9 giờ:23 phút Thứ ba, ngày 9 tháng 7 , 2024

Quân chủng Phòng không - Không quân tham gia Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị

Sáng 9-7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đồng chí Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì Hội nghị. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại các điểm cầu trên cả nước.

Quân chủng Phòng không - Không quân tham gia Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Quân chủng PK-KQ.

Quân chủng Phòng không - Không quân tham gia Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị
Quang cảnh Hội nghị.

Tham gia Hội nghị tại điểm cầu Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) có Trung tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ; Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng uỷ, Chính ủy Quân chủng PK-KQ; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ; đại biểu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường, nhà máy, doanh nghiệp trong toàn Quân chủng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được xem phim tài liệu “Đạo đức cách mạng là gốc, là nền tảng của người cách mạng” đồng thời được các báo cáo viên là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị quán triệt nội dung Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo đó, nhằm đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Bộ Chính trị quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới như sau: Điều 1: Yêu nước, tôn trọng Nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc: Điều 2: Bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập; Điều 3: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; Điều 4: Đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm; Điều 5: Gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời. Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Quy định này phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị. Cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần gương mẫu, thực hiện nghiêm Quy định này. 

Đối với Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Bộ Chính trị đặt ra những yêu cầu và nội dung đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội. Theo đó, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp phải được thực hiện theo đúng quy định, nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao chất lượng văn kiện đại hội đảng bộ các cấp; bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, cấp ủy các cấp đối với công tác nhân sự. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện nghiêm, đúng nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có cơ chế, tiêu chí sàng lọc hiệu quả để không bỏ “sót” những người thực sự có đức, có tài, đồng thời không để “lọt” những người có phẩm chất, đạo đức, năng lực, uy tín giảm sút, ý thức kỷ luật kém… Đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên phải là những đồng chí thực sự tiêu biểu, đại diện cho trí tuệ của đảng bộ để tham gia, đóng góp ý kiến vào các nội dung của đại hội. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội phải thường xuyên làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, nhất là công tác thông tin, tuyên truyền, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao. 

Thông qua Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung cốt lõi của Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó, cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng PK-KQ tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong toàn đảng bộ, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và hành động; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai cụ thể hoá Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. 
Tin, ảnh: THÁI SƠN, DƯƠNG TOÀN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website