16 giờ:14 phút Thứ hai, ngày 8 tháng 7 , 2024

Đảng ủy Quân chủng PK-KQ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 689 của Quân ủy Trung ương về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ - cứu nạn đến năm 2020 và những năm tiếp theo

Chiều 8-7, Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 689-NQ/QUTW ngày 10-10-2014 của Quân ủy Trung ương về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ - cứu nạn đến năm 2020 và những năm tiếp theo (Nghị quyết 689). Dự Hội nghị có Thiếu tướng Hà Tuấn Quân - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật; Thiếu tướng Phan Thế Ba - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược (Bộ Quốc phòng); thủ trưởng một số cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng. Cùng dự có các đồng chí trong Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng; thủ trưởng các cơ quan và một số phòng chức năng của Quân chủng; lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị, học viện, nhà trường, nhà máy, doanh nghiệp trong Quân chủng. Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng PK-KQ chủ trì Hội nghị.

Đảng ủy Quân chủng PK-KQ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 689-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ - cứu nạn đến năm 2020 và những năm tiếp theo
Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng PK-KQ phát biểu tại Hội nghị.

Đảng ủy Quân chủng PK-KQ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 689-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ - cứu nạn đến năm 2020 và những năm tiếp theo
Thiếu tướng Bùi Thiên Thau - Phó Tư lệnh Quân chủng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 689 của Quân ủy Trung ương.

Đảng ủy Quân chủng PK-KQ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 689-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ - cứu nạn đến năm 2020 và những năm tiếp theo
Các đại biểu dự Hội nghị.

Trong 10 năm qua, Thường vụ Đảng ủy Quân chủng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về nhiệm vụ phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ - cứu nạn, trọng tâm là Nghị quyết 689 của Quân ủy Trung ương; thấy rõ tính chất khó khăn, phức tạp, những thiệt hại to lớn do thiên tai, thảm họa gây ra; từ đó xác định trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Đảng ủy Quân chủng đã ban hành và triển khai Nghị quyết số 1066-NQ/ĐU, ngày 4-6-2015 của Đảng ủy Quân chủng về phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ - cứu nạn đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Kế hoạch phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, Kế hoạch phòng chống cháy nổ, cháy rừng, cứu sập giai đoạn 2018-2023. Trên cơ sở hướng dẫn của Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu, Quân chủng đã thành lập và chỉ đạo các đơn vị thành lập Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xây dựng quy chế hoạt động, phân công các thành viên Ban Chỉ thuy trên các mặt công tác và cụ thể hóa triển khai thực hiện. Hằng năm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hiệu chỉnh, bổ sung kế hoạch ứng phó thảm họa, sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phương án ứng phó bão mạnh, siêu bão phù hợp với điều kiện thực tế địa bàn đóng quân.

Công tác huấn luyện cứu hộ - cứu nạn được các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc từ khâu xây dựng kế hoạch đến tổ chức thực hành, bảo đảm đúng, đủ chương trình, nội dung, thời gian theo quy định. Quán triệt và thực hiện phương châm “4 tại chỗ” và tư tưởng chỉ đạo “Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục nhanh, có hiệu quả, trong đó lấy phòng, tránh là chính”. Trong 10 năm qua, công tác huấn luyện cứu hộ - cứu nạn chuyên ngành được tiến hành sát với đối tượng và tình hình thực tế đơn vị, tập trung huấn luyện nâng cao trình độ kỹ thuật lái theo các khoa mục bay phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, bay thả hàng cứu trợ trong các điều kiện thời tiết giản đơn, phức tạp; bay thông báo bão; bay tìm kiếm cứu nạn trên các nhà cao tầng; bay cẩu vớt người bị nạn trên các địa hình sông, biển và khu vực rừng núi trong mọi điều kiện thời tiết phù hợp với trình độ các tổ bay.

Quân chủng đã chỉ đạo các đơn vị tham gia 25 cuộc diễn tập do địa phương và các đơn vị trong và ngoài Quân đội chủ trì tổ chức với nội dung ứng phó với bão mạnh, siêu bão triều cường, tìm kiếm cứu nạn trên biển, phòng thủ dân sự, phòng cháy, chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn. Bên cạnh đó, các đơn vị đã tổ chức tốt hội thao phòng cháy chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, qua đó nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng, bảo đảm nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn trong Quân chủng và từng đơn vị…

Trong 10 năm qua, Quân chủng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị huy động 5.550 lượt người (24.540 ngày công), 155 lượt ô tô các loại tham gia giúp nhân dân khu vực bị lũ, lụt khắc phục hậu quả thiên tai; củng cố, khắc phục, sửa chữa hàng trăm ngôi nhà của nhân dân bị sập do mưa, bão; cứu sống được 2 người dân; quyên góp và ủng hộ hơn 2.000 bộ quần áo, 126 đôi giày dép, 80 bộ sách giáo khoa… giúp nhân dân địa phương. Quân chủng đã chỉ đạo các đơn vị Không quân điều động 34 lần chiếc máy bay vận tải, trực thăng bay tìm kiếm, cứu hộ - cứu nạn phi công bị nạn; tàu thuyền bị nạn trên biển; bay cấp cứu vận chuyển được 26 bệnh nhân, bảo đảm an toàn tuyệt đối…

Kết luận Hội nghị, Trung tướng Trần Ngọc Quyến yêu cầu trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ - cứu nạn; tiến hành tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ. Quan tâm, xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác cứu hộ - cứu nạn các cấp có kiến thức chuyên sâu, năng lực tham mưu, đề xuất, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đẩy mạnh công tác huấn luyện, nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, kỹ năng thực hành cứu hộ - cứu nạn, phòng cháy chữa cháy, thuần thục, chuyên nghiệp cho bộ đội. Các đơn vị không quân chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện cho các thành phần bay các bài bay, khoa mục bay có liên quan đến công tác tìm kiếm cứu nạn; đào tạo tổ bay mũi nhọn để thực hiện nhiệm vụ như: Tìm kiếm cứu nạn trên rừng, núi cao, trên biển, cẩu vớt, vận chuyển… kết hợp chặt chẽ trong tổ chức bay huấn luyện để tiến hành bay kiểm tra, khảo sát bãi cất hạ cánh trong khu vực. Kịp thời rút kinh nghiệm, chỉ rõ nguyên nhân sau mỗi đợt thực hiện nhiệm vụ; bổ sung cho công tác tổ chức, chỉ huy điều hành các lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ - cứu nạn, phòng cháy chữa cháy, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Đảng ủy Quân chủng PK-KQ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 689-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ - cứu nạn đến năm 2020 và những năm t
Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Chính ủy Quân chủng trao thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 689 của Quân ủy Trung ương.
Đảng ủy Quân chủng PK-KQ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 689-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ - cứu nạn đến năm 2020 và những năm t
Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng và Thiếu tướng Phạm Văn Tính - Phó Tư lệnh Quân chủng trao thưởng các cá nhân có thành tích 
xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 689 của Quân ủy Trung ương.

Nhân dịp này, Đảng ủy Quân chủng đề nghị Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân; đồng thời trao thưởng 7 tập thể, 8 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 689 của Quân ủy Trung ương.

Tin, ảnh: ĐỨC LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website