợp, để có thể chiến thắng mọi kẻ thù. Đón chào Xuân mới Giáp Thìn - 2024, phát huy truyền thống Quân chủng anh hùng, với khí thế mới, thắng lợi mới, toàn thể cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, thống nhất khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trung tướng NGUYỄN VĂN HIỀN - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website