14 giờ:17 phút Thứ sáu, ngày 2 tháng 2 , 2024

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân chủng Phòng không - Không quân tiến thẳng lên hiện đại

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Thấm nhuần sâu sắc quan điểm của Người, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là một trong những khâu đột phá, then chốt xây dựng Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, lực lượng nòng cốt trên mặt trận đối không bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân chủng Phòng không - Không quân tiến thẳng lên hiện đại
Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng PK-KQ kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 236, Sư đoàn 361 tham gia Diễn tập ĐT-23.
Ảnh: BÙI ĐỨC

Để hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 xây dựng Quân chủng PK-KQ “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân chủng lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025, thời gian qua, cùng với việc hiện đại hóa vũ khí, khí tài, Quân chủng đã tập trung ưu tiên “hiện đại hóa” con người, đặc biệt là đội ngũ cán bộ các cấp, nhân tố quan trọng trong lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, sử dụng, khai thác các loại vũ khí, kỹ thuật được trang bị. Với những giải pháp quyết liệt, cụ thể, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ đã có bước chuyển biến tích cực cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu. Tuyệt đại đa số cán bộ có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, tinh thần trách nhiệm cao, năng lực, trình độ chuyên môn khá. Đây là nguồn nhân lực quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa Quân chủng.

Tuy nhiên, so với yêu cầu, nhiệm vụ, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ có mặt còn bộc lộ hạn chế, bất cập, giải quyết số lượng cán bộ dôi dư theo chức danh ở một số cơ quan, đơn vị chậm được khắc phục. Để hoàn thành mục tiêu xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” công tác cán bộ cần tập trung thực hiện tốt một số trọng tâm sau:

Trước hết, tiếp tục quán triệt và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng các cấp, nâng cao chất lượng công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ.

Đây là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa quyết định đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ của Quân chủng. Do đó cấp ủy, tổ chức đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp phải tăng cường làm tốt công tác giáo dục tạo sự chuyển biến nhận thức, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng; phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống trong sạch, lành mạnh, có trình độ năng lực, kiến thức toàn diện, phương pháp, tác phong công tác khoa học, khả năng tư duy sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách, dám hành động vì lợi ích chung, sẵn sàng hy sinh cho Tổ quốc. Cán bộ phải có đủ “Đức”, đủ “Tài”; vừa “Hồng”, vừa “Chuyên”.

Thứ hai, kết hợp chặt chẽ giữa công tác đào tạo với quy hoạch và sử dụng đội ngũ cán bộ.

Các học viện, nhà trường, cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về “đổi mới công tác giáo dục và đào tạo...xây dựng Quân đội trong tình hình mới”, xây dựng các học viện, nhà trường chính quy, mẫu mực, chuẩn hóa, hiện đại. Thực hiện hiệu quả chiến lược chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, kết hợp đào tạo trong nước với gửi đi đào tạo ở nước ngoài, đào tạo tại trường với bồi dưỡng, huấn luyện tại đơn vị, nâng cao trình độ toàn diện cho đội ngũ cán bộ. Trọng tâm:

Đối với cán bộ chỉ huy: Nắm chắc tư tưởng, nghệ thuật quân sự Việt Nam; đối tượng, đối tác, đối tượng tác chiến của Bộ đội Phòng không, Không quân, bản chất âm mưu, thủ đoạn tiến công đường không bằng vũ khí công nghệ cao của địch, vận dụng linh hoạt đường lối chiến tranh nhân dân, thế trận phòng không toàn dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của nhiều lực lượng, mọi vũ khí, trang bị hiện có...quyết tâm giành thế chủ động khi bước vào cuộc chiến. 

Đối với cán bộ kỹ thuật: Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có và xu hướng phát triển của vũ khí, khí tài mới, có khả năng tiếp cận khoa học kỹ thuật hiện đại, nghiên cứu, cải tiến, nâng cấp, phát triển các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật, từng bước giảm bớt phụ thuộc dây chuyền công nghệ nước ngoài, tiết kiệm nguồn kinh phí cho Nhà nước và Quân đội.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp, chủ động xây dựng kế hoạch công tác quy hoạch cán bộ ở mỗi cấp, bảo đảm tính kế thừa, phát triển, sự chuyển tiếp liên tục, vững chắc giữa các thế hệ, sắp xếp, bố trí sử dụng cán bộ hợp lý, nhất là các đơn vị làm nhiệm vụ chiến lược, trọng yếu. Việc quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, đánh giá cán bộ phải chặt chẽ, đúng quan điểm, phương châm, nguyên tắc, lấy hiệu quả công việc, uy tín cán bộ làm thước đo đánh giá phẩm chất và năng lực. Trong quy hoạch chú trọng xem xét cơ cấu giữa các ngành, nghề, loại cán bộ, định hướng sử dụng cán bộ, khắc phục tình trạng dôi dư cán bộ ở cơ quan, thiếu cán bộ ở đơn vị cơ sở, đồng thời mạnh dạn bổ nhiệm cán bộ trẻ, có phẩm chất, năng lực chủ trì các vị trí lãnh đạo, chỉ huy quan trọng. Phát huy tốt vai trò trách nhiệm đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm trong chỉ huy, quản lý, cán bộ khoa học, kỹ thuật đầu ngành có chuyên môn giỏi, bảo đảm sự kế thừa, liên tục trong quá trình chuyển tiếp giữa các thế hệ.

Thứ ba, thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, rèn luyện, luân chuyển thử thách đội ngũ cán bộ.

Công tác bồi dưỡng, rèn luyện, luân chuyển thử thách cán bộ, là một trong những khâu quan trọng, góp phần hình thành bản lĩnh, kinh nghiệm hành động thực tiễn. Do vậy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 213, ngày 29-8-2016 của Thường vụ Đảng ủy Quân chủng về điều động, luân chuyển đội ngũ cán bộ, vừa bảo đảm cân đối cơ cấu cán bộ giữa các vùng, miền, cơ quan, đơn vị, nhà trường; vừa rèn luyện năng lực quản lý, tổ chức chỉ huy, phương pháp, tác phong công tác, trên nhiều cương vị, chức trách khác nhau tạo điều kiện để cán bộ có cơ hội phát triển.

Các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp với các học viện, nhà trường trong và ngoài quân đội mở các khóa học bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, tạo điều kiện cho cán bộ, tiếp cận, vận dụng thành tựu công nghệ 4.0 nghiên cứu, khai thác, sử dụng hiệu quả các loại trang thiết bị kỹ thuật hiện đại.  

Thứ tư, thực hiện hiệu quả việc xây dựng đội ngũ cán bộ với điều chỉnh, sắp xếp, cơ cấu lại biên chế, tổ chức các cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân chủng “tinh, gọn, mạnh”.

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, đường lối, quan điểm, mục tiêu, yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ theo tinh thần Nghị quyết 230 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết 545 của Đảng ủy Quân chủng về việc điều chỉnh tổ chức lực lượng Quân chủng giai đoạn 2021-2030; Kết luận số 380 của Thường vụ Đảng ủy Quân chủng về thực hiện chủ trương, biện pháp giải quyết số lượng cán bộ trong Quân chủng giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo. Thực hiện hiệu quả khâu đột phá: “chấn chỉnh tổ chức, biên chế Quân chủng tinh, gọn, mạnh; xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân chủng lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025. Cụ thể là:

Về lực lượng: Thực hiện bố trí, sắp xếp, bảo đảm hợp lý, cân đối giữa các thành phần, lực lượng từ khối cơ quan đến các đơn vị cơ sở, theo hướng tinh, gọn, mạnh, cơ động linh hoạt; ưu tiên các đơn vị chiến đấu bảo vệ các mục tiêu chiến lược, trọng yếu.

Về tổ chức: Bám sát các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của các cấp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp, vai trò của các cơ quan chức năng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện điều chỉnh tổ chức, biên chế các cơ quan, đơn vị. Tiếp tục điều chỉnh, sáp nhập một số cơ quan, đơn vị, chặt chẽ, đúng lộ trình, phù hợp với thế trận phòng không, không quân trên cả nước. 

Thứ năm, thực hiện tốt công tác chính sách, hậu phương quân đội, bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ.

Tiếp tục, triển khai tổ chức thực hiện tốt các chế độ, chính sách, đồng thời cụ thể hóa việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn công tác chính sách, hậu phương quân đội, phù hợp với tình hình nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ cấp mình, kiên quyết khắc phục khâu yếu, mặt yếu, biểu hiện giản đơn trong công tác chính sách cán bộ.

Trên cơ sở các chế độ chính sách hiện hành của Đảng, Nhà nước, Quân đội tiếp tục nghiên cứu, đề xuất bổ sung, hoàn thiện chế độ chính sách tiền lương, phụ cấp đặc thù cho đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ chất lượng cao, cán bộ làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Coi trọng đầu tư cải thiện môi trường làm việc cho cán bộ, có cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao vào làm việc trong Quân chủng, tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ cống hiến, nâng cao chất lượng tổng hợp, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, theo tinh thần Nghị quyết của Đảng đã xác định.

Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng PK-KQ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website